Privata sjukvårdsförsäkringar hotas av regeringen

Svenska Vård delar inte regeringens uppfattning när det gäller förslaget om att slopa skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad. Tvärtom är det vår uppfattning att en viktig fördel med dagens system är att arbetsgivare och anställda genom de privata sjukvårdsförsäkringarna tar ett gemensamt ansvar för att investera i hälsa och förebygga uppkomsten av sjukdom. I en tid när sjukskrivningarna ökar bör regeringen istället uppmuntra arbetsmarknadens parter att ta ett fortsatt ansvar. Det finns en uppenbar risk att slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård skulle leda till att enskilda individer söker vård i mindre utsträckning än idag. Något som kan leda till ökade sjukskrivningar. Svenska Vård anser att det vore en mycket olycklig utveckling.

Läs vårt fullständiga remissvar här.

Facebook
Facebook