Introduktion till ny LSS-standard

2015 inledde vi i Svenska Vård ett arbete med att ta fram en nationella standarder för kvalitetssäkring av HVB, LSS & Äldreomsorg . Svenska institutet för standarder (SIS) fick uppdraget att organisera arbetet och 2019 presenterades HVB standarden och nu är äntligen även LSS-standarden klar

I arbetet med LSS-standarden har även kommuner, myndigheter, utförare och brukarorganisationer samverkat för att hitta en nivå som säkerställer högt ställda krav, med brukaren i centrum.

Intresset för standarden är stort både bland beställare, utförare och aktörer. Svenska Vård arrangerar därför en introduktionsutbildning fysiskt eller digitalt där vi fördjupar oss i innehållet i standarden den 14 december 2021.

Läs mer om dagen och dess innehåll  här 

Ny samarbetspartner för hållbara inköp

Nyhet november 2021!

Vi breddar vårt samarbete med ännu en leverantör av inköp . 

Välkommen Handla Hållbart! Handla hållbart är en inköpsportal som ger bättre struktur, minskade kostnader samt vägledning att handla mer hållbart.

Handla Hållbart är ett inköpsnätverk för privata företag inom vård & utbildning vars grundidé är att skapa förutsättningar att handla
mer hållbart inom ramen för budget. Det du gör ur miljömässig och social aspekt ska gå hand i hand med företagets lönsamhet. Alla kan göra något, och tillsammans kan vi göra skillnad. Handla Hållbart har valt att samarbeta med leverantörer och partners som alla jobbar fokuserat med hållbarhet och miljöarbete.
När ni handlar av dessa leverantörer genom  inköpsportalen  så får verksamheten statistik som ger er möjlighet att styra mot så
hållbara inköp som möjligt.
Handla Hållbart hjälper er att göra rätt inköp, till rätt pris, från rätt leverantör!
Välkommen att kontakta dem  för mer information. Tel: 08-264226 eller klicka här och fyll i kontaktformuläret,

Nu lanseras vi Hemtjänstnätverket


Erbjudande till dig  som bedriver verksamhet inom hemtjänsten.  

Vi i Svenska Vård vill erbjuda dig till en verksamhetsnära gemenskap i vårt branschförbund av verksamheter inom vård och omsorg i Sverige .


Vad är Hemtjänstnätverket för något?

Vi gör det genom att anordna utbildningar riktade mot din verksamhet som bidrar till  ny kunskap och konkurrensfördelar. Vi gör det genom att bland annat erbjuda  förmåner som kostnadsfri juridisk rådgivning, försäkringar och  inköpsstöd. Vi gör det genom att stötta dig i kontakter med myndigheter,  kommuner och politiska beslutsfattare. Och vi gör det genom  att skapa mötesplatser för utbyte av värdefulla erfarenheter och  nätverkande.

Nu vill vi välkomna ditt företag i Hemtjänstnätverket. För att du ska  lära känna oss bättre erbjuder vi ett kraftigt rabatterat specialpris  på medlemskap under det första året . Du får tillgång till alla våra förmåner, rabatter och kansliresurser. Varmt välkommen in i vår gemenskap! 

Om du vill prova på ett medlemskap . Gå in på flik Medlemansökan och skriv in dina uppgifter. Glöm inte att fyll i kampanjkoden "hemtjänst"

MVH// Oscar Rinaldo Förbundsdirektör Svenska Vård

Nu är kansliet igång igen med fullt fokus framåt!

Sedan i mitten av augusti är jag nu igång som förbundsdirektör på heltid. De första veckorna jag bland annat fokuserat på att få en inblick i det aktiviteter som förbundet är engagerade i , få koll på utbildningsverksamheten , kansliets processer samt påbörja kontakter med det allra viktigast - våra medlemsföretag.

I förra veckan började även Marie-Louise Löfdahl arbeta som förbundssekreterare och tar, under en tid framöver på deltid, över delar av de uppgifter som Johan Bartholf servat med i sin roll som Kanslichef.

Det är oerhört viktigt för oss på kansliet att vi ger den bästa medlemsnyttan för just ditt bolag. Tillsammans har jag och Marie-Louise en stor kompetens och erfarenhet av att driva vård och omsorgsbolag inom vår bransch. Kunskap och erfarenhet som vi mer än gärna delar med oss i stora som små frågor för att stötta dig som medlem. Det kan vara allt från myndighetskontakter, IVO-frågor, kvalitetsfrågor, marknad och försäljningsarbete osv osv. Kan vi inte hjälpa till så hittar vi någon i våra medlemsföretag som kan hjälpa dig vidare.

Kansliet kommer kontinuerligt skicka ut info om vad Svenska Vårds arbete som sker inom våra verksamhetsområden. Kom gärna med inputs på vad vi arbetar och självklart vad ni ser att vi framledes behöver fokusera på utifrån Svenska Vårds uppdrag. Vi håller på att bygga upp ett aktuellt mailregister och meddela oss gärna i ett mail om ni vill lägga till mailadresser gällande kollegor som ska medlemsutskicken.

Vill ni bli medlem så hör av dig till mig så ska jag berätta mer om oss, våra förmåner och lyssna av vad Svenska Vård kan stötta just ditt företag. ( Ansökan gör du direkt på hemsidan sedan).

Jag ser stort fram att få möjlighet att lära känna just dig och ditt företag.

//Oscar Rinaldo

Oscar Rinaldo blir ny förbundsdirektör för Svenska Vård

Vår nuvarande förbundsdirektör, Thomas af Bjur, går efter sommaren vidare till nya utmaningar hos Doktor.se. Rekryteringen av efterträdare är nu klar och i mitten av augusti tillträder Oscar Rinaldo, närmast från Team Olivia, som förbundsdirektör för Svenska Vård.

- Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Oscar Rinaldo i Svenska Vårds fortsätta arbete med att öka nyttan för våra medlemsföretag och bidra till att utveckla vård och omsorgssektorn, säger Svenska Vårds styrelseordförande Maria Nilsson.

Oscar Rinaldo är 44 år gammal och har under de senaste fem åren arbetat som bland annat VD och säljchef i bolag inom Team Olivia koncernen.  Dessförinnan har Oscar en gedigen bakgrund av ledning och utveckling av både mindre och större bolag inom privat vård, omsorg och skola.

- Det ska bli spännande att ytterligare stärka Svenska Vårds roll som en relevant branschorganisation och bidra till våra medlemsföretags utveckling. Genom mina tidigare yrkesroller har jag stor erfarenhet av arbete med frågor som rör vård och omsorg. Erfarenheter som jag nu tar med mig i arbetet med att stärka Svenska Vård som en stark röst i samhällsdebatten, säger tillträdande förbundsdirektör Oscar Rinaldo.

För mer information kontakta:
Maria Nilsson, ordförande Svenska Vård, 072-564 39 09                                                                                       

Oscar Rinaldo, tillträdande förbundsdirektör, 072-187 96 33

Nu är det möjligt att delta i årets brukarundersökningar

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har öppnat för möjligheten att anmäla sig till årets brukarundersökningar. Privata aktörer kan anmäla sig till två av dessa brukarundersökningar: den inom funktionshinderområdet samt den till placerade barn och unga.

Sista anmälningsdag är den 1 juni. Undersökningsperioden är 1 september-31 oktober.

Läs mer om undersökningarna här.

Företagshälsovård i samverkan med Comveritas

Svenska Vård erbjuder i samverkan med Comveritas företagshälsovård rikstäckande tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och organisation.

Det handlar bland annat om hälsokontroller, medicinska kontroller, företagsläkare och psykologer. Fokus är att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen.

Comveritas kan bistå med förebyggande åtgärder som arbetsmiljöanalyser, stressanalyser och personliga möten. Till detta fogas rehabilitering i form av arbete för att minska arbetsskador och stärka den psykiska hälsan.

Utgångspunkten är att Comveritas ska vara en partner som ger din verksamhet verktyg och stöd som leder till minskad sjukfrånvaro och ökad hälsa.

Läs mer om erbjudandet här.

Förbundsdirektören går vidare till nya utmaningar

Vår nuvarande förbundsdirektör, Thomas af Bjur, går i mitten av augusti vidare till nya utmaningar inom vård och omsorg.

"Jag vill rikta ett stort tack till Thomas af Bjur för ett utmärkt samarbete till gagn för våra medlemsföretag. Under Thomas ledning har Svenska Vård tagit ytterligare kliv i arbetet med att vara en stark röst för fristående utförare. Idag är Svenska Vård en branschorganisation vars synpunkter tas tillvara av myndigheter, beställare i kommuner och regioner samt politiska makthavare. Det har stärkt våra medlemmars möjlighet att bedriva verksamhet på lika villkor som offentliga utförare, säger Maria Nilsson, ordförande i Svenska Vård."

Thomas tillträdde som förbundsdirektör under hösten 2016 och har under sin tid på Svenska Vård arbetat intensivt med att bland annat stärka medlemsnyttan, utveckla utbildningsverksamheten och driva ett ambitiöst påverkansarbete.

"Det har varit inspirerande och utvecklande år på Svenska Vård. Tillsammans med alla engagerade medlemsföretag har vi tagit viktiga steg för att utveckla organisationen. Under de kommande månaderna är mitt fokus att hålla fortsatt högt tempo i arbetet och säkerställa ett gott överlämnande till min efterträdare, säger Thomas af Bjur, avgående förbundsdirektör Svenska Vård."

Rekrytering av ny förbundsdirektör har inletts under ledning av styrelsens arbetsutskott.

Svenska Vård söker nu vår nya förbundsdirektör

Nu söker vi vår nya förbundsdirektör. Varmt välkommen att läsa mer om tjänsten och inkomma med din ansökan!

Ditt uppdrag:

Förbundsdirektören arbetar aktivt med att säkerställa att Svenska Vård medlemsföretag ges bästa möjliga förutsättningar att kunna bidra till kvalitet och valfrihet inom vård och omsorg.

.

I rollen som förbundsdirektör ska du:

Utveckla förbundet och dess verksamhet i enlighet med den av styrelsen fastställda verksamhetsplanen.

Leda kansliets arbete, skapa samhörighet och peka ut färdriktningen.

Utveckla förbundets erbjudande till medlemmarna.

Öka medlemsbasen genom att driva rekryteringsarbetet och öka antalet medlemmar.

Representera medlemsföretagens intressen, och stötta medlemsföretagen.

Flytta fram förbundets position i förhållande till myndigheter, politiska beslutsfattare, media med flera.

.

Vem söker vi?

Som person har du djuplodande förståelse för vård- och omsorgsbranschen och drivs av ett brinnande intresse och engagemang där du bidrar på ett framåtsyftande och proaktivt sätt. Du har:

Relevant akademisk examen samt kunskap och erfarenheter.

Erfarenhet av arbete inom företag verksamma inom vård och omsorg, företrädesvis inom de verksamhetsområden där förbundets medlemmar verkar, alternativt intresseorganisation/offentlig organisation kopplat till sektorn.

God förmåga att bygga relationer med våra medlemsföretag, myndigheter, politiska beslutsfattare, företrädare för organisationer, media och andra externa partners.

Utmärkt kommunikativ förmåga i tal och skrift.

Ett systematiskt arbetssätt, och erfarenhet av att initiera och genomföra projekt.

Kunskap kring marknadsföring som kan användas i medlemsrekrytering.

Ett stor driv och handlingskraft och är van att arbeta självständigt med stort eget ansvar.

.

Vad erbjuder vi?

Svenska Vård erbjuder arbete i en meningsfull och stimulerande miljö där du ges omfattande befogenheter att verka och vidareutvecklas med konkurrenskraftiga förmåner.

.

Varmt välkommen med din ansökan!

Skicka in din ansökan (CV och personligt brev) till maria.nilsson@fogdarod.se senast den 7 maj 2021.                                    

Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Svenska Vårds förbundsordförande Maria Nilsson på 072-564 39 09.

Anställningen är på heltid med placering på förbundets kansli på Rådmansgatan 40 i Stockholm.

Virtual Reality (VR) i samverkan med Nordic Psychology

Svenska Vård erbjuder i samverkan med det svenska medtechbolaget Nordic Psychology helhetslösningar för implementering av Virtual Reality (VR) inom vård och omsorg.

De virtuella behandlingsmiljöerna kan användas för exempelvis aktivering, avkoppling/relax, beroendeproblematik, fobier, depression, PTSD-miljöer med mera. Samtliga behandlingsmiljöer är CE-certifierade och klassas som medicinsk utrustning.

Nordic Psychology kan förse er med de miljöer som ni behöver samt tekniska lösningar för att arbeta med VR utifrån er befintliga arbetsmetodik. Som medlem erbjuds ni 20 procents rabatt på ordinarie pris.

Läs mer om erbjudandet här.

Brukarundersökningar inom socialtjänsten 2021

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder den 15 mars in till digitala uppstartsmöten för de nationella brukarundersökningar som ska genomföras inom socialtjänsten under 2021.

I år genomförs tre undersökningar. Det handlar om följande områden:

*Funktionshinderområdet (utförare av boenden och boendestöd, daglig verksamhet och sysselsättning samt personlig assistans)

*Individ- och familjeomsorg (omfattar myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård)

*Placerade barn och unga (jour- och familjehem, stödboende och HVB)

Syftet med mötena är att tala om förberedelser och genomförande för undersökningarna, som äger rum under perioden 1 september till 31 oktober. Du får veta mer om själva undersökningstjänsten och vad du som utförare behöver göra inför, under och efter undersökningarna.

