Digital kuratorstjänst i samverkan med Snaptive

Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 procent på 10 år. Den utvecklingen vill Svenska Vård och Snaptive bromsa genom att sänka tröskeln för unga med psykiska besvär att få den hjälp och det stöd de behöver. Vi lanserar därför ett erbjudande med tillgång till digital kuratorstjänst speciellt utformat för vård- och omsorgsverksamheter.

Snaptive erbjuder snabbt och enkelt digitalt tillgängliga kuratorer som arbetar med öppenvård, eftervård och jourlösningar. Den digitala kuratorplattformen är verksam inom flera områden: HVB, familjehem, jourhem, stödboende och träningslägenhet. Anslutning och användning är snabb, enkel och sparar både tid och pengar.

Omdöme från Mellansvenska Omsorgsgruppen som nyttjat tjänsten:

"Snaptive har till stor del förändrat vårt arbete när det kommer till samarbete med vissa konsulter gällande kuratorer och terapeuter. Snaptive har besparat oss säkert 80% i konsultkostnader och Snaptive är även mycket snabbare än våra tidigare konsulter. Tjänsten är väldigt snabb och smidig och vi har enbart fin feedback gällande deras kuratorer/socionomer som tar sig an uppdragen.

Våra kunder samt boenden får nu vänta ca 30 min innan de sitter i samtal med en kurator, tidigare genom regionen eller inhyrda konsulter fick de vänta dagar till månader. Därtill kan vi använda Snaptive på obekväma tider och helt oplanerat när det behövs, som du vet inom vår bransch så uppstår det ofta sådana behov just akut."

Att nå Socialtjänstens mål upprättade i vårdplanen, uppfylls i högre grad med tillgängligheten av professionellt samtalsstöd som Snaptive kan erbjuda. Högre uppfyllnad och snabbare resultat gör att ni kan hjälpa ännu fler genom ökade placeringar och ett bättre välmående för alla. Snaptive kan även anslutas till en existerande genomförandeplan genom att matcha kuratorer och rapportera enligt Socialtjänstens efterfrågan.

För 349 kr per månad med mängdrabatt:

5 % efter 12 + användare

10% efter 20+ användare

15% efter 50+ användare

Med Snaptive finns inga tidsbegränsningar under samtalssessioner, it-support tillgänglig varje dag mellan 08.00 – 16.00 och regelbundna avstämning. Svenska Vårds medlemmar garanteras att Snaptive har öppet året om inklusive helger, röda dagar och under semester/lov mm. Läs mer här.

Taggar

familjehemHVBJOURHEMKvalitetstödboendeTILLGÄNGLIGHET
Facebook
Facebook