Nu lanseras vi Hemtjänstnätverket


Erbjudande till dig  som bedriver verksamhet inom hemtjänsten.  

Vi i Svenska Vård vill erbjuda dig till en verksamhetsnära gemenskap i vårt branschförbund av verksamheter inom vård och omsorg i Sverige .


Vad är Hemtjänstnätverket för något?

Vi gör det genom att anordna utbildningar riktade mot din verksamhet som bidrar till  ny kunskap och konkurrensfördelar. Vi gör det genom att bland annat erbjuda  förmåner som kostnadsfri juridisk rådgivning, försäkringar och  inköpsstöd. Vi gör det genom att stötta dig i kontakter med myndigheter,  kommuner och politiska beslutsfattare. Och vi gör det genom  att skapa mötesplatser för utbyte av värdefulla erfarenheter och  nätverkande.

Nu vill vi välkomna ditt företag i Hemtjänstnätverket. För att du ska  lära känna oss bättre erbjuder vi ett kraftigt rabatterat specialpris  på medlemskap under det första året . Du får tillgång till alla våra förmåner, rabatter och kansliresurser. Varmt välkommen in i vår gemenskap! 

Om du vill prova på ett medlemskap . Gå in på flik Medlemansökan och skriv in dina uppgifter. Glöm inte att fyll i kampanjkoden "hemtjänst"

MVH// Oscar Rinaldo Förbundsdirektör Svenska Vård

Facebook
Facebook