Information om covid-19 till personal inom socialtjänst

Socialstyrelsen uppdaterar och kompletterar kontinuerligt sitt kunskapsstöd kring covid-19. Nu finns uppdaterad information på myndighetens webbplats om vad ett HVB eller stödboende kan göra för att förhindra smittspridning.

På Socialstyrelsens webbplats finns även information om hur ett HVB eller stödboende kan agera om någon på hemmet eller boendet är smittad och vad det innebär att covid-19 är en allmän och samhällsfarlig sjukdom. Läs gärna mer via denna länk.

Under rubriken "Specifik information till olika verksamheter - HVB och stödboende" finns två dokument som kan vara av särskilt intresse:
- HVB och stödboende för barn och unga
- HVB för vuxna

I det fall frågetecken uppstår är du varmt välkommen att ta kontakt med Svenska Vård via info@svenskavard.se alternativt 070-771 61 51.

Vi finns här för dig som medlem!

Taggar

HVBKvalitetSocialstyrelsenSocialtjänst
Facebook
Facebook