Klokt besked från Alliansen kring vinster i välfärden

Svenska Vård välkomnar det besked som Alliansens fyra partiledare igår gav kring behovet av en blocköverskridande överenskommelse om vinster i välfärden. Utgångspunkten är att fokusera på hur kvaliteten i välfärden ska stärkas. Alliansen föreslår fyra grundläggande parametrar för det fortsatta samtalet med regeringen:

- Nationella kvalitetskrav. Nationella kvalitetskrav ska fastställas för samtliga verksamheter inom välfärden. Kraven ska gälla både fristående och offentliga huvudmän

- Öppenhet och transparens. Om människor ska kunna göra kloka och välgrundade val mellan de alternativ som erbjuds inom välfärden krävs mer öppenhet och transparens.

- Tillståndsplikt, ägar- och ledningsprövning. En generell tillståndsplikt bör införas inom välfärden. Kraven ska vara likvärdiga för fristående och offentliga aktörer.

- Skärpta sanktioner. För att komma tillrätta med kvalitetsbrister behöver dagens sanktioner skärpas och förstärkas. Sanktioner ska gälla både fristående och offentliga huvudmän.

Svenska Vård ställer sig bakom det som Alliansen föreslår. Vår uppfattning är tydlig. Kvalitet, valfrihet och kompetens ska stå i centrum. Då kan vi tillsammans fortsätta att utveckla välfärden till gagn för den enskilde vård- och omsorgstagaren. Det är hög tid för regeringen att kliva upp ur de politiska skyttegravarna och ta emot den utsträckta hand som oppositionen erbjuder. Välfärden är alltför viktig för att förpassas till politiska taktiserande. Svenska Vård och våra medlemsföretag är redo att bidra i detta viktiga arbete.

Facebook
Facebook