Fristående utförare erbjuder högre kvalitet inom LSS

Bengt Westerberg, före detta socialminister och partiledare för dåvarande Folkpartiet, skriver i Dagens Samhälle om det värdefulla arbete som privata assistansbolag varje dag utför till brukares gagn runt om i vårt land.

För Svenska Vård och våra medlemsföretag är det viktigt att alltid utgå från kvalitet. Att forma verksamhet som lever upp till de kvalitetskrav som enskilda brukare har rätt att ställa. Det är också centralt att beställare i form av kommuner och landsting känner en trygghet när det gäller de skattemedel som finansierar verksamhet. Mot den bakgrunden är det avgörande att regeringen bygger den förda politiken på fakta. Inte antaganden om verkligheten.

Idag utför fristående anordnare över 60 procent av den personliga assistans som sker i Sverige. Det handlar om en frihetsreform där den assistansberättigade numera ges möjlighet att själv välja vem som ska utföra assistansen. Utvecklingen är ett resultat av de val som individer gjort. Svenska Vård delar den bedömning som Westerberg gör i sin artikel. Att en majoritet av brukarna genom sina val påvisar att de anser att privata assistansanordnare levererar en högre kvalitet och bättre service än kommunerna.

Om vårt välfärdssamhälle ska kunna möta framtidens utmaningar behöver fristående aktörer ges möjlighet att bidra till utvecklingen. Det handlar om allt ifrån så kallade ”mikroföretag” med en eller ett fåtal assistansberättigade till större företag med hundratals assistansberättigade. Centralt är att det är kvalitet och brukarens förtroende för utföraren som står i fokus. Inte driftsform. Svenska Vård välkomnar kvalitetskonkurrens och kommer oförtrutet att stå upp för den enskilde brukarens rätt att välja mellan seriösa aktörer som erbjuder god kvalitet och bra service.

Facebook
Facebook