Fullsatt utbildning i standard för kvalitetssäkring av HVB

När Svenska Vård, i samverkan med Famna, anordnade den första utbildningen i den nya nationella standarden för kvalitetssäkring av HVB var det fullsatt. Deltagare från verksamheter inom vård och omsorg i hela landet fanns på plats för att lära sig mer om nyttan med standarden.

2015 inledde Svenska Vård ett arbete med att ta fram en nationell standard för kvalitetssäkring av HVB. Svenska institutet för standarder (SIS) fick uppdraget att organisera arbetet och våren 2019 presenterades den nya standarden. I arbetet med HVB-standarden har kommuner, myndigheter, utförare och brukarorganisationer samverkat för att hitta en nivå som säkerställer högt ställda krav, med klienten i centrum. Intresset för standarden är stort bland både beställare, utförare och aktörer som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Under ledning av Patrik Ulander från Misa Kompetens fick deltagarna ökad kunskap om hur ett förbättringsarbete med grund i standarden går till i praktiken och hur en verksamhet kan certifiera sig utifrån den. Områden som behandlades var bland annat uppdraget HVB, ledningssystem, evidensbaserad praktik, personal och kompetens, arbete- och boendemiljö, kost med mera.

Svenska Vård kommer att anordna fler utbildningstillfällen i standarden. Närmast på Fogdaröd omsorg, vård och utbildning i Höör den 28 november. Läs gärna mer här. Välkommen med din anmälan!

(På fotot syns till vänster Patrik Ulander och Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur).

Facebook
Facebook