Forskning i fokus på höstkonferensen

På Svenska Vårds höstkonferens 2016 lyftes den viktiga forskning som pågår inom social omsorg i syfte att uppdatera och ge inspiration för medarbetare och entreprenörer som är verksamma inom välfärdssektorn.

Under konferensdagarna gav de kunniga föreläsarna nya insikter i frågor om evidebsbaserad praktik inom socialtjänsten, nyttan med tillsyn inom HVB och familjehem, effekter av olika åtgärder i missbruksvård, hur personer med utvecklingsstörning ser på livskvalitet och lärdomar från verksamhetsnära FOU-koncept.

Svenska Vårds hederspris för 2016 tilldelades socialsekreterarna Ida Cicola och Lova Lakso på Familjehemsenheten i Angered för deras värdefulla insatser för att ge nyanlända ungdomar en bättre start i sitt nya hemland. Stort grattis!

Ett stort tack till alla deltagare, föreläsare och samarbetspartners som gjorde höstkonferensen 2016 till en kunskapsgivande mötesplats. Det fullständiga programmet från konferensen finns här.

För mer information och kontakt med oss på Svenska Vård klicka här.

Facebook
Facebook