Fristående utförare påvisar brister i Välfärdsutredningen

Ett viktigt led i det påverkansarbete som Svenska Vård bedriver i anslutning till Välfärdsutredningens förslag och dess negativa följder för fristående utförare är att författa ett samlat remissvar å våra medlemmars vägnar. Ett svar som tar avstamp i kvalitet, valfrihet och kostnadseffektivitet. Oavsett driftsform.

För att få ytterligare kraft i att påvisa det orimliga som föreslås i Välfärdsutredningen har Svenska Vård, tillsammans med Företagarna, Almega, Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare och en rad andra näringslivsorganisationer, sjösatt kampanjen www.SvaraReepalu.nu. Syftet är att bistå företag med att räkna på vad Välfärdsutredningens förslag innebär för det enskilda företaget och även hjälpa till med formuleringar av remissvar.

Inte minst gäller det att kommunicera de långtgående konsekvenserna av förslaget att välfärdsföretagens maximala avkastning ska begränsas till sju procent plus statslåneräntan på företagets bokförda operativa kapital. Ett förslag som skulle leda till att närmare 80 procent av välfärdsföretagen skulle tillåtas ha en rörelsemarginal som inte når upp till två procent. Vinsttak för välfärdsbranschen mynnar i praktiken ut i ett vinstförbud för de allra flesta företagen. Läs gärna PwC: s rapport i ämnet här.

Facebook
Facebook