Medlemsförmåner

Juridisk rådgivning - du ska känna trygghet

Svenska Vård erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning för dig som medlem. Rådgivningen finns på plats för att svara på dina juridiska frågor. Telefontider är måndag 08:30-11:00 och 13:00-16:30. Tisdag 08:30-11:00 och 13:00-16:30. Onsdag 08:30-16:30. Torsdag 08:30-16:30. Fredag 08:30-14:30. Telefonnumret till rådgivningen är 090-77 34 07. Uppge att du är medlem.

Försäkringar - speciellt framtagna och anpassade för din verksamhet

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Söderberg & Partners är en fristående försäkringsmäklare med gedigen kunskap och erfarenhet av försäkringar inom vård och omsorg. Du erbjuds skräddarsydda försäkringslösningar i kombination med administrativa åtaganden och service. Kontakta ansvarig förmedlare Michael Deresjö på telefon 08-466 80 33 alternativt 0704- 52 56 01 alternativt michael.deresjo@soderbergpartners.se för mer information.

Svenska Vård erbjuder tillsammans med Försäkringsstrategi, en del av Söderberg & Partners, stöd till medlemmarna i frågor som rör pension- och personförsäkringar för alla i företaget. Försäkringsstrategi erbjuder också kollektivavtalsliknande villkor för medarbetare. Ta kontakt med försäkringsförmedlare John Jansson 0709-17 65 87 alternativt försäkringsförmedlare Niklas Irstam 0735-10 32 88 för mer information.

Inköp - konkurrenskraftiga priser för din verksamhet

UHPO förhandlar åt cirka 1 000 medlemmar som tillsammans omsätter över 17 miljarder kronor och köper in varor och tjänster för cirka 6 miljarder kronor per år. Som medlem kan du handla på UHPO: s avtal inom exempelvis livsmedel, vårdförnödenheter, fastighetsförnödenheter, kontorsmaterial, inredning och förbrukningsmaterial och därigenom spara stora belopp. Anslutning är kostnadsfri (normalt 8 000 kronor) och inga årsavgifter eller övriga kostnader tillkommer. Det är enkelt att ansluta sig och få tillgång till Nätvaruhuset där du handlar direkt av utvalda leverantörer till förmånliga priser. För att få tillgång till UHPO: s inköpsavtal kontaktar du UHPO och hänvisar till medlemskap i Svenska Vård. Läs mer här.

Språkutmaningar inom vård och omsorg

Kraven på bättre språkkunskaper inom vård och omsorg ökar. Att utbilda och säkerställa att alla medarbetare behärskar det svenska språket blir allt viktigare. Därför har Svenska Vård, i samverkan med Lingio, tagit fram ett språkpaket som hjälper er verksamhet att nå sin fulla potential.För dig som är medlem i Svenska Vård innebär det en unik möjlighet att, med 15 procents rabatt, få tillgång till digitala utbildningslösningar skapade för att utvärdera era befintliga medarbetares språkliga förmåga och kartlägga kunskaperna inför nyanställningar. De medarbetare som behöver språkutbildning kan då få tillgång till Lingios språkkurser för att nå önskad nivå. Läs mer här.

Digital kuratorstjänst i samverkan med Snaptive

Snaptive erbjuder snabbt och enkelt digitalt tillgängliga kuratorer som arbetar med öppenvård, eftervård och jourlösningar. Den digitala kuratorplattformen är verksam inom flera områden: HVB, familjehem, jourhem, stödboende och träningslägenhet. Anslutning och användning är snabb, enkel och sparar både tid och pengar.

För 349 kr per månad (ordinarie pris 698 kr per månad) med mängdrabatt:
• 5 % efter 12 + användare
• 10% efter 20+ användare
• 15% efter 50+ användare

Läs mer här.

Personalplanering- schemaläggning och tidsrapportering

Quinyx erbjuder en intelligent Workforce Management lösning inom vård och omsorg med stort fokus på mobilitet och användarvänlighet (webb+mobilapp). Schemaläggning, tidsrapportering, kommunikation, prognoser och rapporter. Att effektivisera flöden genom automatisering och digitalisering av manuella processer, vilket vanligen resulterar i både tids- och kostnadsbesparingar. Som medlem i Svenska vård erhåller ni 10% rabatterat pris på lösningen vid tecknande av nykundsavtal hos Quinyx. Skulle ni redan vara kund hos dem så erbjuder vi 10% rabatt på tilläggstjänster t.ex. deras nya modul "pulse" som är inom employeee engagement. Pulse handlar om att mäta medarbetarnöjdhet via frågor direkt i mobilappen och hur man ökar engagemanget bland sina anställda! För att få tillgång till Quinyx kontaktar du dem och hänvisar till medlemskap i Svenska Vård. Läs mer här.

Kvalitet - en del av verksamhetens utveckling

Medlemmar i Svenska Vård har kostnadsfritt tillgång till en särskild handledning i systematiskt kvalitetsledningsarbete. För mer information är du varmt välkommen att kontakta kansliet.

Ekonomisk administration - bra att hålla ordning och reda

Svenska Vård erbjuder i samverkan med Hogia Public Systems ekonomisystem till förmånliga priser. Mer info här.

Information om marknaden - viktigt att synas

SSIL - Placeringsservice för vårdgivare, utförare och vårdköpare. Mer info här.

HVB-Guiden - Förteckning över hem för vård eller boende & familjevårdsenheter. Mer info här.

Allafamiljehem - mötesplats för verksamheter inom familjehemsområdet och familjehem. Mer info här.

Rätt Spår - webbaserat behandlingsstöd för verksamhet inom vård, omsorg och behandling. Mer info här.

SecuraNova journalsystem - system för journalföring enligt SoL/LSS och övrig brukardokumentation. Möjlighet till anbudsstöd i upphandlingar av ramavtal. Mer info här.

Larm - för din och företagets säkerhet

Securitas Direct AB - konkurrenskraftiga priser på larminstallationer och olika säkerhetslösningar. Mer info här.

Samverkanspartner - tillsammans blir vi starkare

Svenska Vård är anslutet som branschförbund i Företagarna som är Sveriges största företagarorganisation. I samverkan med Företagarna arbetar vi med opinionsbildning för ett bra företagarklimat i Sverige. Vi samverkar även i frågor som rör branschens villkor på lång och kort sikt. Du är naturligtvis välkommen att som enskild företagare (ej företaget) bli medlem i Företagarna via www.foretagarna.se.

Facebook
Facebook