Socialchefer är fortsatt nöjda med fristående utförare

En undersökning av SKOP på uppdrag av Svenska Vård, visar att de flesta socialtjänster i kommuner som idag använder fristående utförare (70 procent) inte skulle klara sitt uppdrag om de inte använde fristående utförare.

Många kommuner skulle inte klara sitt sociala uppdrag utan fristående utförare i vård och omsorg
På uppdrag av Svenska Vård, branschorganisation för fristående utförare inom vård och omsorg, genomförde SKOP under februari och mars 2016 en undersökning bland socialchefer i Sveriges kommuner. 

7 av 10 socialchefer (i kommuner som använder sig av fristående utförare) anser att de sannolik inte eller absolut inte skulle klara sitt uppdrag utan tillgång till fristående utförare inom social omsorg.

- Vi är naturligtvis glada över att fristående utförare helt uppenbarligen fyller en mycket viktig funktion i många kommuner runt om i landet och därmed har betydelse för många vård- och omsorgstagare. Men branschen kan och behöver göra mer, inte minst genom att bidra ännu mer till sådant som stärker kvaliteten i social omsorg, säger Dan Nilsson

Undersökningen visar att en stor majoritet av socialcheferna (64 procent) tror att de fristående utförarna i mycket eller ganska stor utsträckning bidrar till kvalitetsutvecklingen av svensk socialtjänst.

- Det är fantastiskt roligt att fristående utförare bedöms bidra till kvalitetsutvecklingen i vård och omsorg. Men kvalitetskonkurrensen behöver bli bättre. Framförallt till nytta för för vård- och omsorgstagarna, men också för att göra det svårt för oseriösa aktörer som inte klarar av en stärkt kvalitetskonkurrens, säger Dan Nilsson

Undersökningen visar också att 8 av 10 socialchefer (83%) anser att det är ganska eller mycket svårt att rekrytera duktiga medarbetare till socialtjänsten i den egna kommunen.

- Kompetensförsörjningen är branschens enskilt största och viktigaste fråga. Det är helt avgörande att branschen, utbildningsaktörer och politiker på alla nivåer prioriterar utbildningsfrågor inom vård och omsorg. Risken är annars överhängande att vi inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att få det riktigt svårt att producera välfärdstjänster av god kvalitet i hela landet, säger Dan Nilsson.

Andra resultat i undersökningen:

- Drygt 8 av 10 (83%) kommuner använder sig av fristående utförare i social omsorg.

- Nästan 10 av 10 (98%) socialchefer har ett mycket eller ganska bra samarbete med fristående utförare.

- Drygt 7 av 10 (77%) socialchefer tror att socialtjänsten i mycket eller ganska stor utsträckning kan uppnå goda behandlingsresultat genom att använda fristående utförare.

- Drygt 8 av 10 socialchefer (85%) tycker att de fristående utförarna kännetecknas av professionalism.

Läs vårt pressmeddelande och ta del av undersökningen i sin helhet här!

Taggar

KvalitetPolitik
Facebook
Facebook