Ny standard för kvalitetssäkring av HVB – Workshops

2015 inledde Svenska Vård ett arbete med att ta fram en nationell standard för kvalitetssäkring av HVB. Svenska institutet för standarder (SIS) fick uppdraget att organisera arbetet och våren 2019 presenterades den nya standarden. 2020 går arbetet in i en ny fas - att standarden för HVB används och skapar nytta i HVB-verksamheter.

HVB-standarden har väckt stor uppmärksamhet och många visar intresse för hur den kan fungera som en gemensam överenskommelse kring återkommande problem. Förutom HVB-verksamheter har kommuner, beställare och myndigheter som Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg engagerat sig i utvecklingen av den nya standarden.

Svenska Vård erbjuder under 2020 en serie workshops i ett sammanhållet program med utgångspunkt i standarden. Alla workshops har ett tema där inbjudna föreläsare bidrar till att skapa förutsättningar för att bygga struktur utifrån innehållet. Mellan varje workshop arbetar deltagarna med hemuppgifter som utgår från den egna verksamheten och som presenteras på nästa träff för utbyte med övriga deltagare.

Programmet är öppet för alla som driver HVB, oavsett huvudmannaskap eller organisationstillhörighet. Vi vill verka för ett utbyte mellan olika typer av inriktningar med fokus på bättre insatser för våra klienter.

Deltagande ska leda till att verksamheten tar nästa steg mot en certifiering utifrån standarden . Hela programmet utformas i samarbete med sakkunniga inom certifiering och standarder, som också har erfarenhet från social vård och omsorg.

För bästa möjliga utbyte mellan deltagarna begränsas antalet medverkande verksamheter till 20 st.

Programansvarig: Patrik Ulander, ansvarig för Svenska Vårds utbildningar inom kvalitet och medlem i den tekniska kommittén för HVB-standarden.

Sakkunnig: Anna-Carin Berglund, expert inom certifiering och standarder.

Inbjudna föreläsare:

  • SIS – Svenska institutet för standarder
  • SKR – Sveriges Kommuner och Regioner
  • SKR Kommentus Inköpscentral
  • Socialstyrelsen
  • Arbetsmiljöverket
  • Brandskyddsföreningen
  • Företrädare för brukarorganisationer
  • Sakkunniga inom kvalitet, standarder och certifiering

Anmälan och mer information på denna länk

Facebook
Facebook