Givande dialog med Inspektionen för vård och omsorg

Svenska Vård genomförde idag ett konstruktivt möte med generaldirektören för Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtalet kretsade kring en rad aktuella frågor med påverkan för våra medlemsföretag. Det handlade bland annat om handläggningstider, tillståndsfrågor, digital upplysningstjänst, tillsyn och brandskyddskrav. Samtalet fördes i en positiv anda och det fanns samsyn kring vikten av att se varandra som medspelare, inte motparter, i arbetet med att tillsammans utveckla framtidens välfärden.

(På fotot syns Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur, IVO: s generaldirektör Gunilla Hult Backlund, IVO: s avdelningschef tillståndsprövning Anna Sundberg och Svenska Vårds styrelseledamot Mikael Nygård)

Facebook
Facebook