Humanas vd/koncernchef på uppskattat besök hos Svenska Vårds styrelse

Humanas vd tillika koncernchef Rasmus Nerman medverkade vid Svenska Vårds styrelsemöte för att tala om de utmaningar men inte minst alla de möjligheter som finns för fristående utförare inom välfärden. Ett tema som återkom under samtalet var vikten av att Svenska Vård som branschorganisation fortsätter att fokusera på kvalitet som vägen framåt. Det är genom att påvisa allt det högkvalitativa arbete som varje dag utförs i våra medlemsföretag som vi tillsammans kan utveckla verksamhet till gagn för den enskilde vård- och omsorgstagaren.

Rasmus och styrelsen var eniga om att Humanas medlemskap i Svenska Vård bidrar till göra vår röst starkare gentemot såväl politiska beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer inom vår bransch. Något som stärker alla våra medlemsföretag. Tillsammans är vi starka!

Facebook
Facebook