Läs mer och anmäl dig via denna länk.

Kallelse till Svenska Vårds förbundsstämma 2021

Datum: 15 april 2021, klockan 10.00
Plats: Digitalt möte via Zoom
Anmälan och mer information

Den 15 april bjuder Svenska Vård in till vår årliga förbundsstämma. I år kommer stämman att hållas digitalt. Förslag till dagordning finns på denna länk och anmälan sker via länken ovan. Motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman. För att ta del av Svenska Vårds stadgar klicka här.

Svenska Vårds förbundskonferens 2021 – information
Mot bakgrund av den pågående pandemin har Svenska Vårds styrelse beslutat att senarelägga den inplanerade förbundskonferensen till hösten 2021.

Ambitionen är att erbjuda en hejdundrande konferens med tillhörande middag i centrala Stockholm till hösten. Vid konferensen kommer även 2020 års upplaga av Svenska Vårds hederspris att delas ut under festliga former. Vi kommer också att uppmärksamma Svenska Vårds 10-årsjubileum.

Det blir en konferens som du inte vill missa!

Vi återkommer med datum och program för konferensen under våren.

Röster från placerade barn och unga med NPF

Svenska Vård deltar i projektet Ung dialog i Riksförbundet Attentions regi. Fokus är att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet.

Nu har den första rapporten ”Var ska jag hamna?” presenterats. 100 röster från placerade barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) visar på brister och okunskap inom samhällsvården som inte går att blunda för.

En majoritet av de tillfrågade barn och unga har erfarenhet av våld. En fjärdedel vittnar om hur de har utsatts för våld av personal på HVB/familjehemmen. Många av barnen har erfarenhet av flytt mellan boenden och placeringsformer. Bristande stöd, dåligt bemötande och otydlig information är andra problem som framkommer.

Men det finns också goda erfarenheter som visar att med rätt hjälp och bemötande går det att få en bra tillvaro som gör att individen kan ta till sig vården på ett konstruktivt sätt.  Rapporten visar att framgångsfaktorer för placerade barn och unga med NPF är vuxna som bryr sig och lyssnar, anpassad kommunikation, förståelse och att bli trodd, att få vara med och påverka sin vardag, en tillvaro utan hot och våld och få rätt stöd och bemötande utifrån sina svårigheter och utmaningar.

Läs gärna mer om projektet hos Riksförbundet Attention.

Distribution av vaccin till privata verksamheter – UPPDATERAD

Svenska Vård har mottagit frågor från medlemsföretag kring distributionen av vaccin mot covid-19. Bakgrunden är farhågor om att privata vårdgivare ska nedprioriteras i förhållande till kommunalt drivna verksamheter.

I den kontinuerliga dialog som Svenska Vård har med myndigheter men även kommunala och regionala uppdragsgivare framhåller vi ständigt vikten av att privata utförare hanteras på ett likvärdigt sätt som offentliga utförare. Det ska vara de vård- och omsorgstagare med störst behov, utifrån fastställd prioriteringsordning, som får tillgång till vaccin först. Oavsett driftsform i den verksamhet där individen erhåller vård- och omsorg. Svenska Vård kommer att följa detta noga och vid behov agera för att säkerställa att så blir fallet.

När det gäller prioriteringsordning har Folkhälsomyndigheten fastställt följande:

Fas 1 (inleddes i slutet av december 2020):

De som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2 (februari 2021)

Övriga personer som är 65 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.

Vissa medicinska riskgrupper (dialys och transplanterade) samt hushållskontakter.

Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

60-64 år.

18-59 år med medicinsk riskökning.

Personer som har svårt att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Fas 4

Övriga 18-59 år.

Läs gärna mer här.

Tveka inte att ta kontakt med oss på Svenska Vård om det finns ytterligare frågor eller om det uppstår bekymmer för er verksamhet när det gäller tillgången till vaccin. Vi finns här för er som medlemmar!

Oroväckande signaler om strejk inom vård och omsorg

Fackförbundet Kommunal har idag varslat om strejk för 55 000 anställda inom privat och vård och omsorg. Förhandlingarna mellan Kommunal och Almega Vårdföretagarna har strandat och kommer inte parterna överens innan den 15 januari läggs en nyanställnings, mer- och övertidsblockad på privata vård- och omsorgsföretag runt om i landet. Ett varsel som bland annat berör undersköterskor, vårdbiträden och måltidspersonal. I ett andra steg avser Kommunal att från den 22 januari lägga ned arbetet på ett stort antal privata äldreboenden och vårdcentraler.

Svenska Vård följer utvecklingen noga och kommer att upprätthålla en konstruktiv dialog med såväl Kommunal och Almega Vårdföretagarna. Då ett stort antal av våra medlemsföretag riskerar att påverkas negativt av en strejk är det av yttersta vikt att vi bidrar i arbetet med att förmå parterna att komma överens. En strejk inom vård och omsorg mitt under pågående pandemi riskerar att slå hårt mot såväl vård- och omsorgstagare som medarbetare. Det måste undvikas.

Vi kommer att hålla er fortlöpande informerade. Tveka inte att ta kontakt med oss på kansliet i det fall det finns funderingar eller frågor kopplade till varslet. Vi finns här för er som medlemmar!

Svenska Vård inleder samverkan med Nordea

Tillsammans med Nordea presenterar Svenska Vård ett erbjudande där du som medlem erbjuds attraktiva banktjänster till konkurrenskraftiga priser.

.

Fokus i erbjudandet ligger på:

 • Förenkla din vardag
 • Finansiering
 • Trygghet för dig och din familj
 • Ett riktigt bra erbjudande för din privatekonomi

.

Nordea erbjuder bland annat detta till dig som medlem:

 • Kvalificerad rådgivning via ett dedikerat team
 • Optimerade betalningslösningar utifrån dina behov
 • Rätt finansieringslösning vid nyetablering och för framtiden

.

Ta gärna kontakt med Tomas Fält på Nordea för ytterligare information om hur banken kan bistå dig som medlem med attraktiva tjänster!

Du når Tomas på telefon 010-157 06 11 alternativt e-post nyakunderforetag@nordea.se.

Alla barn och unga ska ges möjlighet att nå sin fulla potential

I veckan lanserades kampanjen Tillbaka till Samhället, där Svenska Vård deltar, i Aftonbladet och digitalt via SvD och Folkhälsa Sverige .

Vår förbundsdirektör Thomas af Bjur fick möjlighet att skriva en krönika om vikten av att värna alla högkvalitativa HVB-verksamheter runt om i landet. Något som är centralt för att ge barn och unga i behov av stöd de verktyg som bidrar till en ljus framtid.

För att ta del av hela krönikan - klicka här.

Övriga deltagare i kampanjen är bland annat Sveriges Stadsmissioner, SKR, Vision, Unicef och Attendo.

Bra dialog med Centerpartiet vid Svenska Vårds styrelsemöte

Svenska Vårds styrelse gästades vid dagens möte av Centerpartiets vice partiordförande tillika gruppledare i riksdagen - Anders W Jonsson.

Det blev spännande samtal med dialog kring vikten av att värna privata aktörers möjlighet att bidra till välfärdens utveckling på lika villkor som offentliga utförare. Vidare lyftes frågor kring vård- och omsorgens uppdrag i skenet av den pågående pandemin, hur barn- och ungdomspsykiatrins ska utvecklas med mera.

Sammantaget var det ett gyllene tillfälle för styrelsen att föra en dialog med en politisk makthavare som dagligen har möjlighet att påverka våra medlemsföretags villkor via sitt arbete i riksdagen. En värdefull och uppskattad dialog!

Förmånliga medlemspriser på skyddsutrustning

Svenska Vård har, i tillsammans med vår samarbetspartner UHPO Inköpssupport, tagit fram ett attraktivt medlemserbjudande för inköp av godkänd skyddsutrustning av högsta kvalitet. Utrustning som hjälper er verksamhet att säkerställa en trygg miljö för såväl medarbetare som klienter, brukare och patienter.

Just nu pågår en unik kampanj med leverantören Staples som sträcker sig fram till april nästa år. Till detta fogas konkurrenskraftiga priser hos OneMed och Mediq som är Sveriges två största grossister skyddsutrustning för vård- och omsorgsverksamheter. Här finns produkter av hög kvalitet som exempelvis visir, handskar, munskydd, handsprit med mera.

För att komma igång och få tillgång till dessa produkter till förmånliga medlemspriser hör ni av er Jeanette Nilsson på info@uhpo.se så bistår Jeanette med all information om UHPO: s tjänster och möjligheten för din verksamhet att ta del av detta attraktiva erbjudande.

Ny information om ersättning för kostnader kopplade till covid-19

Under den pågående pandemin har Svenska Vårds medlemsföretag gjort fantastiska insatser för att ge en kvalitativt god vård och omsorg. Det har emellertid funnits en växande oro för att de merkostnader som covid-19 inneburit och fortsatt innebär ska slå undan benen för en långsiktigt hållbar ekonomisk stabilitet.

I våras kom det glädjande beskedet att Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att fördela ekonomiska bidrag i syfte att stödja verksamheter för merkostnader kopplade till provtagning av personal, smittskyddsåtgärder och personlig skyddsutrustning. Statsbidraget omfattar även merkostnader som uppstår hos privata utförare.

Nu har det kommit oroande signaler om att enskilda kommuner inte vill inkludera privata utförare på ramavtal eller med direktupphandlade avtal i ansökan om ersättning för merkostnader. För att bringa klarhet i detta har Svenska Vård varit i kontakt med expertis på Socialstyrelsen. Svaret är att det inte finns någon skrivning i den förordning som styr statsbidraget där det går för en kommun att hävda att vissa avtal med privata utförare inte ska inkluderas.

Vår uppfattning är privata utförare som har ett giltigt avtal med en kommun ska ha rätt till ersättning för merkostnader. Oavsett om det handlar om ramavtal, direktupphandlade avtal eller avtal där kommunen överlämnat driften av en verksamhet via LOU eller LOV. Tveka inte att ta kontakt med Svenska Vårds kansli om det uppstår bekymmer för er verksamhet. Vi finns här för er som medlem!

Digital kuratorstjänst i samverkan med Snaptive

Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 procent på 10 år. Den utvecklingen vill Svenska Vård och Snaptive bromsa genom att sänka tröskeln för unga med psykiska besvär att få den hjälp och det stöd de behöver. Vi lanserar därför ett erbjudande med tillgång till digital kuratorstjänst speciellt utformat för vård- och omsorgsverksamheter.

Snaptive erbjuder snabbt och enkelt digitalt tillgängliga kuratorer som arbetar med öppenvård, eftervård och jourlösningar. Den digitala kuratorplattformen är verksam inom flera områden: HVB, familjehem, jourhem, stödboende och träningslägenhet. Anslutning och användning är snabb, enkel och sparar både tid och pengar.

Omdöme från Mellansvenska Omsorgsgruppen som nyttjat tjänsten:

"Snaptive har till stor del förändrat vårt arbete när det kommer till samarbete med vissa konsulter gällande kuratorer och terapeuter. Snaptive har besparat oss säkert 80% i konsultkostnader och Snaptive är även mycket snabbare än våra tidigare konsulter. Tjänsten är väldigt snabb och smidig och vi har enbart fin feedback gällande deras kuratorer/socionomer som tar sig an uppdragen.

Våra kunder samt boenden får nu vänta ca 30 min innan de sitter i samtal med en kurator, tidigare genom regionen eller inhyrda konsulter fick de vänta dagar till månader. Därtill kan vi använda Snaptive på obekväma tider och helt oplanerat när det behövs, som du vet inom vår bransch så uppstår det ofta sådana behov just akut."

Att nå Socialtjänstens mål upprättade i vårdplanen, uppfylls i högre grad med tillgängligheten av professionellt samtalsstöd som Snaptive kan erbjuda. Högre uppfyllnad och snabbare resultat gör att ni kan hjälpa ännu fler genom ökade placeringar och ett bättre välmående för alla. Snaptive kan även anslutas till en existerande genomförandeplan genom att matcha kuratorer och rapportera enligt Socialtjänstens efterfrågan.

För 349 kr per månad med mängdrabatt:

5 % efter 12 + användare

10% efter 20+ användare

15% efter 50+ användare

Med Snaptive finns inga tidsbegränsningar under samtalssessioner, it-support tillgänglig varje dag mellan 08.00 – 16.00 och regelbundna avstämning. Svenska Vårds medlemmar garanteras att Snaptive har öppet året om inklusive helger, röda dagar och under semester/lov mm. Läs mer här.

Vi tar oss an språkutmaningen tillsammans med Lingio


Kraven på bättre språkkunskaper inom vård och omsorg ökar. Att utbilda och säkerställa att alla medarbetare behärskar det svenska språket blir allt viktigare. Därför har Svenska Vård, i samverkan med Lingio, tagit fram ett språkpaket som hjälper er verksamhet att nå sin fulla potential.

För dig som är medlem i Svenska Vård innebär det en unik möjlighet att, med 15 procents rabatt, få tillgång till digitala utbildningslösningar skapade för att utvärdera era befintliga medarbetares språkliga förmåga och kartlägga kunskaperna inför nyanställningar. De medarbetare som behöver språkutbildning kan då få tillgång till Lingios språkkurser för att nå önskad nivå.

Lingio är ledande inom yrkessvenska och har idag digitala språkkurser för 25 olika yrkesroller. Kurserna innehåller tusentals övningar i att läsa, stava, meningsuppbyggnad, hörförståelse, läsförståelse, grammatik och uttal. De är verifierade av vård- och omsorgsbranschen och har skrivits tillsammans med flertalet experter som jobbar inom dessa yrkesområden.

