Kvalitetskonkurrens nyckel till välfärdens utveckling

Svenska Vård medverkade vid Centerpartiets seminarium i riksdagen kring välfärdsföretagande, kvalitet och valfrihet. Ett angeläget seminarium där kvinnliga entreprenörer verksamma inom välfärdssektorn framhöll vikten av att fler, inte färre, företagare ges möjlighet att bidra till välfärdens utveckling genom att konkurrera med kvalitet. Detta är en syn som Svenska Vård delar. Vår främsta prioritering är att arbeta för stärkt kvalitetskonkurrens och vi välkomnar förändringar som gör att kvaliteten i vård och omsorg höjs. Det är bra för de enskilda omsorgstagarna.

(På fotot Centerpartiets partiordförande Annie Lööf och Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur)

Facebook
Facebook