Kvalitet i fokus vid möte med Socialutskottets vice ordförande

Svenska Vårds vice styrelseordförande Mikael Nygård, styrelseledamot Gösta Liljeholm och förbundsdirektör Thomas af Bjur träffade i veckan Socialutskottets vice ordförande Kristina Nilsson (S).

Samtalet kom att präglas av samsyn kring vikten av fokusera på kvalitet inom social omsorg - oavsett driftsform hos utföraren. Svenska Vård lyfte bland annat fram det ambitiösa arbete som initierats kring den nya standarden för HVB och vår ambition att forma ett kvalitetsregister för att mäta utfall inom det sociala området. Initiativ vars syfte är att stärka kvaliteten till gagn för den enskilde individen. Utskottets vice ordförande var nyfiken på Svenska Vårds arbete och vi var eniga om att ha en fortsatt dialog kring dessa viktiga frågor framöver.

Sammanfattningsvis blev det ett mycket konstruktivt samtal med ytterligare en ledande politiker inom vård- och omsorgsområdet som har god sakkunskap om de frågor som påverkar våra medlemsföretags vardag. En positiv upplevelse.

Vår ambition är att träffa företrädare för samtliga riksdagens partier under vintern/våren. Nästa på tur står Centerpartiets socialpolitiska talesperson Anders W Jonsson.

Facebook
Facebook