Ni får ett eget team som stöttar er med planering, lansering, löpande support och uppföljning av såväl språktester som kurser i yrkessvenska för att säkerställa att era behov och mål uppnås. Via Lingios partnerportal får ni tillgång till statistik och kan löpande följa medarbetarnas aktivitet och utveckling, på såväl gruppnivå som för enskilda individer. Läs mer här.

Hur påverkas er verksamhet av vattenavbrott?

Just nu pågår en studie om hur olika näringar påverkas ekonomiskt vid vattenavbrott. Studiens ska bidra till bättre beslutsunderlag för att stärka tillgången och leveranssäkerheten av vatten till samhället samt öka kunskapen hos företag om möjligheter och lösningar för en mer hållbar och effektiv vattenanvändning.

Studien utförs av RISE Research Institutes of Sweden och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) inom ramen för forskningsprogrammet Mistra InfraMaint som syftar till att stärka svensk infrastruktur.

För att delta i studien och för mer information gå in på: www.vti.se/vatten

För frågor vänligen kontakta Josefine Klingberg, RISE

josefine.klingberg@ri.se, 070-322 63 14

Ersättning för merkostnader kopplade till covid-19

Under den pågående pandemin har Svenska Vårds medlemsföretag gjort fantastiska insatser för att ge en kvalitativt god vård och omsorg runt om i vårt land. Det har emellertid funnits en växande oro för att de merkostnader som covid-19 inneburit och fortsatt innebär ska slå undan benen för en långsiktigt hållbar ekonomisk stabilitet i berörda välfärdsverksamheter.

Det därför glädjande att regeringen givit Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av covid-19. Regeringen har totalt avsatt 5 miljarder kronor under 2020.

De områden som omfattas av det ekonomiska stödet är hälso- och sjukvård samt socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Som merkostnader räknas provtagning av personal, smittskyddsåtgärder och personlig skyddsutrustning.

Statsbidraget kan sökas för merkostnader som verksamheter haft under perioden 1 februari till 30 november 2020. Statsbidraget omfattar även merkostnader som uppstår hos privata utförare. Det är dock endast kommuner och regioner som kan ansöka om statsbidraget. Med andra ord samlar kommuner och regioner ihop ekonomiska anspråk, oavsett driftsform, och skickar in en samlad ansökan om ekonomiskt stöd till Socialstyrelsen. När anspråken godkänts av Socialstyrelsen betalas ersättning ut via kommuner och regioner till de sökande verksamheterna.

Kommuner och regioner hanterar processen kring ansökan på ett i stort sett likartat sätt. I en del kommuner och regioner finns det förtjänstfulla digitala verktyg för att skicka in sina ekonomiska anspråk. I andra kommuner och regioner ska anspråk skickas in via mail till en utsedd tjänsteman. Obeaktat detta finns det alla möjligheter att ansöka om ersättning för merkostnader i samtliga 290 kommuner och 21 regioner.

Deadline för den sista ansökningsomgången är den 30 november så det finns fortsatt gott om tid att analysera vilka merkostnader som uppstått till följd av covid-19 och söka ersättning i den kommun eller region där verksamheten bedrivs. Viktigt att komma ihåg är att det vanligtvis är den 1 november som är sista dag för att skicka in anspråk till kommun eller region för att det ska kunna ingå i en ansökan till Socialstyrelsen.

Tveka inte att ta kontakt med Svenska Vårds kansli om det finns frågor eller funderingar. Vi finns här för er!

Patrik Ulander vald till ordförande i SIS kommitté för standarder inom social omsorg

Svenska Vårds styrelseledamot Patrik Ulander har valts till ordförande i Svenska Institutet för Standarder (SIS) kommitté för standarder inom social omsorg och omvårdnad.

Patrik har en gedigen erfarenhet när det gäller att arbeta för ökad kompetens och stärkt kvalitet inom social vård och omsorg. Ett gott exempel på detta är framtagandet av en standard för HVB där Patrik var pådrivande. Ett annat exempel är de uppskattade utbildningar med fokus på kvalitet som Patrik bedriver för Svenska Vårds räkning.

Vi gratulerar Patrik till det viktiga ordförandeuppdraget och ser framemot ett fortsatt givande samarbete i Svenska Vårds styrelse. All lycka!

Svenska Vård deltar i projekt kring barn och unga med NPF

Svenska Vård deltar i ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden där fokus är att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet.

Sammanhållande för projektet är Riksförbundet Attention. Andra deltagare är WeMind, Misa Ung, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

Målet med projektet är att de metoder som etableras och introduceras för ökat inflytande ska göra att placerade barn och ungdomar i högre grad blir lyssnade till samt får möjlighet att bli aktiva och medskapande aktörer. Den primära målgruppen är barn och unga (14-25 år) med NPF som har erfarenheter av att vara placerade i HVB eller familjehem.

Nyckeln till framgång i projektet är att ta del av barn och ungas egna erfarenheter. För detta ändamål bjuder Attention in barn och unga mellan 14-25 år som har erfarenhet av att vara placerad inom HVB till ett samtal. Deltagarna kan vara anonyma. Under kommande veckor avser därför projektledare Fanny Eklund fanny.eklund@attention.se att ta kontakt med verksamheter inom HVB för att undersöka möjligheten att erbjuda barn och unga möjlighet att delge sina erfarenheter.

Svenska Vård anser att detta är ett viktigt initiativ och vår förhoppning är att så många verksamheter som möjligt ska vara villiga att delta. Tillsammans kan vi påbörja ett viktigt förändringsarbete där vi gör skillnad på riktigt!

Regeringens samordnare i dialog med Svenska Vård

Vid Svenska Vårds senaste digitala styrelsemöte deltog regeringens samordnare för coronavirusets effekter på näringslivet, Anders Ferbe, som extern gäst.

Det blev en givande och konstruktiv dialog där styrelsen framförde vikten av ett antal av de åtgärder som vidtagits under krisen ges möjlighet att löpa vidare under en längre period. Exempelvis det slopade sjuklöneansvaret, borttagande av karensdag och systemet med korttidspermitteringar. Till detta fogades behovet av att regeringen löser ut frågan om hur privata verksamheter ska få ersättning de merkostnader som uppkommit som en följd av pandemin. Här vill Svenska Vård se en nationell samordning så att enskilda företag inte riskerar att hamna mellan olika kommunala stolar.

Ferbe beskrev den besvärliga situation som råder i vissa branscher samtidigt som andra delar av näringslivet klarat sig bra. Det centrala i resonemanget var att Sverige som nation ska vara rustat och förberett att snabbt dra igång alla hjul när krisen är över.

Styrelsen och Ferbe var överens om att det finns goda möjligheter att nyttja den uppkomna situationen på ett positivt sätt. Inte minst när det gäller utmaningen kring kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Det kräver i sin tur fortsatta satsningar på utbildningssystemet för att det ska vara enkelt att byta bana från exempelvis servicesektorn till vård och omsorg. Krisen kan då bli en motor till positiv förändring.

Sammantaget var det ett givande samtal och en värdefull möjlighet att skicka med Svenska Vårds medlemsföretags inspel i regeringens fortsatta arbete för ett livskraftigt näringsliv.

Information om covid-19 till personal inom socialtjänst

Socialstyrelsen uppdaterar och kompletterar kontinuerligt sitt kunskapsstöd kring covid-19. Nu finns uppdaterad information på myndighetens webbplats om vad ett HVB eller stödboende kan göra för att förhindra smittspridning.

På Socialstyrelsens webbplats finns även information om hur ett HVB eller stödboende kan agera om någon på hemmet eller boendet är smittad och vad det innebär att covid-19 är en allmän och samhällsfarlig sjukdom. Läs gärna mer via denna länk.

Under rubriken "Specifik information till olika verksamheter - HVB och stödboende" finns två dokument som kan vara av särskilt intresse:
- HVB och stödboende för barn och unga
- HVB för vuxna

I det fall frågetecken uppstår är du varmt välkommen att ta kontakt med Svenska Vård via info@svenskavard.se alternativt 070-771 61 51.

Vi finns här för dig som medlem!

Startskott för samverkan med Attention kring placerade barn

Styrelseledamot Gösta Liljeholm från WeMind HVB och förbundsdirektör Thomas af Bjur deltog i veckan vid ett digitalt rundabordssamtal arrangerat av Riksförbundet Attention. Samtalet var startskottet för ett projekt där målgruppen är barn och ungdomar som vårdas utanför hemmet, till exempel i familjehem eller i HVB-hem.

Projektet, som finansieras av Allmänna arvsfonden, ska under de kommande tre åren arbeta för att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, autism, Tourettes syndrom, språkstörning och psykisk ohälsa ges ökad delaktighet, inflytande och livskvalité när de vårdas utanför hemmet.

För Svenska Vård är det viktigt att delta i forum där all den kunskap som våra medlemsföretag besitter tas tillvara och förädlas till gagn för alla de individer som varje dag finns i våra högkvalitativa verksamheter.

Andra deltagare i projektet är bland annat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Misa Ung med flera. Svenska Vård ser framemot att bidra i detta viktiga arbete.

Vi finns här för dig som medlem!

I dessa turbulenta tider är vi starkare tillsammans. Svenska Vård finns här för dig som medlem.

Tveka inte att ta kontakt med oss om det finns frågor kopplade till coronaviruset. Det kan handla om svårtolkade rekommendationer från myndigheter där det är svårt att navigera som enskild välfärdsföretagare. Eller funderingar kring vilka förmåner du som medlem kan ha nytta av i en situation där nya utmaningar uppstått. Här har du som medlem tillgång till ett brett spektrum av värdefulla förmåner i form av exempelvis kostnadsfri juridisk rådgivning, konkurrenskraftiga företagsförsäkringar, rabatterade priser på inköp med mera.

I det fall frågetecken uppstår är du varmt välkommen att ta kontakt med Svenska Vård via info@svenskavard.se alternativt 070-771 61 51.                       
Vi finns här för dig som medlem!

(På fotot syns kanslichef Johan Bartholf och förbundsdirektör Thomas af Bjur)

Värdefulla länkar till aktuell information om coronaviruset

Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling avseende spridning av coronaviruset har vi samlat länkar där du som utförare kan hitta aktuell information. Då läget är osäkert och förändras dag för dag är det klokt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad.

I det fall frågetecken uppstår är du som medlem välkommen att ta kontakt via mail info@svenskavard.se alternativt telefon 070-771 61 51.

Länkar A-Ö

Arbetsmiljöverket
För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Folkhälsomyndigheten 
Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Försäkringskassan 
Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vård av sjukt barn hittar du på Försäkringskassans hemsida.

Grupp för samverkan inom HVB med anledning av coronaviruset
Svenska Vårds styrelseledamot Patrik Ulander har förtjänstfullt skapat en grupp på Facebook för de av er som ser till att Sveriges HVB-hem fungerar så bra som möjligt. Du når gruppen via denna länk.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Myndighetens frågor och svar om coronaviruset hittar du på IVO: s hemsida.

Regeringen
Mer information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till dig som företagare hittar du på regeringens hemsida.

Skatteverket
Företag som har fått betalningsproblem som en konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket. Information och blankett för ansökan hittar du på Skatteverkets hemsida.

Socialstyrelsen
Myndigheten har upprättat en särskild webbsite som erbjuder stöd till personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Här finns även kostnadsfria webbutbildningar som Karolinska Institutet tagit fram på uppdrag av Socialstyrelsen med fokus på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Erbjuder information om hur du som arbetsgivare bör agera för att leva upp till de krav som ställs. Läs mer på SKR: s hemsida.

Tillväxtverket
Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av coronaviruset hittar du på Tillväxtverkets hemsida. Det gäller exempelvis information kring korttidsarbete (korttidspermittering).

Verksamt
Samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och vad som är viktigt för dig som företagare att känna till hittar du på sajten Verksamt.se


Medlemspriser på godkänd skyddsutrustning

Många av våra medlemmar har framfört behovet av godkänd skyddsutrustning som en av de största utmaningarna kopplad till hanteringen av Covid-19. Nu finns möjlighet att köpa in godkänd skyddsutrustning till medlemspris.

Som branschorganisation har Svenska Vård undersökt marknaden och valt att inleda ett samarbete med en leverantör av skyddsutrustning, Inslaget AB i Jönköping. Företaget är normala fall främst specialiserat på profil- och arbetskläder men har nu styrt om delar av sin verksamhet till distribution av skyddsutrustning. Inslaget AB kommer med goda referenser från de medlemsverksamheter som redan nyttjat deras tjänster.

Som medlem i Svenska Vård erhåller din verksamhet 5 procent rabatt på det totala ordervärdet vid inköp av skyddsutrustning.

Kontaktuppgifter Inslaget AB:
Niclas Sandin
Telefon: 036 16 99 00
Mob: 0733-766206
E-mail: niclas@inslaget.se
www.inslaget.se

Vi vill även påminna om vår samarbetspartner UHPO Inköpssupport som erbjuder ytterligare ingångar till leverantörer av skyddsutrustning. Det handlar bland annat om Onemed, Mediq och Staples.

Som medlem i Svenska Vård kan du kostnadsfritt nyttja UHPO: s tjänster och ta del av deras rabatter.

Kontaktuppgifter UHPO:
Filip Minör
Telefon: 070-352 16 10
E-post: filip.minor@uhpo.se
www.uhpo.se

Utredningen om Framtidens socialtjänst snart i mål

Den 1 juni 2020 ska regeringens särskilda utredare Margareta Winberg presentera utredningen om Framtidens socialtjänst. En utredning som kan ha stor påverkan på utformningen av socialtjänsten runt om i vårt land under kommande decennier. Såväl för den enskilde medborgaren, kommunerna och privata utförare av välfärdstjänster.

