IVO – Nya tillståndsplikter och avgifter 2019

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) informerar om att från och med 1 januari 2019 blir fler verksamheter tillståndspliktiga än idag. Det innebär att tillstånd från IVO kommer att krävas för att bedriva verksamhet inom:

* Hemtjänst enligt socialtjänstlagen
* Ledsagarservice enligt LSS
* Biträde av kontaktperson enligt LSS
* Avlösarservice i hemmet enligt LSS

IVO informerar även om att tillståndsansökningar kommer att avgiftsbeläggas. Avgiften för en ny ansökan kommer att från 1 januari 2019 att vara 30 000 kr. Avgiften för att ändra i ett tillstånd kommer att vara 21 000 kr.

Svenska Vårds kommentar
Svenska Vård ser positivt på tillståndsplikten som sådan, och som branschorganisation välkomnar vi att tillståndsplikten nu utökas till att omfatta fler verksamhetsområden. Våra medlemsföretag strävar varje dag efter att öka kvaliteten inom vård och omsorg och vår inställning är att enbart seriösa aktörer ska finnas inom välfärdssektorn. Svenska Vård anser dock att tillståndsplikten även borde omfatta offentlig driven verksamhet, detta för att på ett tydligt och transparent sätt kunna bedöma och jämföra alla typer av verksamheter.

Att nu även införa relativt stora avgifter för enbart ansöka och ändra tillstånd för att bedriva verksamhet känns helt orimligt, en inställning vi tydliggjort i remissvar och i andra kontakter med berörda myndigheter och beslutsfattare.

Sverige behöver fler seriösa och dedikerade aktörer inom välfärdssektorn – inte färre. Som branschorganisation vill vi vara med och bidra till utvecklingen av den svenska välfärden, en utveckling där fokus bör ligga på kvalitet, inte på vem som utför arbetet.

Länk till information från IVO

Taggar

IVOKvalitetSvenska Vårdtillståndsplikt
Facebook
Facebook