Ny förbundsdirektör Svenska Vård

Vår förbundsdirektör, Dan Nilsson, går i slutet av september vidare till nya utmaningar inom vård och omsorg. Rekryteringen av efterträdare är nu klar och i mitten av oktober tillträder Thomas af Bjur, närmast från TCO, som förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska Vård.

- Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Thomas af Bjur i vårt fortsätta arbete med att ytterligare öka medlemsnyttan och utveckla vård- och omsorgsbranschen till nytta för både vård- och omsorgstagare och samhället i stort. Jag vill också rikta ett varmt tack till Dan Nilsson för hans fantastiska insatser samt önska honom lycka till i hans nya roll som standardiseringschef för vård och omsorg vid Swedish Standards Institute (SIS), säger Martin Linde-Rahr, ordförande i branschorganisationen Svenska Vård.

Thomas af Bjur är 40 år gammal och har under de senaste två åren arbetat som teamchef på TCO med välfärdsfrågor. Dessförinnan var Thomas hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Landstinget Sörmland under perioden 2009-2015.

- Det har varit två mycket spännande och bra år på Svenska Vård där vi tillsammans tagit viktiga steg framåt för att utveckla Svenska Vård. Nu fokuserar jag på en bra överlämning till min efterträdare så att vi inte förlorar i tempo i vårt påverkansarbete och i vårt arbete med att stärka medlemsnyttan och kvalitetskonkurrensen i branschen, säger avgående förbundsdirektör Dan Nilsson

- Det ska bli mycket spännande att vara med och utveckla och stärka Svenska Vårds roll som en relevant och nyttig branschorganisation. Genom mina tidigare yrkesroller och uppdrag har jag stor erfarenhet av arbete med frågor som rör vård och omsorg, erfarenheter som jag tar med mig i arbetet att ytterligare stärka Svenska Vård som branschorganisation och som en stark röst i samhällsdebatten, säger tillträdande förbundsdirektör Thomas af Bjur.

För mer information kontakta:
Martin Linde-Rahr, ordförande Svenska Vård, 0705-147069

Dan Nilsson, avgående förbundsdirektör, Svenska Vård, 0709 - 844 099

Thomas af Bjur, tillträdande förbundsdirektör Svenska Vård, 070-771 61 51

Taggar

FörbundsdirektörThomas af Bjur
Facebook
Facebook