Medlemsförmåner

Svenska Vård arbetar ständigt för att säkerställa och utvärdera att våra medlemmar har möjlighet att få tillgång till de bästa möjliga leverantörerna av stöd till att bedriva verksamhetsnära vård och omsorg, 

Nedan följer information om de samarbetspartners som finns just nu i november 2021. Om du har tips på något område och/eller leverantör av tjänst  som fattas hör dig till oss på kansliet.

Glöm inte att meddela att ni är medlem i Svenska Vård vid kontakt med respektive bolag.

Svenska vår erbjuder leverantörer inom.

Juridik, Försäkring ,  Inköp, Företagshälsovård, Bank, Digital Kurator, Schemaplanering , Språkstöd, Ekonomisk administration , Journalföringssystem. 

Juridisk rådgivning - du ska känna trygghet

Svenska Vård erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning för dig som medlem. Rådgivningen finns på plats för att svara på dina juridiska frågor. Telefontider är måndag 08:30-11:00 och 13:00-16:30. Tisdag 08:30-11:00 och 13:00-16:30. Onsdag 08:30-16:30. Torsdag 08:30-16:30. Fredag 08:30-14:30. Telefonnumret till rådgivningen är 090-77 34 07. Uppge att du är medlem.

Försäkringar - speciellt framtagna och anpassade för din verksamhet

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Söderberg & Partners är en fristående försäkringsmäklare med gedigen kunskap och erfarenhet av försäkringar inom vård och omsorg. Du erbjuds skräddarsydda försäkringslösningar i kombination med administrativa åtaganden och service. Kontakta ansvarig förmedlare Michael Deresjö på telefon 08-466 80 33 alternativt 0704- 52 56 01 alternativt michael.deresjo@soderbergpartners.se för mer information.

Svenska Vård erbjuder tillsammans med Försäkringsstrategi, en del av Söderberg & Partners, stöd till medlemmarna i frågor som rör pension- och personförsäkringar för alla i företaget. Försäkringsstrategi erbjuder också kollektivavtalsliknande villkor för medarbetare. Ta kontakt med försäkringsförmedlare John Jansson 0709-17 65 87 alternativt försäkringsförmedlare Niklas Irstam 0735-10 32 88 för mer information.

Inköp - konkurrenskraftiga priser för din verksamhet

Nyhet november 2021!

Handla hållbart är en inköpsportal som ger bättre struktur, minskade kostnader samt vägledning att handla mer hållbart.
Handla Hållbart är ett inköpsnätverk för privata företag inom vård & utbildning vars grundidé är att skapa förutsättningar att handla
mer hållbart inom ramen för budget.
Det du gör ur miljömässig och social aspekt ska gå hand i hand med företagets lönsamhet. Alla kan göra något, och tillsammans
kan vi göra skillnad.
Handla Hållbart har valt att samarbeta med leverantörer och partners som alla jobbar fokuserat med hållbarhet och miljöarbete.
När ni handlar av dessa leverantörer genom inköpsportalen  så får verksamheten statistik som ger er möjlighet att styra mot så
hållbara inköp som möjligt.
Handla Hållbart hjälper er att göra rätt inköp, till rätt pris, från rätt leverantör!
Välkommen att kontakta dem  för mer information. Tel: 08-264226 eller klicka här och fyll i kontaktformuläret,

 

UHPO InköpsSupport är en stark fristående inköpsorganisation som förhandlar fram ramavtal åt cirka 1800 anslutna verksamheter. Tillsammans omsätter UHPOs medlemmar ca 20 miljarder kronor och köper in varor och tjänster för ca 6 miljarder kronor per år. Som medlem i Svenska Vård kan du handla på UHPO: s avtal inom exempelvis livsmedel, vårdförnödenheter, fastighetsförnödenheter, kontorsmaterial, drivmedel, inredning och förbrukningsmaterial och därigenom spara stora belopp. Anslutning är kostnadsfri inga årsavgifter (kostar normalt 1500-5000kr/år) eller övriga kostnader tillkommer för Svenska Vårds medlemmar. Det är enkelt att ansluta sig och få tillgång till medlemssidorna www.uhpo.se där du ser alla avtalsvillkor med respektive leverantör. För att få tillgång till UHPO: s inköpsavtal kontaktar du UHPO och hänvisar till medlemskap i Svenska Vård.

Företagshälsovård

Svenska Vård erbjuder i samverkan med Comveritas företagshälsovård rikstäckande tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och organisation. Det handlar bland annat om hälsokontroller, medicinska kontroller, företagsläkare och psykologer. Fokus är att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen.

Comveritas kan hjälpa din verksamhet med förebyggande åtgärder som arbetsmiljöanalyser, stressanalyser och personliga möten. Till detta fogas rehabilitering i form av arbete för att minska arbetsskador och stärka den psykiska hälsan.

Utgångspunkten är att Comveritas ska vara en partner som ger din verksamhet verktyg och stöd som leder till minskad sjukfrånvaro och ökad hälsa. Läs mer om erbjudandet här.

Banktjänster med rådgivning

Tillsammans med Nordea presenterar Svenska Vård ett erbjudande där du som medlem erbjuds attraktiva banktjänster till konkurrenskraftiga priser.

