Nytt IT-stöd för systematiskt kvalitetsledningsarbete!

Svenska Vård har tillsammans med företaget Barium (www.barium.se) tagit fram Qualitivo, ett IT-stöd för systematiskt kvalitetsarbete i vård och omsorg. Qualitivo har funktioner som hjälper till att planera, utföra, följa upp och förbättra den egna verksamheten, oavsett storlek. Det är enkelt att själv anpassa Qualitivo efter den egna organisationen och arbetsprocessen.

Ta del av mer information om Qualitivo här!

Taggar

ITKvalitet
Facebook
Facebook