Kandidera till Svenska Vårds styrelse

Utskick från valberedningen i Svenska Vård

I samband med Svenska Vårds förbundsstämma i februari 2020 skall en ny styrelse väljas. Valberedningen önskar få in förslag på kandidater som är beredda att arbeta i Svenska Vårds styrelse.

Vi önskar att ni, medlemsföretagen, senast den 10 december lämnar in förslag till valberedningen på personer som kan företräda Svenska Vård under kommande år.

För att du lättare skall veta vad det innebär att arbeta i Svenska Vårds styrelse kommer här en presentation av vad styrelsearbetet kan innebära för dig eller för den person du föreslår som vår nästa styrelsemedlem.

Vad förväntas av en ledamot?
Styrelsen sammanträder c:a 6-7 gånger på ett år och då i centrala Stockholm (Rådmansgatan 40).

Vid varje styrelsemöte utgår ersättning för resa och ev. övernattning.

Utöver tiden för styrelsemötena förväntas ledamöterna lägga ned viss tid på styrelseuppdrag. Mest tid faller på ordföranden, vice ordföranden samt kassör som alla ingår i AU. Förbundsdirektören bereder ärenden inför styrelsemötena. Det löpande arbetet utförs av kansliet. Sammantaget gör det att ordförande och övrig styrelse kan fokusera på frågor av strategisk karaktär.

Som ledamot av styrelsen företräder man i första hand Svenska Vård.

Styrelsens sammansättning bör vara en spegling av medlemsföretagens inriktning samt jämställd och geografiskt spritt.

Arbetet är ansvarsfullt, spännande och utvecklande.

Varmt välkomna att komma med förlag till kandidater!

Hälsningar valberedningen, genom

Lotta Ljungman Stenhardt
lotta.ljungman@gmail.com

Facebook
Facebook