Inbjudan till frukostseminarium om vård för barn och unga i HVB

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in till ett frukostseminarium om vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov.

Idag saknas det tillräcklig kunskap om att de sociala vårdbehoven hos barn och unga i HVB ofta är förenade med psykiatriska tillstånd som behöver beaktas för att nå goda resultat. Om vården i HVB inte kan möta barnen och de ungas samlade vårdbehov finns det uppenbara risker att dessa individer inte får en god hälso- och sjukvård på lika villkor som andra barn och unga. I februari 2019 redovisade därför Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag kring förutsättningar och former för en integrerad och mer specialiserad vård för barn och unga inom HVB med förslag på åtgärder för att komma till bukt med de utmaningar som finns.

Nu bjuder Svenska Vård och Famna in till ett kostnadsfritt frukostseminarium den 16 april där du som deltagare ges möjlighet att få en större inblick i Socialstyrelsens slutsatser och förslag på förbättringsåtgärder inom HVB med fokus på barn och ungas samlade vårdbehov.

Vid seminariet möter du talare från bland annat Socialstyrelsen men även utförare, beställare och myndighetsföreträdare. Varmt välkommen med din anmälan!

Plats: Svenska Vård, Rådmansgatan 40, Stockholm

Datum och tid: Tisdag 16 april klockan 09:00-10:15 (frukost serveras från klockan 08:30)

Taggar

Barn och ungaforskningHVBKvalitetLagstiftningPolitikSocialtjänst
Facebook
Facebook