Medlemspriser på godkänd skyddsutrustning

Många av våra medlemmar har framfört behovet av godkänd skyddsutrustning som en av de största utmaningarna kopplad till hanteringen av Covid-19. Nu finns möjlighet att köpa in godkänd skyddsutrustning till medlemspris.

Som branschorganisation har Svenska Vård undersökt marknaden och valt att inleda ett samarbete med en leverantör av skyddsutrustning, Inslaget AB i Jönköping. Företaget är normala fall främst specialiserat på profil- och arbetskläder men har nu styrt om delar av sin verksamhet till distribution av skyddsutrustning. Inslaget AB kommer med goda referenser från de medlemsverksamheter som redan nyttjat deras tjänster.

Som medlem i Svenska Vård erhåller din verksamhet 5 procent rabatt på det totala ordervärdet vid inköp av skyddsutrustning.

Kontaktuppgifter Inslaget AB:
Niclas Sandin
Telefon: 036 16 99 00
Mob: 0733-766206
E-mail: niclas@inslaget.se
www.inslaget.se

Vi vill även påminna om vår samarbetspartner UHPO Inköpssupport som erbjuder ytterligare ingångar till leverantörer av skyddsutrustning. Det handlar bland annat om Onemed, Mediq och Staples.

Som medlem i Svenska Vård kan du kostnadsfritt nyttja UHPO: s tjänster och ta del av deras rabatter.

Kontaktuppgifter UHPO:
Filip Minör
Telefon: 070-352 16 10
E-post: filip.minor@uhpo.se
www.uhpo.se

Taggar

ARBETSMILJÖKvalitetMEDLEMSFÖRMÅNPATIENTSÄKERHET
Facebook
Facebook