Svenska Vård har sedan utredningens start varit en aktiv deltagare i en referensgrupp som haft till uppgift att bidra med kunskap, tankar och förslag under arbetets gång. Andra deltagare i referensgruppen är exempelvis Famna, Vårdföretagarna, Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), UNICEF, Bris, SPF Seniorerna, Roks, PRO med flera.

Vid det senaste referensgruppsmötet stod frågan om huruvida socialtjänstlagen återigen ska bli mer av en ramlag i fokus. Under åren har den nuvarande lagen ändrats ett flertal gånger och innehåller nu uppdelningar i olika grupper som till exempel äldre, barn och unga, missbrukare, brottsoffer med flera. Då indelningen i grupper styr och påverka hur kommunerna organiserar sitt arbete är diskussionen om en återgång till ramlagstiftning en central fråga för utredningen.

Svenska Vårds utgångspunkt är att alla åtgärder som främjar den enskilde individens förutsättningar att forma sitt eget liv är bra. Ett återställande av socialtjänstlagen till att bli en mer traditionell ramlag skulle därför vara positiv utifrån en ökad jämlikhet. Det skulle innebära att alla grupper skulle betraktas som lika inför lagen och att de anpassningar som formats genom åren tas bort.

Den huvudsakliga farhågan Svenska Vård ser med en tydligare ramlagstiftning är: Hur länge tar det innan skiljaktiga lösningar dyker upp igen när kommunerna får svårt att tolka lagen eller att den tolkas väldigt olika från kommun till kommun? I detta ligger även utmaning för våra medlemsföretag, som arbetar på uppdrag av olika kommuner runt om i landet. Hur ska dom förhålla sig till skiljaktiga krav från olika kommuner inom samma verksamhetsområde?

En annan stor utmaning vi ser är hur socialtjänsten ska ställa om till återanpassning av lagen. Idag brottas socialtjänsten i landets alla kommuner med en rad utmaningar: hög arbetsbelastning, stor personalomsättning, bristande ekonomiska resurser, barn och unga som hamnar mellan stolarna och haltande uppföljning av insatsers effekt. Listan kan göras lång. Här känner vi oro över följderna av en återgång till en ramlagstiftning och dess påverkan på en redan ansträngd situation.

Svenska Vård kommer fortsätta att vara en aktiv och konstruktiv deltagare i referensgruppen tills dess att utredningen är överlämnad till regeringen i juni. Därefter vidtar en remissrunda där vi kommer att ha möjlighet att inkomma med ytterligare synpunkter på det färdiga förslaget till ny socialtjänstlag.

(På fotot syns Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur och regeringens särskilda utredare Margareta Winberg).

Grupp för samverkan inom HVB med anledning av coronaviruset

Svenska Vårds styrelseledamot Patrik Ulander har förtjänstfullt skapat en grupp på Facebook för alla er som ser till att Sveriges HVB-hem fungerar så bra som möjligt under Corona-krisen.

Dela med dig av era lösningar på dagliga utmaningar, ställ frågor som du undrar över, länka till bra info och goda råd. Tillsammans kommer vi att fixa det här bra för våra klienter!

Du når gruppen via denna länk.

Dela gärna och bjud in vänner och kollegor som kan ha nytta av gruppen!

Covid-19 – coronavirus – information

Med anledning av sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) rekommenderar Svenska Vård våra medlemsföretag att följa Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens råd.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sammanställt information om hur du som arbetsgivare bör agera för att leva upp till de krav som ställs. Läs mer via denna länk.

Det finns även värdefull information att ta del av via exempelvis Ekerö kommun som tagit fram material kring hanteringen av Covid-19. Mer information: Riktlinje vid misstanke av kontakt med coronavirus ochPandemiplan Ekerö.

I det fall frågetecken uppstår är du välkommen att ta kontakt med kansliet via mail info@svenskavard.se alternativt telefon 070-771 61 51.

Välbesökt förbundskonferens bjöd på inspirerande samvaro

Svenska Vård anordnade i början av februari vår årliga förbundskonferens med tillhörande förbundsstämma. Temat var "I huvudet på uppdragsgivaren".

Under konferensen fick våra deltagare möjlighet att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och knyta kontakter med brukare, politiska beslutsfattare, upphandlare, kommunala chefer, intresseorganisationer, myndighetsföreträdare, samarbetspartners och andra intressanta gäster. Därtill fanns utrymme för deltagarna att utbyta erfarenheter och stärka sitt kontaktnät inom vård- och omsorgsbranschen. Det blev spännande dagar på en fullsatt konferens.

Stort tack till alla deltagare, samarbetspartners och föreläsare som gjorde förbundskonferensen till en succé!

Cedergruppen vann Svenska Vårds Hederspris 2019!

I samband med Svenska Vårds förbundskonferens delades det ärofyllda Hederspriset ut. Ett tjugotal nomineringar hade inkommit och till sist återstod tre mycket välförtjänta verksamheter att uppmärksamma: PR Vård, Cedergruppen och Hyllie Park Äldreboende.

När Svenska Vårds ordförande Maria Nilsson tillkännagav vinnaren var det Cedergruppen som vann Hederspriset 2019. Stort grattis! Motiveringen löd:

Cedergruppen arbetar varje dag för att möta den enskilde individen utifrån dennes unika livssituation. Utgångspunkten är övertygelsen att man bäst når sina mål när man både får praktiska erfarenheter och tillåts reflektera över dessa tillsammans med någon man har förtroende för. Att det är lättare att trivas och utvecklas om man är bland människor som man vill dela sina framgångar med. På sin egna villkor.

Genom att hjälpa personer med autism/asperger att sätta ord på sina egna utmaningar och strategier ger Cedergruppen individen värdefulla verktyg för att exempelvis studera, praktisera och bli anställningsbara. Till detta fogas ett aktivt arbete med att ge deltagarna social vägledning och ett socialt sammanhang.

Cedergruppens högkvalitativa verksamhet är ett utmärkt exempel på hur ett välfärdsföretag, under klokt ledarskap, bidrar till att ta tillvara på allas inneboende kraft.”

Återigen – stort grattis och tack till samtliga nominerade. Ni är alla fantastiska!

 (På fotot syns från vänster Christina Cedergren från Cedergruppen, Svenska Vårds förbundsordförande Maria Nilsson och Per Lönnborg från Cedergruppen).

Samsyn med IVO kring vikten av att fokusera på kvalitet

Svenska Vård träffade Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) generaldirektör Sofia Wallström för ett samtal om gemensamma utmaningar när det gäller kvalitet och uppföljning på socialtjänstområdet.

Styrelseordförande Maria Nilsson och ledamot Gösta Liljeholm lyfte bland annat fram vikten av att definiera kvalitet för att kunna mäta och följa upp utfallet av de insatser som sker inom den sociala omsorgen. Det var tydligt att det finns bred samsyn mellan Svenska Vård och IVO kring att en god dialog leder till verksamhetsutveckling och stärkt kvalitet.

Svenska Vård kommer fortsätta att fokusera på att vara en konstruktiv medspelare som påtalar såväl brister som framsteg i dialogen med IVO. I grunden har vi samma målsättning - att fortsätta att utveckla vård och omsorg till gagn för den enskilde individen.

(På fotot synes från vänster Maria Nilsson, Sofia Wallström och Gösta Liljeholm).

Digital signering och franchise inom välfärden i fokus

Vid Svenska Vårds senaste styrelsemöte gavs ledamöterna möjlighet att lära sig mer om digital signering och franchise inom vård och omsorg.

På plats för att berätta mer om digital signering fanns Appvas vd Ulrika Kjellberg. Appva är ett företag som fokuserar på att erbjuda mobil och digital signering av HSL- och SOL-insatser samt boendekalender. Utgångspunkten är att säkerställa att rätt insats sker i rätt tid av rätt person. Ulrika tog med styrelsen på en inspirerande resa från starten av Appva till att idag tillhandahålla ett verktyg som bland annat ger bättre överblick av planerade och kommande insatser, mindre administration, smidiga överlämningar och en attraktivare arbetsplats.

För att få mer insikt om hur franchise skulle kunna fungera inom vård och omsorg fanns Franchise Group Nordic representerade av TG Mårtensson och Pär Erik Åhnberg. Samtalet gav nya insikter och infallsvinklar kring företagande i en annan driftsform än det som tidigare varit gängse inom välfärden. Lärorikt och spännande.

Svenska Vårds styrelse söker vid varje sammanträde vidga vyerna och ta lärdom från ett brett spektrum av aktörer och verksamheter. Det kan vara medlemsföretag, myndigheter, politiska beslutsfattare med mera. Om du har tips på presumtiva gäster - tveka inte att tipsa oss på info@svenskavard.se

Ny standard för kvalitetssäkring av HVB – Workshops

2015 inledde Svenska Vård ett arbete med att ta fram en nationell standard för kvalitetssäkring av HVB. Svenska institutet för standarder (SIS) fick uppdraget att organisera arbetet och våren 2019 presenterades den nya standarden. 2020 går arbetet in i en ny fas - att standarden för HVB används och skapar nytta i HVB-verksamheter.

HVB-standarden har väckt stor uppmärksamhet och många visar intresse för hur den kan fungera som en gemensam överenskommelse kring återkommande problem. Förutom HVB-verksamheter har kommuner, beställare och myndigheter som Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg engagerat sig i utvecklingen av den nya standarden.

Svenska Vård erbjuder under 2020 en serie workshops i ett sammanhållet program med utgångspunkt i standarden. Alla workshops har ett tema där inbjudna föreläsare bidrar till att skapa förutsättningar för att bygga struktur utifrån innehållet. Mellan varje workshop arbetar deltagarna med hemuppgifter som utgår från den egna verksamheten och som presenteras på nästa träff för utbyte med övriga deltagare.

Programmet är öppet för alla som driver HVB, oavsett huvudmannaskap eller organisationstillhörighet. Vi vill verka för ett utbyte mellan olika typer av inriktningar med fokus på bättre insatser för våra klienter.

Deltagande ska leda till att verksamheten tar nästa steg mot en certifiering utifrån standarden . Hela programmet utformas i samarbete med sakkunniga inom certifiering och standarder, som också har erfarenhet från social vård och omsorg.

För bästa möjliga utbyte mellan deltagarna begränsas antalet medverkande verksamheter till 20 st.

Programansvarig: Patrik Ulander, ansvarig för Svenska Vårds utbildningar inom kvalitet och medlem i den tekniska kommittén för HVB-standarden.

Sakkunnig: Anna-Carin Berglund, expert inom certifiering och standarder.

Inbjudna föreläsare:

 • SIS – Svenska institutet för standarder
 • SKR – Sveriges Kommuner och Regioner
 • SKR Kommentus Inköpscentral
 • Socialstyrelsen
 • Arbetsmiljöverket
 • Brandskyddsföreningen
 • Företrädare för brukarorganisationer
 • Sakkunniga inom kvalitet, standarder och certifiering

Anmälan och mer information på denna länk

Samverkan med andra branscher stärker Svenska Vård

Svenska Vård är en aktiv deltagare i Företagarnas nätverk av branschförbund. Tillsammans med 26 andra branschförbund representerar vi över 20 000 företag runt om i landet.

20 000 företag som verkar inom ett brett spektrum av branscher men som har en rad gemensamma intressen och beröringspunkter. Goda villkor för entreprenörskap. Konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga utförare. Skatter som främjar företagande och tillväxt.

I slutet av november genomfördes årets fjärde nätverksträff. Denna gång i Sveriges riksdag. På agendan stod bland annat dialog med Liberalernas partiordförande Nyamko Sabuni och samtal med företrädare för Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna i riksdagens näringsutskott. Allt under ett mycket trevligt värdskap av den liberala riksdagsledamoten Arman Teimouri.

Sammantaget en mycket givande dag som öppnar dörrar för fortsatt konstruktiva samtal med beslutsfattare som har mandat att påverka villkoren för landets företagare. Det är bra för Svenska Vårds medlemmar.

Kallelse till Svenska Vårds förbundsstämma 2020

Datum: 6 februari 2020, klockan 17.00

Plats: Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm

Anmälan mer information

Den 6-7 februari bjuder Svenska Vård in till vår årliga förbundskonferens med tillhörande förbundsstämma och middag som går av stapeln på Hotell Birger Jarl centrala Stockholm.

Förbundsstämman hålls i direkt anslutning till förbundskonferensen. Förslag till dagordning finns på denna länk och anmälan sker via länken ovan. Motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman. För att ta del av Svenska Vårds stadgar klicka här.

I huvudet på uppdragsgivaren
Årets konferens fokuserar på våra uppdragsgivare och hur vi tillsammans skapar vård och omsorg i världsklass. Några viktiga frågeställningar som kommer att belysas är:

 • Hur resonerar våra beställare i kommuner och regioner när avtal ska slutas?
 • Vilka bevekelsegrunder ligger bakom de upphandlingar som formas inom vår sektor?
 • Vad ser våra brukare och klienter som viktigast i sin vardag när vi tillhandahåller vård och omsorg?

Under konferensen kommer du som deltagare ges möjlighet att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och knyta kontakter med medlemmar i Svenska Vård, myndighetsföreträdare och andra intressanta gäster. Ett gyllene tillfälle att fördjupa ditt nätverk!

