”Mediahantering – hur skapa goda relationer till media och journalister”

Svenska Vård bjuder in fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling till en utbildning om hantering av media.

Det finns ett allmänintresse av att granska vård och omsorg i olika media och vårdgivare uppmärksammas regelbundet på olika sätt och i olika sammanhang.  Det är viktigt för den enskilde vårdgivaren att agera professionellt i alla hänseenden vid sådana tillfällen. Särskilt viktigt är detta för att inte utsätta vård-och omsorgstagare för några risker eller att bryta sekretess i något avseende.

En vanlig situation kan vara att en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg uppmärksammas i tidningar, radio eller sociala medier. Hur kan vi som vårdgivare hantera sådana situationer? Vilka verktyg och metoder finns för att alltid agera professionellt? Hur drar vi nytta av positiva nyheter som rör vård och omsorg?

Temadagens mål
Målet med utbildningen är att ge ansvariga i vård- och omsorgsverksamheter förutsättningar för att skapa effektiva rutiner kring relationer till massmedia och att öka kunskapen om vård och omsorgsverksamheters möjligheter och begränsningar i relation till massmedia och journalister.

Ur innehållet
Journalistens uppdrag, roll och ansvar, den mediala logiken, samspelet med sociala medier, kriskommunikationens grunder, skademinimering, budskapsformulering, strategier för följderna av en massmedial uppmärksamhet, rutiner i verksamheten och övning utifrån verkliga fall.

Kursansvarig
IMG_3843

Dan Nilsson, förbundsdirektör Svenska Vård har 11 års operativ och strategisk erfarenhet av medierelationer när han arbetat som pressansvarig, politiskt sakkunnig och konsult, företrädesvis inom vård och omsorg.

Facebook
Facebook