Ny förbundsordförande vald vid förbundsstämman

Vid Svenska Vårds förbundsstämma valdes Maria Nilsson till ny förbundsordförande efter Pernilla H Nykvist som inte ställde upp för omval. Maria är idag verkställande direktör för medlemsföretaget Fogdaröd och har mångårig erfarenhet från styrelseuppdrag inom såväl privat som offentlig sektor. Maria besitter god kännedom om branschen och tar sig an sitt nya uppdrag med starkt engagemang och en uttalade målsättning att fortsätta att bygga en organisation som är till gagn för alla medlemmar. Välkommen Maria!

Taggar

FörbundsordförandeSvenska Vård
Facebook
Facebook