Förbundskonferensen är en mötesplats som stärker dig i din yrkesroll. Tillsammans är vi en stark kraft i utvecklingen av branschen och genom att träffas och dela med oss av kunskap och erfarenheter kan vi ta oss an framtidens utmaningar med gemensamma krafter.

Tider för förbundskonferensen
Start med lunch klockan 12.00 torsdagen den 6 februari
Slut efter lunch klockan 13.00 fredagen den 7 februari

Anmälan och mer information

Seminarium om Socialstyrelsens kompetensmål för HVB

Svenska Vård anordnade i veckan ett välbesökt seminarium tillsammans med Socialstyrelsen kring kompetensmål för HVB barn och unga.

Vid seminariet bidrog Socialstyrelsens Jesper Sellerberg och Ragnhild Mogren med ökad kunskap kring Socialstyrelsens kompetensmål för den grundläggande kompetens som behövs för arbete på HVB för barn och unga. En engagerad och kunnig samling deltagare diskuterade bland annat hur kompetensmål för personal inom HVB skulle kunna bidra till ökad kvalitet och därtill stödja arbetet med att rekrytera och kompetensutveckla personal.

Nu vidtar Socialstyrelsens arbete med att ta fram stödmaterial för hur kompetensmålen kan användas av verksamheter i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Svenska Vård kommer att bidra i det fortsatta arbetet.

Den framtida konkurrenskraften i centrum hos Prime

Svenska Vård deltog vid Prime and United Minds Showcase 2019. Temat var "New Diligence". Förmågan att förändras och säkra framtida konkurrenskraft stod i fokus för dagen.

Under dagen fick vi möjlighet att stifta bekantskap med en rad kunniga och framåtsyftande deltagare från näringsliv, politik och myndigheter. Viktiga samtal till gagn för Svenska Vårds medlemmar.

På fotot syns från vänster Caroline Berg (styrelseordförande Axel Johnson), Ahmed Abdirahman (vd The Global Village & grundare av Järvaveckan) och Lenka Prokopec Karlberg (vd Mitt Liv).

Kvalitet i fokus vid möte med Socialutskottets vice ordförande

Svenska Vårds vice styrelseordförande Mikael Nygård, styrelseledamot Gösta Liljeholm och förbundsdirektör Thomas af Bjur träffade i veckan Socialutskottets vice ordförande Kristina Nilsson (S).

Samtalet kom att präglas av samsyn kring vikten av fokusera på kvalitet inom social omsorg - oavsett driftsform hos utföraren. Svenska Vård lyfte bland annat fram det ambitiösa arbete som initierats kring den nya standarden för HVB och vår ambition att forma ett kvalitetsregister för att mäta utfall inom det sociala området. Initiativ vars syfte är att stärka kvaliteten till gagn för den enskilde individen. Utskottets vice ordförande var nyfiken på Svenska Vårds arbete och vi var eniga om att ha en fortsatt dialog kring dessa viktiga frågor framöver.

Sammanfattningsvis blev det ett mycket konstruktivt samtal med ytterligare en ledande politiker inom vård- och omsorgsområdet som har god sakkunskap om de frågor som påverkar våra medlemsföretags vardag. En positiv upplevelse.

Vår ambition är att träffa företrädare för samtliga riksdagens partier under vintern/våren. Nästa på tur står Centerpartiets socialpolitiska talesperson Anders W Jonsson.

Välkommen till Förbundskonferens 2020

Den 6-7 februari 2020 bjuder Svenska Vård in till vår årliga förbundskonferens med tillhörande förbundsstämma och middag som går av stapeln i centrala Stockholm. Vid konferensen delas även 2019 års upplaga av Svenska Vårds hederspris ut under festliga former.

Mer information och anmälan på denna länk.

I huvudet på uppdragsgivaren

Årets konferens fokuserar på våra uppdragsgivare och hur vi tillsammans skapar vård och omsorg i världsklass. Några viktiga frågeställningar som kommer att belysas är:

 • Hur resonerar våra beställare i kommuner och regioner när avtal ska slutas?
 • Vilka bevekelsegrunder ligger bakom de upphandlingar som formas inom vår sektor?
 • Vad ser våra brukare och klienter som viktigast i sin vardag när vi tillhandahåller vård och omsorg?

Under konferensen kommer du som deltagare ges möjlighet att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och knyta kontakter med medlemmar i Svenska Vård, myndighetsföreträdare och andra intressanta gäster. Ett gyllene tillfälle att fördjupa ditt nätverk!

Förbundskonferensen är en mötesplats som stärker dig i din yrkesroll. Tillsammans är vi en stark kraft i utvecklingen av branschen och genom att träffas och dela med oss av kunskap och erfarenheter kan vi ta oss an framtidens utmaningar med gemensamma krafter.

Varmt välkommen!

Mer information och anmälan på denna länk.

Samtal med Socialutskottets ordförande

Svenska Vårds styrelseordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur träffade Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) för ett samtal om vård- och omsorgsbranschens utveckling.

Det blev ett framåtsyftande möte med fokus på kvalitet och vikten av att ge privata utförare lika villkor att bedriva verksamhet som offentliga aktörer. Andra frågor som lyftes var den nya standard för HVB som Svenska Vård varit initiativtagare till, vårdmomsen och dess negativa konsekvenser samt hur kompetensförsörjningen inom välfärden ska säkerställas.

Sammantaget ett konstruktivt samtal med en ledande politiker som var genuint intresserad och kunnig i de frågor som påverkar våra medlemsföretags vardag. En positiv upplevelse. Vår ambition är att träffa företrädare för samtliga riksdagens partier under vintern/våren.

Nominera till Svenska Vårds hederspris 2019

Nu finns möjlighet att nominera till Svenska Vårds hederspris 2019. Syftet med Svenska Vårds Hederspris är att uppmärksamma insatser av betydelse för social vård, omsorg och behandling. Insatsen kan vara av större engångskaraktär eller ha pågått under längre tid. Exempel är vård‐, omsorgs eller behandlingsverksamheter, medarbetare i sådana verksamheter, en kommun, en socialtjänst, en privatperson, forskare, politiker, vårdföretagare eller en myndighet. Alla kan nominera men man kan inte nominera sig själv.

Nominera en person, ett företag, en organisation, en verksamhet eller någon annan som är värd att uppmärksammas för insatser inom vård, omsorg och behandling.

Sista dag för nominering är den 20 december 2019.

Vinnarens utses av styrelsen för Svenska Vård och uppmärksammas vid en prisutdelning som äger rum i samband med vår förbundskonferens som går av stapeln den 6-7 februari 2020 i Stockholm.

Vinnaren tilldelas ett pris på 10 000 kr. 

Tidigare pristagare:

2018 - Tiangruppen i Uppsala län

2017 - Åsa Felicetti, SiS Runnagården i Örebro

2016 - Ida Cicola och Lova Lakso, LIOP-projektet Familjehemsenheten i Angered

2015 - Karin Cederqvist, Flyktingmedicinskt centrum i Norrköping

2014 - Sabina Goméz Jansson, Kristinehamns Kommun

2013 - Johan Ekstam, Polismyndigheten i Värmland

2012 - Carl-Axel Palm, Vingslaget Omsorgs AB och Olivia Trygg, Stiftelsen Trygga Barn.

Kandidera till Svenska Vårds styrelse

Utskick från valberedningen i Svenska Vård

I samband med Svenska Vårds förbundsstämma i februari 2020 skall en ny styrelse väljas. Valberedningen önskar få in förslag på kandidater som är beredda att arbeta i Svenska Vårds styrelse.

Vi önskar att ni, medlemsföretagen, senast den 10 december lämnar in förslag till valberedningen på personer som kan företräda Svenska Vård under kommande år.

För att du lättare skall veta vad det innebär att arbeta i Svenska Vårds styrelse kommer här en presentation av vad styrelsearbetet kan innebära för dig eller för den person du föreslår som vår nästa styrelsemedlem.

Vad förväntas av en ledamot?
Styrelsen sammanträder c:a 6-7 gånger på ett år och då i centrala Stockholm (Rådmansgatan 40).

Vid varje styrelsemöte utgår ersättning för resa och ev. övernattning.

Utöver tiden för styrelsemötena förväntas ledamöterna lägga ned viss tid på styrelseuppdrag. Mest tid faller på ordföranden, vice ordföranden samt kassör som alla ingår i AU. Förbundsdirektören bereder ärenden inför styrelsemötena. Det löpande arbetet utförs av kansliet. Sammantaget gör det att ordförande och övrig styrelse kan fokusera på frågor av strategisk karaktär.

Som ledamot av styrelsen företräder man i första hand Svenska Vård.

Styrelsens sammansättning bör vara en spegling av medlemsföretagens inriktning samt jämställd och geografiskt spritt.

Arbetet är ansvarsfullt, spännande och utvecklande.

Varmt välkomna att komma med förlag till kandidater!

Hälsningar valberedningen, genom

Lotta Ljungman Stenhardt
lotta.ljungman@gmail.com

Socialstyrelsen anordnade konferens med HVB i fokus

I veckan gick den första nationella konferensen på temat HVB i fokus av stapeln i Stockholm. En rad av de frågor som är viktiga för Svenska Vårds medlemmar fanns på agendan. Därtill deltog  vår kunniga styrelseledamot Gösta Liljeholm, till vardags vd och föreståndare för WeMind HVB, i ett framåtblickande samtal med generaldirektörerna för Socialstyrelsen, IVO och Arbetsmiljöverket.

Ett videoklipp från samtalet finns att ta del av här.

Ämnen som avhandlades under de två välfyllda konferensdagarna var bland annat standard för HVB, förebygga hot och våld, kvalitativa upphandlingar, evidensbaserade metoder, tillsyn och tillståndsprövning, samhällets ansvar för placerade barn och unga med mera.

Socialminister Lena Hallengren poängterade i ett tal vikten av att tillhandahålla goda förutsättningar att bedriva kvalitativ verksamhet inom HVB. Oavsett om utföraren är privat eller offentlig. Här finns mer att göra när det gäller exempelvis ekonomiska villkor, upphandling och beställarnas ansvar.

Svenska Vård välkomnar att Socialstyrelsen initierar denna typ av sammankomster. Det är utmärkta tillfällen för myndigheter, utförare och beställare att föra dialog om hur vi gemensamt utvecklar den sociala dygnsvården. För den enskilda individens bästa.

(På fotot syns från vänster WeMinds vd Gösta Liljeholm, IVO: s generaldirektör Sofia Wallström, Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell).


Regeringen måste säkerställa placerade barns rätt till skolgång

I en debattartikel i Dagens Samhälle uppmanar Svenska Vård regeringen att ta sitt ansvar för att ge barn och unga som är placerade inom den sociala barn- och ungdomsvården rätt till en fullgod skolgång.

Vår uppmaning till regeringen är att ta ett helhetsgrepp för att ge placerade barn och unga rätt till skolgång på samma villkor som andra barn. Ytterst handlar det om att värna några av de mest utsatta individer som finns i vårt samhälle. Vi har inte råd att vänta!

För att ta del av hela artikeln - klicka här.

Bra att regeringen viker från skadlig vårdmoms

Svenska Vård välkomnar att regeringen föreslår ett tillfälligt statsbidrag på 210 miljoner kronor årligen under tre år för att kompensera de negativa konsekvenserna av den nya momsen för hyrpersonal. En straffskatt som annars skulle slagit hårt mot privata vårdgivare som, till skillnad från offentliga utförare, inte tillåts dra av momsen.

Det finns emellertid skäl för regeringen att på sikt helt avskaffa vårdmomsen. Långsiktiga spelregler där privata och offentliga utförare tillåts verka på lika villkor är det som Svenska Vård förordar inom hela välfärdssektorn. Då kan fokus vara kvalitet, mångfald och valfrihet för den enskilde individen. Obeaktat vilken politisk konstellation som innehar regeringsmakten. Det skapar trygghet och främjar konkurrens som bygger på kvalitet. Inte driftsform.

Svenska Vård skrev tidigare under året i samma ämne i GP tillsammans med företrädare för bland annat Läkarförbundet, Psykologförbundet och Kiropraktorerna. För att ta del av artikeln i sin helhet - klicka här.

Fullsatt utbildning i standard för kvalitetssäkring av HVB

När Svenska Vård, i samverkan med Famna, anordnade den första utbildningen i den nya nationella standarden för kvalitetssäkring av HVB var det fullsatt. Deltagare från verksamheter inom vård och omsorg i hela landet fanns på plats för att lära sig mer om nyttan med standarden.

2015 inledde Svenska Vård ett arbete med att ta fram en nationell standard för kvalitetssäkring av HVB. Svenska institutet för standarder (SIS) fick uppdraget att organisera arbetet och våren 2019 presenterades den nya standarden. I arbetet med HVB-standarden har kommuner, myndigheter, utförare och brukarorganisationer samverkat för att hitta en nivå som säkerställer högt ställda krav, med klienten i centrum. Intresset för standarden är stort bland både beställare, utförare och aktörer som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Under ledning av Patrik Ulander från Misa Kompetens fick deltagarna ökad kunskap om hur ett förbättringsarbete med grund i standarden går till i praktiken och hur en verksamhet kan certifiera sig utifrån den. Områden som behandlades var bland annat uppdraget HVB, ledningssystem, evidensbaserad praktik, personal och kompetens, arbete- och boendemiljö, kost med mera.

Svenska Vård kommer att anordna fler utbildningstillfällen i standarden. Närmast på Fogdaröd omsorg, vård och utbildning i Höör den 28 november. Läs gärna mer här. Välkommen med din anmälan!

