Kallelse till Svenska Vårds förbundsstämma 2020

Datum: 6 februari 2020, klockan 17.00

Plats: Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm

Anmälan mer information

Den 6-7 februari bjuder Svenska Vård in till vår årliga förbundskonferens med tillhörande förbundsstämma och middag som går av stapeln på Hotell Birger Jarl centrala Stockholm.

Förbundsstämman hålls i direkt anslutning till förbundskonferensen. Förslag till dagordning finns på denna länk och anmälan sker via länken ovan. Motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman. För att ta del av Svenska Vårds stadgar klicka här.

I huvudet på uppdragsgivaren
Årets konferens fokuserar på våra uppdragsgivare och hur vi tillsammans skapar vård och omsorg i världsklass. Några viktiga frågeställningar som kommer att belysas är:

  • Hur resonerar våra beställare i kommuner och regioner när avtal ska slutas?
  • Vilka bevekelsegrunder ligger bakom de upphandlingar som formas inom vår sektor?
  • Vad ser våra brukare och klienter som viktigast i sin vardag när vi tillhandahåller vård och omsorg?

Under konferensen kommer du som deltagare ges möjlighet att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och knyta kontakter med medlemmar i Svenska Vård, myndighetsföreträdare och andra intressanta gäster. Ett gyllene tillfälle att fördjupa ditt nätverk!

Förbundskonferensen är en mötesplats som stärker dig i din yrkesroll. Tillsammans är vi en stark kraft i utvecklingen av branschen och genom att träffas och dela med oss av kunskap och erfarenheter kan vi ta oss an framtidens utmaningar med gemensamma krafter.

Tider för förbundskonferensen
Start med lunch klockan 12.00 torsdagen den 6 februari
Slut efter lunch klockan 13.00 fredagen den 7 februari

Anmälan och mer information

Taggar

förbundskonferensFörbundsstämmaSvenska Vård
Facebook
Facebook