Ny information om ersättning för kostnader kopplade till covid-19

Under den pågående pandemin har Svenska Vårds medlemsföretag gjort fantastiska insatser för att ge en kvalitativt god vård och omsorg. Det har emellertid funnits en växande oro för att de merkostnader som covid-19 inneburit och fortsatt innebär ska slå undan benen för en långsiktigt hållbar ekonomisk stabilitet.

I våras kom det glädjande beskedet att Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att fördela ekonomiska bidrag i syfte att stödja verksamheter för merkostnader kopplade till provtagning av personal, smittskyddsåtgärder och personlig skyddsutrustning. Statsbidraget omfattar även merkostnader som uppstår hos privata utförare.

Nu har det kommit oroande signaler om att enskilda kommuner inte vill inkludera privata utförare på ramavtal eller med direktupphandlade avtal i ansökan om ersättning för merkostnader. För att bringa klarhet i detta har Svenska Vård varit i kontakt med expertis på Socialstyrelsen. Svaret är att det inte finns någon skrivning i den förordning som styr statsbidraget där det går för en kommun att hävda att vissa avtal med privata utförare inte ska inkluderas.

Vår uppfattning är privata utförare som har ett giltigt avtal med en kommun ska ha rätt till ersättning för merkostnader. Oavsett om det handlar om ramavtal, direktupphandlade avtal eller avtal där kommunen överlämnat driften av en verksamhet via LOU eller LOV. Tveka inte att ta kontakt med Svenska Vårds kansli om det uppstår bekymmer för er verksamhet. Vi finns här för er som medlem!

Taggar

COVID-19EKONOMISK ERSÄTTNINGregeringenSocialstyrelsen
Facebook
Facebook