(På fotot syns till vänster Patrik Ulander och Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur).

Lika förutsättningar – nyckel till ökad kvalitet och mångfald

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur diskuterade i veckan idéburna utförares roll i välfärden med regeringens särskilda utredare Samuel Engblom. Utgångspunkten för samtalet var det regeringsuppdrag som givits i syfte att främja idéburna aktörers deltagande i välfärden.

För Svenska Vård är det grundläggande att konkurrensneutraliteten värnas. Vi vill se lika förutsättningar, mångfald och likvärdiga krav - oavsett utförarens driftsform. Utredningen går delvis i en annan riktning. Det kommer, med största sannolikhet, att föreslås att en bestämmelse införs i Lagen om offentlig upphandling (LOU) som ger upphandlande myndigheter möjlighet att reservera rätten att delta i en upphandling av välfärdstjänster till idéburna aktörer. Det anser vi vara fel väg att gå då det riskerar att missgynna privata utförare och särskilt små- och medelstora företag.

Det innebär inte att vi är negativa till non-profit. Tvärtom. Svenska Vård har ett antal medlemmar som är idéburna aktörer och som varje dag utför storartade insatser inom vård och social omsorg. Det är dock centralt att privata, idéburna och offentliga aktörer ges lika förutsättningar att bedriva verksamhet och bidra till välfärdens utveckling. Då kan den enskilde individen få sin unika behov tillgodosedda. Det är bra för såväl utförare som beställare av skattefinansierad välfärdsverksamhet.

Utredningen med tillhörande förslag ska överlämnas till regeringen i mitten av december 2019. Svenska Vård kommer oförtrutet att argumentera för att utredningen lägger fram förslag som främjar idéburen verksamhet utan att missgynna andra driftsformer.

(På fotot syns till vänster Thomas af Bjur och utredare Samuel Engblom).

Småföretag är viktiga som tillväxtmotorer

Svenska Vård deltog i ett panelsamtal i Almedalen arrangerat av Sparbankernas Riksförbund, Företagarna och Swedbank. Temat var småföretagens betydelse som tillväxtmotorer.

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur framförde bland annat vikten av långsiktiga spelregler för företag verksamma inom välfärden, behovet av en sammanhållen skattereform som främjar företagande samt betydelsen av konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga aktörer.

Ett budskap som mottogs positivt av de politiska representanterna från Näringsutskottet: ordförande Helena Lindahl (C) och vice ordförande Helene Hellmark Knutsson (S). Det återstår emellertid ett fortsatt aktivt och konstruktivt påverkansarbete från Svenska Vårds sida för att förverkliga denna typ av reformer. Vi kommer oförtrutet att argumentera för detta!

Samtal om kvalitetssäkring av omsorgstjänster

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur deltog vid konstruktivt rundabordssamtal i Svenska Institutets för standarder, SIS: s regi i Almedalen.

På plats, förutom Svenska Vård, fanns Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Humana, Funktionsrätt Sverige, Stora Sköndahl. Östersunds kommun och SWEDAC.

Det blev ett värddefullt kunskapsutbyte kring nuläget och framtida möjligheter att med gemensamma krafter kvalitetssäkra omsorgstjänster med särskilt fokus på standarders betydelse. Givande och viktigt!

Vårdmomsen riskerar att slå mot vårdkvaliteten

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur skriver i GP tillsammans med företrädare för bland annat Läkarförbundet, Psykologförbundet och Kiropraktorerna.

Temat för artikeln är det faktum att Skatteverket nu kommer att börja använda den nya momstolkningen på inhyrd vårdpersonal som innebär att den som hyr in vårdpersonal får betala 25 procent i moms. Det riskerar att slå hårt mot privata vårdgivare. Här behöver regeringen göra om och göra rätt!

Ta del av artikeln i sin helhet här.


Angeläget seminarium om HBTQ-ungdomar inom HVB

Svenska Vård anordnade i veckan ett välbesökt frukostseminarium om HBTQ-ungdomar inom HVB. Åhörarna fick bland annat ta del av hur självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik kan mötas med ett inkluderande förhållningssätt. Oavsett könsidentitet eller könsuttryck hos den enskilde individen.

På plats för att dela med sig av sin kunskap i ämnet fanns Svenska Vårds hederspristagare 2018 - Humana Region Uppland (tidigare Tiangruppen). Ett stort tack till Fatima Alassaad och Disa Steffner som på ett engagerande, tankeväckande och informativ sätt gav mer kunskap i dessa viktiga frågor.

Moderna digitala lösningar som möter framtidens behov

I veckan deltog Svenska Vårds förbundsdirektör vid Stockholms Stads ambitiösa projekt kring modernisering av sociala system. Utifrån visionen "Vardagen för stadens invånare är enkel och trygg med användarvänliga, säkra och tillgängliga sociala system” arbetar Stockholms stad med att utveckla moderna arbetssätt och digitala stöd till socialtjänst, överförmyndarförvaltning och kommunal hälso- och sjukvård.
Utgångspunkten är att forma moderna digitala lösningar som möter framtidens behov. Till gagn för den enskilde vård- och omsorgstagaren.

För Svenska Vård är det viktigt att våra medlemsföretag har goda förutsättningar att bedriva verksamhet på konkurrensneutrala villkor där kvalitet står i fokus. Det kräver i sin tur att de system som det offentliga nyttjar är ändamålsenliga. Inte minst när det gäller verksamhetsstöd och upphandling. Det arbete som Stockholm Stad bedriver är därför välkommet och Svenska Vård kommer att vara en aktiv medspelare i det fortsatta arbetet.

Läs gärna mer om projektet via denna länk eller se en film om arbetet här.

Straffskatt på personal löser inte vårdens utmaningar

Idag skriver Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur i Uppsala Nya Tidning tillsammans med Günther Mårder (vd Företagarna), Merit Lindberg (vd Privattandläkarna) och Fredrik Lange (ordförande Kiropraktorerna) om den moms på uthyrning av vårdpersonal som införs från och med den 1 juli 2019.

En skattehöjning som kommer att leda till snedvriden konkurrens, minskad tillgång på vårdkvalitet i hela landet och ökade kostnader för patienter, vårdgivare och skattebetalare. Många av de företag som påverkas är småföretag som i många fall har snäva marginaler. 9 av 10 företag inom välfärdssektorn har färre än 20 anställda. På sikt riskerar detta leda till att privata vårdgivare tvingas lägga ner som en direkt effekt av de ökade kostnaderna

Vår uppmaning i artikel är därför tydlig. Inför inte momsen.

Läs artikeln i sin helhet här.

Inbjudan till frukostseminarium om vård för barn och unga i HVB

Svenska Vård bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium kring hur unga med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik kan mötas med ett inkluderande förhållningssätt – oavsett könsidentitet eller könsuttryck hos den enskilde individen.

Vid seminariet kommer Tiangruppen, som i våras mottog Svenska Vårds Hederspris, bidra med ökad kunskap om sitt fokus på HBTQ-personers livsvillkor med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter som ledord. Tiangruppen tar bland annat tar emot flickor oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik. Något som ställer särskilda krav på såväl medarbetare som ledning.

Tiangruppen kommer att dela med sig av sina erfarenheter när det gäller att arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett kön, könsidentitet eller bakgrund. Där samtliga enheter är HBTQ-certifierade och aktivt arbetar med ett inkluderande förhållningssätt för att ge bästa bemötande och förutsättningar till ett bra liv för den enskilde.

Plats: Svenska Vård, Rådmansgatan 40, Stockholm

Datum och tid: Onsdag 12 juni klockan 09:00-10:15 (frukost serveras från klockan 08:30)

Medverkande:

Fatima Alassaad, områdeschef, Tiangruppen

Disa Steffner, föreståndare Dalilagården, Tiangruppen

Mikael Nygård, vice förbundsordförande, Svenska Vård

Moderator:
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, Svenska Vård

Anmälan: Via formuläret nedan. Antalet platser är begränsat.

 • Seminariet är helt kostnadsfritt och öppet för alla. Anmälan måste dock göras för att vår beställning av förtäring ska bli korrekt.

  Innan seminariet serveras kaffe med frukostmacka.

  Begränsat antal platser.

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se
  070-779 12 94


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Deltagare - använd "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Seminariet är öppet för alla.

  Kryssa i eventuellt medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter
  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.
  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119

Skolgång för barn med autism i fokus på Fogdaröd

Svenska Vård i samverkan med Fogdaröd omsorg, vård & utbildning anordnade i veckan ett angeläget seminarium om hur man får skolgång att fungera för barn med autism.

Att undervisa elever med autismspektrumtillstånd (AST) innebär särskilda utmaningar. Generell kunskap kring AST och specifik kunskap om den enskilde eleven är avgörande för att förstå och kunna möta de utmaningar som pedagogen ställs inför i skolan. Det är exempelvis vanligt att elever med AST har en ojämn begåvningsprofil som gör att eleven kan vara stark i vissa ämnen samtidigt som hen har svårigheter i andra. Något som innebär utmaningar men också möjligheter om det hanteras på ett klokt sätt.

Under seminariet fick deltagarna möjlighet till kunskapsinhämtning kring hur man får skolgång att fungera för ungdomar med autism. Det gavs även en inblick i tydliggörande pedagogik som ett effektivt verktyg i arbetet med personer med autism. Seminariet avslutades med att blicken riktades mot den digitala utvecklingen och hur digitala verktyg kan nyttjas till gagn för den enskilde individen.

Svenska Vård och Fogdaröd omsorg, vård & utbildning vill rikta en stor eloge till de inspirerande föreläsarna Åse Ljungdahl (rektor Karolinaskolan), Pernilla Åkesson (föreståndare HVB Gästgården) och Paul Davidsson (E-strateg Hörby kommun). Tusen tack!


Seminarium gav ökad kunskap om vård för barn och unga i HVB

Svenska Vård anordnade, i samverkan med Famna, ett fullsatt frukostseminarium kring vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov. Utgångspunkten var den utredning som Socialstyrelsen överlämnat till regeringen kring Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov med underrubriken Förutsättningar och former för integrerad och annan specialiserad vård.

I utredningen framgår att barn och unga som vårdas i hem för vård eller boende (HVB) med stöd av LVU mycket ofta har psykiatriska tillstånd och vårdbehov som behöver tillgodoses samtidigt som de sociala vårdbehoven. I en undersökning som Socialstyrelsen har genomfört vid SiS särskilda ungdomshem framkommer bland annat att:

71 procent av barnen och de unga hade minst en fastställd psykiatrisk diagnos. 45 procent av barnen och de unga hade minst två dokumenterade diagnoser och 20 procent hade minst tre samtidiga diagnoser. Det fanns en stor överlappning mellan olika psykiatriska tillstånd. Adhd var den vanligaste diagnosen hos både pojkar och flickor. 40 procent av barnen och de unga hade varit i något akut psykiatriskt tillstånd de senaste sex månaderna. Självmordsbeteende var tre gånger vanligare bland flickor och självskadebeteende var mer än fyra gånger så vanligt bland flickor jämfört med bland pojkar.

Socialstyrelsens slutsats är att om inte vården i HVB kan möta barnens och de ungas samlade vårdbehov, finns det tydliga risker för att dessa barn och unga inte får en god hälso- och sjukvård på lika villkor som andra barn och unga. De riskerar också att få insatser från socialtjänsten som de inte kan tillgodogöra sig om inte deras psykiatriska tillstånd och vårdbehov uppmärksammas.

För att ta del av hela utredningen klicka här.

Samverkan kring brukare och patienter i fokus på IVO-dagen

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur deltog vid den välbesökta IVO-dagen i Stockholm. Temat var IVO: s prioriterade riskområden 2018-2020 och tog avstamp i hur myndigheten genom sina tillsynsinsatser kan bidra till att skapa bättre resultat för brukare och patienter.

För Svenska Vårds medlemsföretag är det viktigt att tillståndsprövning och tillsyn är verktyg för att främja en sund marknad som ger brukaren och patienten omsorg av god kvalitet. Det ska vara kvaliteten på verksamheten som är avgörande för vilka aktörer som tillåts verka inom social omsorg och sjukvård. Samtidigt ska det vara enkelt att göra rätt för alla de seriösa utförare som varje dag bidrar till välfärdens utveckling runt om i vårt land. Här har IVO en viktig roll att spela genom tydliga spelregler och transparent arbete kring såväl tillståndsprövning som tillsyn.

IVO-dagen var ett tillfälle för Svenska Vård att framföra detta budskap och responsen från IVO var positiv. Det bådar gott för konstruktiv samverkan även framgent. Till gagn för den enskilde brukaren och patienten.

Svenska Vård och Fogdaröd bjuder in till seminarium

Klicka på länken för att komma till anmälningsformulär.

Svenska Vård i samverkan med Fogdaröd omsorg, vård & utbildning bjuder in till ett seminarium om hur man får skolgång att fungera för barn med autism.

Att undervisa elever med autismspektrumtillstånd (AST) innebär särskilda utmaningar. Både generell kunskap kring AST och specifik kunskap om den enskilde eleven är avgörande för att förstå och kunna möta de utmaningar som pedagogen ställs inför i skolan. Det är exempelvis vanligt att elever med AST har en ojämn begåvningsprofil som gör att eleven kan vara stark i vissa ämnen samtidigt som hen har svårigheter i andra. Något som innebär utmaningar men också möjligheter om det hanteras på ett klokt sätt.