Fokus i erbjudandet ligger på:
- Förenkla din vardag
- Finansiering
- Trygghet för dig och din familj
- Ett riktigt bra erbjudande för din privatekonomi

Nordea erbjuder bland annat detta till dig som medlem:
- Kvalificerad rådgivning via ett dedikerat team
- Optimerade betalningslösningar utifrån dina behov
- Rätt finansieringslösning vid nyetablering och för framtiden

Ta kontakt med Tomas Fält på Nordea för ytterligare information om hur banken kan bistå dig som medlem med attraktiva tjänster! Du når Tomas på telefon 010-157 06 11 alternativt e-post nyakunderforetag@nordea.se.

Virtual Reality - behandlingsmiljöer för vård och omsorg

Nordic Psychology är ett svenskt medtechbolag som tillhandahåller, utbildar samt implementerar Virtual Reality(VR) inom vård och omsorg med uppdragsgivare som t.ex. LSS, äldreomsorgen, HVB, psykologer, läkare, sjukgymnaster, sjukvårdspersonal mm. Behandlingsmiljöerna kan användas för tex aktivering, avkoppling/relax, beroendeproblematik, fobier som flygrädsla och talarskräck, depression, rörelsehinder, PTSD-miljöer med mera. Samtliga våra behandlingsmiljöer är CE-certifierade och klassas som medicinsk utrustning. Nordic Psychology kan förse er med de miljöer som ni behöver samt tekniska lösningar för att arbeta med VR utifrån er befintliga arbetsmetodik. Läs mer här.

Svenska Vårds medlemmar erhåller 20 procent rabatt på ordinarie pris.
Ordinarie pris 1 licens: 25 000 kr per år. 
Medlemspris 1 licens: 20 000 kr per år.

Språkutmaningar inom vård och omsorg

Kraven på bättre språkkunskaper inom vård och omsorg ökar. Att utbilda och säkerställa att alla medarbetare behärskar det svenska språket blir allt viktigare. Därför har Svenska Vård, i samverkan med Lingio, tagit fram ett språkpaket som hjälper er verksamhet att nå sin fulla potential.För dig som är medlem i Svenska Vård innebär det en unik möjlighet att, med 15 procents rabatt, få tillgång till digitala utbildningslösningar skapade för att utvärdera era befintliga medarbetares språkliga förmåga och kartlägga kunskaperna inför nyanställningar. De medarbetare som behöver språkutbildning kan då få tillgång till Lingios språkkurser för att nå önskad nivå. Läs mer här.

Digital kuratorstjänst i samverkan med Snaptive

Snaptive erbjuder snabbt och enkelt digitalt tillgängliga kuratorer som arbetar med öppenvård, eftervård och jourlösningar. Den digitala kuratorplattformen är verksam inom flera områden: HVB, familjehem, jourhem, stödboende och träningslägenhet. Anslutning och användning är snabb, enkel och sparar både tid och pengar.

För 349 kr per månad (ordinarie pris 698 kr per månad) med mängdrabatt:
• 5 % efter 12 + användare
• 10% efter 20+ användare
• 15% efter 50+ användare

Läs mer här.

Personalplanering- schemaläggning och tidsrapportering

Quinyx erbjuder en intelligent Workforce Management lösning inom vård och omsorg med stort fokus på mobilitet och användarvänlighet (webb+mobilapp). Schemaläggning, tidsrapportering, kommunikation, prognoser och rapporter. Att effektivisera flöden genom automatisering och digitalisering av manuella processer, vilket vanligen resulterar i både tids- och kostnadsbesparingar. Som medlem i Svenska vård erhåller ni 10% rabatterat pris på lösningen vid tecknande av nykundsavtal hos Quinyx. Skulle ni redan vara kund hos dem så erbjuder vi 10% rabatt på tilläggstjänster t.ex. deras nya modul "pulse" som är inom employeee engagement. Pulse handlar om att mäta medarbetarnöjdhet via frågor direkt i mobilappen och hur man ökar engagemanget bland sina anställda! För att få tillgång till Quinyx kontaktar du dem och hänvisar till medlemskap i Svenska Vård. Läs mer här.

Kvalitet - en del av verksamhetens utveckling

Medlemmar i Svenska Vård har kostnadsfritt tillgång till en särskild handledning i systematiskt kvalitetsledningsarbete. För mer information är du varmt välkommen att kontakta kansliet.

Ekonomisk administration - bra att hålla ordning och reda

Svenska Vård erbjuder i samverkan med Hogia Public Systems ekonomisystem till förmånliga priser. Mer info här.

 

Rätt Spår - webbaserat behandlingsstöd för verksamhet inom vård, omsorg och behandling. Mer info här.

SecuraNova journalsystem - system för journalföring enligt SoL/LSS och övrig brukardokumentation. Möjlighet till anbudsstöd i upphandlingar av ramavtal. Mer info här.

Placeringsservice

SSIL kopplar ihop Sveriges kommuner och stadsdelar med Sveriges  vård, omsorgs och behandlingsverksamheter gällande förfrågningar. SSIL   erbjuder även en rad andra tjänster för att säkra din verksamhet .

Samverkanspartner - tillsammans blir vi starkare

Svenska Vård är anslutet som branschförbund i Företagarna som är Sveriges största företagarorganisation. I samverkan med Företagarna arbetar vi med opinionsbildning för ett bra företagarklimat i Sverige. Vi samverkar även i frågor som rör branschens villkor på lång och kort sikt. Du är naturligtvis välkommen att som enskild företagare (ej företaget) bli medlem i Företagarna via www.foretagarna.se.

Som enskild medlem Svenska Vård  som även  är medlem i Företagarna har du 30% rabatt på ditt medlemskap i Företagarna 

Facebook
Facebook