Hur påverkas er verksamhet av vattenavbrott?

Just nu pågår en studie om hur olika näringar påverkas ekonomiskt vid vattenavbrott. Studiens ska bidra till bättre beslutsunderlag för att stärka tillgången och leveranssäkerheten av vatten till samhället samt öka kunskapen hos företag om möjligheter och lösningar för en mer hållbar och effektiv vattenanvändning.

Studien utförs av RISE Research Institutes of Sweden och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) inom ramen för forskningsprogrammet Mistra InfraMaint som syftar till att stärka svensk infrastruktur.

För att delta i studien och för mer information gå in på: www.vti.se/vatten

För frågor vänligen kontakta Josefine Klingberg, RISE

josefine.klingberg@ri.se, 070-322 63 14

Taggar

enkätRISEvatten
Facebook
Facebook