Under seminariet på Fogdaröd får du möjlighet till kunskapsinhämtning kring hur man får skolgång att fungera för ungdomar med autism och mer specifikt om hur man får ungdomar som bor på HVB att få en fungerande skolgång. Under dagen ges även en inblick i tydliggörande pedagogik som ett effektivt verktyg i arbetet med personer med autism. Vi avslutar dagen med att en redovisning av hur Hörby kommun går i frontlinjen i arbetet med digitala strategier och hur digitala verktyg kan nyttjas till gagn för den enskilde individen.

Nu bjuder Svenska Vård och Fogdaröd in till ett kostnadsfritt seminarium tisdag den 7 maj i Höör. Varmt välkommen med din anmälan!

Plats: Fogdaröd, Norra Fogdarödsvägen 8, Höör

Datum och tid: Tisdag 7 maj klockan 09:00-13:00 (frukost serveras från klockan 08:30)

Klicka på länken för att komma till anmälningsformulär.

Medverkande:
Pernilla Åkesson, föreståndare, HVB Gästgården

Åse Ljungdahl, rektor Karolinaskolan

Paul Davidsson, E-strateg på Socialförvaltningen, Hörby kommun

Maria Nilsson, verkställande direktör, Fogdaröd omsorg, vård & utbildning

Moderator:
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, Svenska Vård

Inbjudan till frukostseminarium om vård för barn och unga i HVB

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in till ett frukostseminarium om vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov.

Idag saknas det tillräcklig kunskap om att de sociala vårdbehoven hos barn och unga i HVB ofta är förenade med psykiatriska tillstånd som behöver beaktas för att nå goda resultat. Om vården i HVB inte kan möta barnen och de ungas samlade vårdbehov finns det uppenbara risker att dessa individer inte får en god hälso- och sjukvård på lika villkor som andra barn och unga. I februari 2019 redovisade därför Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag kring förutsättningar och former för en integrerad och mer specialiserad vård för barn och unga inom HVB med förslag på åtgärder för att komma till bukt med de utmaningar som finns.

Nu bjuder Svenska Vård och Famna in till ett kostnadsfritt frukostseminarium den 16 april där du som deltagare ges möjlighet att få en större inblick i Socialstyrelsens slutsatser och förslag på förbättringsåtgärder inom HVB med fokus på barn och ungas samlade vårdbehov.

Vid seminariet möter du talare från bland annat Socialstyrelsen men även utförare, beställare och myndighetsföreträdare. Varmt välkommen med din anmälan!

Plats: Svenska Vård, Rådmansgatan 40, Stockholm

Datum och tid: Tisdag 16 april klockan 09:00-10:15 (frukost serveras från klockan 08:30)

Svenska Vård talare vid seminarium om standard för kvalitetssäkring av HVB

I november 2018 publicerades Sveriges första nationella standard för kvalitetssäkring av HVB. För att uppmärksamma detta anordnade Swedish Standards Institute (SIS) ett välbesökt seminarium i Stockholm med deltagare från bland annat Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Swedac, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och Svenska Vård.

Vid seminariet gavs en inblick i hur arbetet med en kommande certifiering mot standarden ser ut. IVO gav sin bild av hur myndigheten ser på standarden. SIS presenterade de utbildningsfilmer som tagits fram för att underlätta implementeringen av standarden. Slutligen diskuterade en panel med deltagande av Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur de möjligheter som standarden kan ge när det exempelvis handlar om stärkt systematik i såväl beställarna som utförarnas kvalitetsarbete.

Svenska Vårds förbundsdirektör lyfte i panelsamtalet fram vikten av att nyttja den nya standarden för att stärka arbetet med att forma verksamhet kring den enskilde brukaren, öka kvaliteten och underlätta för alla de seriösa aktörer som varje dag gör fantastiska insatser inom välfärden. I detta ingår även möjligheten att infoga standarden som en bärande del i upphandlingsprocesser. Något som även SKL såg som en intressant möjlighet för landets kommuner och regioner. Till detta fogade Svenska Vård ambitionen att skapa ett nationellt kvalitetsregister inom social omsorg för att kunna mäta utfall av de insatser som sker och även ge fler verktyg till utförare när det gäller vilka insatser som ger resultat och vilka insatser som bör fasas ut. Här fanns full samstämmighet i panelen mellan Svenska Vård, SKL och NSPH. Något som lovar gott för framtiden!

På fotot syns från vänster Thomas af Bjur (Svenska Vård), Karin Engberg (NSPH), Fredrik Hjulström (SKL) och Kristofer Petraeus (SIS).

Förbundskonferensen 2019 bjöd på inspiration och samvaro

Temat för årets förbundskonferens var förnyelse och hur vi tillsammans skapar vård och omsorg i världsklass. Strålkastaren riktades denna gång mot alla våra ambitiösa medlemsföretag och de utmaningar men även möjligheter som finns inom välfärden.

Under två spännande dagar erbjöds deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och knyta kontakter med medlemmar, myndighetsföreträdare och andra intressanta gäster. På plats för att sprida kunskap fanns bland annat IVO, Lingio, Söderberg & Partners, Kairos Future och Swedish Standards Institute.

Svenska Vård vill tacka alla deltagare, föreläsare, utställare och andra som bidrog till att årets förbundskonferens blev en välbesökt arena för utbyte av erfarenheter och kunskap. Stort tack!

Tiangruppen vann Svenska Vårds Hederspris 2018!

I samband med Svenska Vårds förbundskonferens delades det ärofyllda Hederspriset ut. Ett tjugotal nomineringar hade inkommit och till sist återstod tre mycket välförtjänta verksamheter och individer att uppmärksamma: Maria Elbander från Vikingens vårdhem, Monika Gustavsson från Arboga kommun och Tiangruppen.

När Svenska Vårds ordförande Maria Nilsson tillkännagav vinnaren var det Tiangruppen som vann Hederspriset 2018. Stort grattis! Motiveringen löd:

"Tiangruppen arbetar varje dag för att möta den enskilde individen utifrån dennes unika livssituation. Viljan att förbättra tillvaron för utsatta barn och ungdomar är kärnan i den högkvalitativa verksamhet som bedrivs. Engagemanget att behandla alla på lika villkor är självklar. Genom att arbeta aktivt och utmana sig själva i varje behandling ges individen ett individuellt bemötande och ökade förutsättningar till ett gott liv. Tiangruppens ambitiösa arbete med att HBTQ-certifiera samtliga verksamheter och alltid ha ett inkluderande förhållningssätt är värt att uppmärksamma. Fokus är HBTQ-personers livsvillkor med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter som ledord."

(På fotot syns Therese Holtz från Tiangruppen och Svenska Vårds förbundsordförande Maria Nilsson)

Dåliga offentliga boenden måste stängas ned

Idag replikerar Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur i Dagens Samhälle på debattartikel signerad Kommunal kring kvalitet och arbetsmiljö på landets LSS- och HVB-boenden. Svenska Vårds utgångspunkt är tydlig. Det ska vara likvärdiga villkor för fristående och offentliga utförare. Fokus på kvalitet och att alltid sätta den enskilda vård- och omsorgstagaren i centrum. Då kan vi tillsammans utveckla svensk välfärd och värna en god arbetsmiljö. Oavsett driftsform.

Läs gärna artikeln i Dagens Samhälle i sin helhet via denna länk.

Välkommen till Förbundskonferens 2019

Den 7-8 februari 2019 bjuder Svenska Vård in till vår årliga förbundskonferens med tillhörande förbundsstämma och middag som går av stapeln i centrala Stockholm. Vid konferensen delas även 2018 års upplaga av Svenska Vårds hederspris ut under festliga former.

Årets tema är förnyelse och hur vi tillsammans skapar vård och omsorg i världsklass. Strålkastaren riktas denna gång mot alla våra ambitiösa medlemsföretag och de utmaningar men även möjligheter som finns inom välfärden. Under konferensen kommer du som deltagare ges möjlighet att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och knyta kontakter med medlemmar i Svenska Vård, myndighetsföreträdare, politiska makthavare och andra intressanta gäster. Ett gyllene tillfälle att fördjupa ditt nätverk!

Programmet finns på denna länk och uppdateras löpande.

Förbundskonferensen är en mötesplats som stärker dig i din yrkesroll. Tillsammans är vi en stark kraft i utvecklingen av branschen och genom att träffas och dela med oss av kunskap och erfarenheter kan vi ta oss an framtidens utmaningar med gemensamma krafter.

Varmt välkommen!

Mer information och anmälan på denna länk.

Kallelse till Svenska Vårds förbundsstämma 2019

Datum: 7 februari 2019, klockan 17.00

Plats: Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm

Anmälan mer information

Handlingar förbundsstämma 2019

Den 7-8 februari bjuder Svenska Vård in till vår årliga förbundskonferens med tillhörande förbundsstämma och middag som går av stapeln på Hotell Birger Jarl centrala Stockholm.

Förbundsstämman hålls i direkt anslutning till förbundskonferensen. Förslag till dagordning finns på denna länk och anmälan sker via länken ovan. Motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman. För att ta del av Svenska Vårds stadgar klicka här.

Årets tema för konferensen är förnyelse och hur vi tillsammans skapar vård och omsorg i världsklass. Strålkastaren riktas denna gång mot alla våra ambitiösa medlemsföretag och de utmaningar men även möjligheter som finns inom välfärden. Under konferensen kommer du som deltagare ges möjlighet att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och knyta kontakter med medlemmar i Svenska Vård, myndighetsföreträdare, politiska makthavare och andra intressanta gäster. Ett gyllene tillfälle att fördjupa ditt nätverk!

Förbundskonferensen är mötesplats som stärker dig i din yrkesroll. Tillsammans är vi en stark kraft i utvecklingen av branschen och genom att träffas och dela med oss av kunskap och erfarenheter kan vi ta oss an framtidens utmaningar med gemensamma krafter.

Tider för förbundskonferensen
Start med lunch klockan 12.00 torsdagen den 7 februari
Slut efter lunch klockan 13.00 fredagen den 8 februari

Nominera till Svenska Vårds hederspris 2018

Syftet med Svenska Vårds Hederspris är att uppmärksamma insatser av betydelse för social vård, omsorg och behandling. Insatsen kan vara av större engångskaraktär eller ha pågått under längre tid. Exempel är vård‐, omsorgs eller behandlingsverksamheter, medarbetare i sådana verksamheter, en kommun, en socialtjänst, en privatperson, forskare, politiker, vårdföretagare eller en myndighet. Alla kan nominera men man kan inte nominera sig själv.

Nominera en person, ett företag, en organisation, en verksamhet eller någon annan som är värd att uppmärksammas för insatser inom vård, omsorg och behandling.

Sista dag för nominering är den 20 december 2018.

Vinnarens utses av styrelsen för Svenska Vård och uppmärksammas vid en prisutdelning som äger rum i samband med vår förbundskonferens som går av stapeln den 7-8 februari november 2019 i Stockholm.

Vinnaren tilldelas ett pris på 10 000 kr. 

 

Tidigare pristagare:

2017 - Åsa Felicetti, SiS Runnagården i Örebro

2016 - Ida Cicola och Lova Lakso, LIOP-projektet Familjehemsenheten i Angered

2015 - Karin Cederqvist, Flyktingmedicinskt centrum i Norrköping

2014 - Sabina Goméz Jansson, Kristinehamns Kommun

2013 - Johan Ekstam, Polismyndigheten i Värmland

2012 - Carl-Axel Palm, Vingslaget Omsorgs AB och Olivia Trygg, Stiftelsen Trygga Barn.

 

Jämställd medlem toppar lista

Ett stort grattis till vårt medlemsföretag Humana som för andra året i rad utsetts till Stockholmsbörsens mest jämställda företag av Stiftelsen Allbright.

Allbright meddelar i sin rapport att Humana toppar listan med hela 60 procent kvinnor i ledande befattningar och att bakgrunden till förstaplatsen är Humanas historik av att arbeta med mångfald, inkludering och jämställdhet som viktiga tillväxtnycklar.

Grattis!

Mer kunskap krävs kring kvaliteten inom den sociala dygnsvården för barn och unga

När ett barn omhändertas av socialtjänsten och placeras i ett familjehem eller på ett HVB är det en allvarlig åtgärd där det är viktigt att barnets bästa alltid kommer i första hand. Denna utgångspunkt låg till grund för den rapport som Vårdanalys tagit fram kring uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga.

Svenska Vård har aktivt deltagit i framtagandet av rapporten genom arbete i den referensgrupp som Vårdanalys förde dialog med under hela processen. Förutom Svenska Vård deltog bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, IVO, Akademikerförbundet, Föreningen Sveriges Socialchefer, Barnombudsmannen, Statens institutionsstyrelse, Riksförbundet Attention och Datainspektionen.

De slutsatser som Vårdanalys når fram till i rapporten är följande:

- Det saknas grundläggande uppgifter för en ändamålsenlig uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga.

- Dagens uppföljning ger inte någon samlad bild av vården och omsorgen ur barn och ungas perspektiv

- Uppföljningen av viktiga områden på systemnivå, som tillgänglighet, effektivitet och jämlikhet, brister

- Det finns hinder för kommunernas arbete med systematisk uppföljning och verksamhetsutveckling.

Vårdanalys identifierar två utvecklingsområden:

- Regeringen bör ta initiativ till en nationell struktur för uppföljning som inkluderar viktiga områden för att belysa vårdens kvalitet och där barn och ungas perspektiv på vården är en central del.

- Regeringen och kommunerna bör stärka förutsättningarna för lokalt uppföljnings-, analys- och förbättringsarbete.

