Företagshälsovård i samverkan med Comveritas

Svenska Vård erbjuder i samverkan med Comveritas företagshälsovård rikstäckande tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och organisation.

Det handlar bland annat om hälsokontroller, medicinska kontroller, företagsläkare och psykologer. Fokus är att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen.

Comveritas kan bistå med förebyggande åtgärder som arbetsmiljöanalyser, stressanalyser och personliga möten. Till detta fogas rehabilitering i form av arbete för att minska arbetsskador och stärka den psykiska hälsan.

Utgångspunkten är att Comveritas ska vara en partner som ger din verksamhet verktyg och stöd som leder till minskad sjukfrånvaro och ökad hälsa.

Läs mer om erbjudandet här.

Taggar

COMVERITASFÖRETAGSHÄLSOVÅRDMEDLEMSFÖRMÅN
Facebook
Facebook