Ge alla barn i vårt land rätt till skolgång på lika villkor

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur skriver i Dagens Samhälle om vikten av att regeringen påskyndar arbetet med att anpassa en modell för skolgång som även omfattar barn som är placerade i olika insatser. Samtidigt måste felande kommuner redan nu leva upp till sitt ansvar. Ytterst handlar det om att värna några av de mest utsatta individer som finns i vårt samhälle.

Idag finns det en utsatt grupp barn som sällan uppmärksammas när det gäller rätten till skolgång. Det handlar om barn som är placerade i familjehem, jourhem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende, och som varje dag förvägras skolgång. Svenska Vård och våra medlemsföretag har under lång tid påtalat det orimliga i att redan utsatta barn i Sverige gång på gång förvägras skolgång. Otaliga är vittnesmålen om hur kommuner glömmer bort eller med öppna ögon väljer att neka dessa barn skolgång. En djupt oroande utveckling då det berör barn som inte bara är i behov av likvärdig undervisning i samma omfattning som sina jämnåriga kamrater utan som ofta behöver kompensatorisk undervisning för att ta igen tidigare missade kunskaper.

Nu är det upp till bevis utbildningsminister Gustav Fridolin. Vi har inte råd att vänta!

Läs Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjurs debattartikel i Dagens Samhälle i sin helhet här.

 

Facebook
Facebook