Frukostmöte ”Barn som utsätts för sexuella övergrepp”

Svenska Vård bjuder in till frukostmöte där förra årets pristagare till ”Årets medarbetare” presenterar sitt viktiga arbete runt sexuella övergrepp.

Bakgrund
Det är ofta svårt för vård- och omsorgspersonal att förstå signaler som barn och unga uttrycker. Signaler som tecken på våld, sexuella övergrepp och omsorgssvikt m.m.  Signalerna kan variera, vara många och tydliga men också utebli helt.

Ny forskning visar att ett av fem barn säger att de varit utsatta för sexuella övergrepp före 18 års ålder, samtidigt visar rapporter att orosanmälningar till socialtjänsten alltför ofta uteblir från olika samhällsaktörer.

Innehåll
Julia berättar om hur man kan upptäcka att barn varit utsatta. Hon belyser också hur svårt det kan vara att tolka signalerna. Vi får höra om konsekvenserna på lång sikt för barn som varit utsatta, med svåra minnen av övergrepp senare under uppväxten och som vuxen. Vi får också höra om vilka konsekvenser det får för de barn där vuxenvärlden sviker och inte anmäler.

Medverkande

 

Julia Matthis

Julia Ribbing- Matthis fick Svenska Vårds pris ”Årets medarbetare” 2016. Hon är behandlare och verksamhetsledare på HOPP Stockholm, en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. HOPP Stockholm arbetar bl.a.  med  stöd och behandling till personer som utsatts för sexuella övergrepp och med rådgivning och utbildning till anhöriga. Julia är aktuell med två böcker bl.a. en handbok om barns signaler om sexuella övergrepp som kommer ut till årsskiftet och riktar sig till förskolan.  

Facebook
Facebook