Ny standard för hvb-boenden ska bidra till ökad kvalitet

Idag lanseras den nya standarden för hvb-boenden som Svenska Vård tillsammans med Swedish Standards Institute (SIS) och ett tjugotal andra aktörer tagit fram. Syftet är att kvalitetssäkra en verksamhet som berör tusentals brukare i beroendeställning. Oavsett driftsform eller var i landet tjänsten erbjuds ska kvaliteten vara god och jämn. Till gagn för den enskilde individen.

Svenska Vård är övertygad om att standarden kommer att vara till nytta för hvb-hem, brukare, beställare och beslutsfattare. Det har hittills inte funnits någon motsvarighet som syftat till att öka kvalitetskonkurrensen i sektorn. En sektor som årligen berör tusentals placerade brukare i olika åldrar. Därför är det viktigt att kvaliteten på hvb-verksamheten är så hög som möjligt, så att resurserna som satsas på området leder till konkreta resultat för människor i behov av stöd och hjälp.

Utifrån ett brukarperspektiv öppnas genom standarden möjligheter att skapa sig en bättre bild över vilka krav och förväntningar som ställs på ett hvb-hem och vilka som är relevanta. Den kan även göra att oseriösa aktörer får det svårt att konkurrera med de seriösa.

Läs gärna artikel publicerad i Dagens Samhälle signerad SIS kring den nya standarden och tveka inte att höra av dig till kansliet om det finns frågor eller funderingar. Artikeln nås via denna länk.

Facebook
Facebook