Klokt beslut kring vinster i välfärden

Riksdagens nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn är ett klokt beslut som säkrar fortsatt valfrihet och mångfald. Det krävs fler aktörer som vill bidra till innovation och kvalitetsutveckling inom välfärden. Inte färre.

- Svenska Vård och våra medlemsföretag välkomnar riksdagsmajoritetens beslut. Vi slår oss emellertid inte till ro utan kommer oförtrutet att fortsätta arbetet med att främja konkurrens som bygger på kvalitet. Oavsett driftform. Då kan vi med gemensamma krafter utveckla välfärden och möta framtidens utmaningar, säger förbundsdirektör Thomas af Bjur.

För den som vill läsa mer om Svenska Vårds arbete kring frågan om vinster i välfärden rekommenderas våra remissvar till regeringen som går att ta del av här och här.

Taggar

Illmar ReepaluKvalitetregeringenThomas af Bjurvälfärdsutredningen
Facebook
Facebook