Svenska Vård partner i chefsutbildning HVB

Som chef på HVB-hem ställs du dagligen inför en rad utmaningar, oavsett vilken inriktning hemmet har. Du måste säkerställa en trygg arbetsmiljö för din personal, kvalitetssäkra omsorgen av de boende samtidigt som du ska hinna med de ökade administrativa uppgifterna – men hur ska du lyckas?

I samarbete med Conductive och Teknologiskt Institut medverkar vi på en chefskonferens/HVB. Medlemmar i Svenska Vård har 15% rabatt.

Läs mer om utbildningen här!

 

Taggar

HVBUtbildning
Facebook
Facebook