Förbundskonferensen 2019 bjöd på inspiration och samvaro

Temat för årets förbundskonferens var förnyelse och hur vi tillsammans skapar vård och omsorg i världsklass. Strålkastaren riktades denna gång mot alla våra ambitiösa medlemsföretag och de utmaningar men även möjligheter som finns inom välfärden.

Under två spännande dagar erbjöds deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och knyta kontakter med medlemmar, myndighetsföreträdare och andra intressanta gäster. På plats för att sprida kunskap fanns bland annat IVO, Lingio, Söderberg & Partners, Kairos Future och Swedish Standards Institute.

Svenska Vård vill tacka alla deltagare, föreläsare, utställare och andra som bidrog till att årets förbundskonferens blev en välbesökt arena för utbyte av erfarenheter och kunskap. Stort tack!

Taggar

Barn och ungaförbundskonferensFörbundsordförandeHVBIVOKvalitetLagstiftningSvenska Vårdtillståndsplikt
Facebook
Facebook