Ny samarbetspartner för hållbara inköp

Nyhet november 2021!

Vi breddar vårt samarbete med ännu en leverantör av inköp . 

Välkommen Handla Hållbart! Handla hållbart är en inköpsportal som ger bättre struktur, minskade kostnader samt vägledning att handla mer hållbart.

Handla Hållbart är ett inköpsnätverk för privata företag inom vård & utbildning vars grundidé är att skapa förutsättningar att handla
mer hållbart inom ramen för budget. Det du gör ur miljömässig och social aspekt ska gå hand i hand med företagets lönsamhet. Alla kan göra något, och tillsammans kan vi göra skillnad. Handla Hållbart har valt att samarbeta med leverantörer och partners som alla jobbar fokuserat med hållbarhet och miljöarbete.
När ni handlar av dessa leverantörer genom  inköpsportalen  så får verksamheten statistik som ger er möjlighet att styra mot så
hållbara inköp som möjligt.
Handla Hållbart hjälper er att göra rätt inköp, till rätt pris, från rätt leverantör!
Välkommen att kontakta dem  för mer information. Tel: 08-264226 eller klicka här och fyll i kontaktformuläret,

Facebook
Facebook