Introduktion till ny LSS-standard

2015 inledde vi i Svenska Vård ett arbete med att ta fram en nationella standarder för kvalitetssäkring av HVB, LSS & Äldreomsorg . Svenska institutet för standarder (SIS) fick uppdraget att organisera arbetet och 2019 presenterades HVB standarden och nu är äntligen även LSS-standarden klar

I arbetet med LSS-standarden har även kommuner, myndigheter, utförare och brukarorganisationer samverkat för att hitta en nivå som säkerställer högt ställda krav, med brukaren i centrum.

Intresset för standarden är stort både bland beställare, utförare och aktörer. Svenska Vård arrangerar därför en introduktionsutbildning fysiskt eller digitalt där vi fördjupar oss i innehållet i standarden den 14 december 2021.

Läs mer om dagen och dess innehåll  här 

Facebook
Facebook