För Svenska Vård och våra medlemsföretag är det centralt att kvalitet till gagn för det enskilda barnet är ledstjärnan inom den sociala dygnsvården. Mot bakgrund av detta välkomnar vi initiativ som syftar till att kvalitetssäkra, utveckla och förbättra vården. Vårdanalys rapport med tillhörande förslag till utvecklingsområden är bra och vi är redo att vara en konstruktiv part i det fortsatta arbetet.

Läs rapporten i sin helhet här.

Ny standard för hvb-boenden ska bidra till ökad kvalitet

Idag lanseras den nya standarden för hvb-boenden som Svenska Vård tillsammans med Swedish Standards Institute (SIS) och ett tjugotal andra aktörer tagit fram. Syftet är att kvalitetssäkra en verksamhet som berör tusentals brukare i beroendeställning. Oavsett driftsform eller var i landet tjänsten erbjuds ska kvaliteten vara god och jämn. Till gagn för den enskilde individen.

Svenska Vård är övertygad om att standarden kommer att vara till nytta för hvb-hem, brukare, beställare och beslutsfattare. Det har hittills inte funnits någon motsvarighet som syftat till att öka kvalitetskonkurrensen i sektorn. En sektor som årligen berör tusentals placerade brukare i olika åldrar. Därför är det viktigt att kvaliteten på hvb-verksamheten är så hög som möjligt, så att resurserna som satsas på området leder till konkreta resultat för människor i behov av stöd och hjälp.

Utifrån ett brukarperspektiv öppnas genom standarden möjligheter att skapa sig en bättre bild över vilka krav och förväntningar som ställs på ett hvb-hem och vilka som är relevanta. Den kan även göra att oseriösa aktörer får det svårt att konkurrera med de seriösa.

Läs gärna artikel publicerad i Dagens Samhälle signerad SIS kring den nya standarden och tveka inte att höra av dig till kansliet om det finns frågor eller funderingar. Artikeln nås via denna länk.

Avsluta hösten med kvalitet

Ta din verksamhet till nästa nivå - två utbildningar med fokus på kvalitetsutveckling inom vård och omsorg

Systematiskt kvalitetsledningsarbete inom vård och omsorg
27 november i Stockholm, kl. 8.30 - 16.00 
Anmälan och mer info
Målet med utbildningen är att deltagarna ska få konkreta förslag och verktyg för förbättringar inom det egna systematiska kvalitetsledningsarbetet. Utbildningen bidrar till att deltagarna lättare uppfyller krav från myndigheter och beställare och når en högre kvalitet i sin verksamhet.

Egenkontroll – en del av kvalitetsarbetet
28 november i Stockholm, kl. 8.30 - 16.00
Anmälan och mer info
Egenkontrollen är den del av kvalitetsarbetet som tydligast kan påvisa att insatserna leder till resultat genom mätning och uppföljning på individ- och verksamhetsnivå. Syftet med utbildningen är att tydliggöra former för egenkontrollen i kvalitetsarbetet och att presentera effektiva metoder och verktyg för genomförandet.

Läs mer om vårt kompletta utbildningsprogram här

Skattehöjning på vårdpersonal drabbar patienter och företag

Vårdtjänster är enligt lag undantagna från mervärdesskatteplikt. Genom ett ställningstagande från Skatteverket som offentliggjordes idag kommer dock inhyrning av vårdpersonal att beläggas med momsskyldighet från 1 juli 2019. Det kommer att öka kostnaden för både företag och landsting, och i förlängningen drabba både patienter och skattebetalare.

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen i juni i år fastslog att uthyrning av vårdpersonal inte räknas som en momsfri vårdtjänst, och att företag som hyr ut sådan personal ska lägga på moms på sina fakturor. Skatteverket har i dag, 25 oktober, förtydligat hur det kommer att tillämpa reglerna i ljuset av domen. Tillämpningen görs brett och omfattar både inhyrning från bemanningsföretag och specialister. De nya reglerna ska börja gälla för redovisningsperioder från 1 juli 2019 och framåt.

- Den direkta effekten kommer att bli kostnadshöjningar för alla som hyr in vårdpersonal, både offentliga och privata aktörer. Notan för det kommer att drabba patienterna, i en redan ansträngd situation med växande vårdköer. Regeringen bör se över om man kan ändra lagen för att undvika dessa effekter, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Momssatsen kommer i normalfallet att bli 25 procent, och både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal från till exempel ett företag. Momsen blir en ren kostnad för den som driver vårdmottagningen, om den inte har möjlighet att få kompensation för momsen. Kommuner och landsting har en särskild rätt till ersättning för moms, men inte privata aktörer.

- Privata vårdföretag kommer att få en uppenbar konkurrensnackdel gentemot offentliga inrättningar som bedriver samma tjänst, till exempel vårdcentraler, eftersom de offentliga får kompensation för momsen. Det kommer främst att drabba de mindre företagen, som i många fall har små marginaler. Den korta omställningstiden, inte ens ett år, är också särskilt problematisk för småföretag, säger Thomas af Bjur, förbundsdirektör Svenska Vård.

Skatteverkets ställningstagande kan läsas här.

IVO – Nya tillståndsplikter och avgifter 2019

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) informerar om att från och med 1 januari 2019 blir fler verksamheter tillståndspliktiga än idag. Det innebär att tillstånd från IVO kommer att krävas för att bedriva verksamhet inom:

* Hemtjänst enligt socialtjänstlagen
* Ledsagarservice enligt LSS
* Biträde av kontaktperson enligt LSS
* Avlösarservice i hemmet enligt LSS

IVO informerar även om att tillståndsansökningar kommer att avgiftsbeläggas. Avgiften för en ny ansökan kommer att från 1 januari 2019 att vara 30 000 kr. Avgiften för att ändra i ett tillstånd kommer att vara 21 000 kr.

Svenska Vårds kommentar
Svenska Vård ser positivt på tillståndsplikten som sådan, och som branschorganisation välkomnar vi att tillståndsplikten nu utökas till att omfatta fler verksamhetsområden. Våra medlemsföretag strävar varje dag efter att öka kvaliteten inom vård och omsorg och vår inställning är att enbart seriösa aktörer ska finnas inom välfärdssektorn. Svenska Vård anser dock att tillståndsplikten även borde omfatta offentlig driven verksamhet, detta för att på ett tydligt och transparent sätt kunna bedöma och jämföra alla typer av verksamheter.

Att nu även införa relativt stora avgifter för enbart ansöka och ändra tillstånd för att bedriva verksamhet känns helt orimligt, en inställning vi tydliggjort i remissvar och i andra kontakter med berörda myndigheter och beslutsfattare.

Sverige behöver fler seriösa och dedikerade aktörer inom välfärdssektorn – inte färre. Som branschorganisation vill vi vara med och bidra till utvecklingen av den svenska välfärden, en utveckling där fokus bör ligga på kvalitet, inte på vem som utför arbetet.

Länk till information från IVO

Svenska Vård i dialog med Myndigheten för yrkeshögskolan kring kompetensförsörjning

I veckan deltog vår förbundsdirektör Thomas af Bjur och kanslichef Johan Bartholf vid ett dialogmöte hos Myndigheten för yrkeshögskolan i Västerås. Syftet var att föra ett samtal kring det regeringsuppdrag som myndigheten fått avseende framtidens utbildningar inom välfärdssektorn. Övriga deltagare vid möte var representanter från Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Svenska tandsköterskeförbundet, Vård- och omsorgscollege samt Apoteksföreningen.

Samtalet kom att kretsa kring ett 70-tal yrken som myndigheten identifierat inom hälso- och sjukvård och socialt arbete. Frågeställningar som bland annat avhandlades var vilka yrken som har beröringspunkter med varandra, om det finns nya yrkesroller håller på att skapas och vilka av de utbildningar som hör till yrkeshögskolan som skulle passa för att ha nationellt likvärdigt innehåll.

Från Svenska Vårds sida framhöll vi vikten av att det finns ett brett utbud av kvalitativt goda utbildningar inom såväl hälso- och sjukvård som socialt arbete. I grunden är det en förutsättning för att våra medlemsföretag ska kunna rekrytera medarbetare och därigenom utveckla verksamhet till gagn för de enskilda vård- och omsorgstagarna. Vi talade även om vår syn på föreståndarbegreppet och dess innehåll. Här vill vi se om det skulle vara möjligt att forma en sammanhållen utbildning som i huvudsak är verksamhetsförlagd på samma sätt som det rektorsprogram som idag finns inom skolans värld. De övriga deltagarna var mycket positiva till vår idé. Vi kommer således att få anledning att återkomma till detta framöver.

Humanas vd/koncernchef på uppskattat besök hos Svenska Vårds styrelse

Humanas vd tillika koncernchef Rasmus Nerman medverkade vid Svenska Vårds styrelsemöte för att tala om de utmaningar men inte minst alla de möjligheter som finns för fristående utförare inom välfärden. Ett tema som återkom under samtalet var vikten av att Svenska Vård som branschorganisation fortsätter att fokusera på kvalitet som vägen framåt. Det är genom att påvisa allt det högkvalitativa arbete som varje dag utförs i våra medlemsföretag som vi tillsammans kan utveckla verksamhet till gagn för den enskilde vård- och omsorgstagaren.

Rasmus och styrelsen var eniga om att Humanas medlemskap i Svenska Vård bidrar till göra vår röst starkare gentemot såväl politiska beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer inom vår bransch. Något som stärker alla våra medlemsföretag. Tillsammans är vi starka!

Svenska Vård i samverkan med Famna kring utbildningar av högsta kvalitet

Svenska Vård har kommit överens med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - om att erbjuda utbildningar av högsta kvalitet till Famnas medlemmar. Den fördjupade samverkan innebär att Famnas medlemmar erbjuds att delta vid utbildningar till samma förmånliga pris som Svenska Vårds medlemmar.

Läs mer om Svenska Vårds utbildningsutbud här.

Varmt välkommen med din anmälan!

Svenska Vård i värdefull dialog med Inspektionen för vård och omsorg

Svenska Vårds förbundsdirektör var i veckan inbjuden till Inspektionen för vård och omsorgs dialogforum. Ett viktigt tillfälle till samtal om frågeställningar där myndighetens arbete påverkar våra medlemsföretag i olika avseenden. Denna gång stod IVO: s handläggningstider för tillstånd, lämplighetsprövningar för verksamheter som ska bedrivas inom socialtjänstlagen samt de nya tillstånd som införs inom hemtjänst och LSS från och med den 1 januari 2019 i centrum för samtalet.

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund berättade om IVO: s arbete med framtidens tillsyn. Budskapet var tydligt. IVO ska fokusera på en lärande tillsyn som främst ser till helheten. Inte enskilda detaljer i de verksamheter som synas. För att detta ska vara möjligt krävs dialog och en möjlighet för de olika aktörerna att vara samskapare i en kvalitativ granskning. I detta nya förhållningssätt är brukarperspektivet är högt prioriterat. Frågan som ska ställas är: Vad är bäst för den enskilde vård- och omsorgstagaren?

IVO: s handläggningstider avseende tillstånd har sedan hösten 2015 varit en ständig källa till oro och irritation bland såväl Svenska Vårds medlemsföretag som branschen i stort. Otaliga är de vittnesmål som nått oss som branschorganisation kring långa handläggningstider som i sin tur inneburit att utveckling av verksamhet hamnat i vänteläge. IVO: s chef för avdelningen för tillståndsprövning, Anna Sundberg, gav dock en mer positiv bild av situationen än vid tidigare samtal. Inflödet är fortsatt högt. Det inkommer cirka 200 nya ansökningar per månad men handläggningstiderna går ner. Idag är den genomsnittliga tiden från start till mål för en ansökan cirka 5 månader. Fortsatt problematiskt men det går i alla fall åt rätt håll. Läs mer här.

Ett relativt nytt inslag i IVO: s arbete är de lämplighetsprövningar som nu sker för verksamheter som ska bedrivas inom socialtjänstlagen. Syftet är att utestänga oseriösa aktörer från marknaden. IVO utgår huvudsakligen från tre områden vid lämplighetsprövning av en verksamhet: ekonomiska förutsättningar, lämplighet och insikt/kunskap. Viktigt att understryka är att det i grunden handlar om ett arbete som ska främja alla seriösa företag som varje dag bidrar till välfärdens utveckling. Läs gärna mer om IVO: s syn på lämplighetsprövning här.

Från den 1 januari 2019 blir fler verksamheter tillståndspliktiga än vad som är fallet idag. Det gäller hemtjänst enligt socialtjänstlagen och ledsagarservice, biträde av kontaktperson samt avlösarservice i hemmet enligt LSS. Den nya lagstiftningen innebär även att ansökningar om tillstånd blir förenade med en avgift för handläggning. Nivån på denna avgift är idag ej fastställd då det är en fråga som regeringen slutligen fattar beslut kring. Baserat på liknande avgifter för tillståndsprövning inom exempelvis skolan är en rimlig bedömning att det kommer att handla om cirka 25 000 kronor per ansökan. Det är dock viktigt att understryka att det är en försiktig bedömning från IVO som inte har beslutandemakt i denna fråga. Läs gärna mer här.

(På fotot syns IVO: s generaldirektör Gunilla Hult Backlund och Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur)

Svenska Vårds deltagande i branschförbund – en stark kraft för påverkan!

En viktig del i Svenska Vårds arbete för att du som medlem ska få de bästa förutsättningarna att bedriva din verksamhet är vårt deltagande i Företagarnas branschförbund. Tillsammans med 27 andra branschorganisationer, som tillsammans företräder 30 000 företagare, arbetar vi för att skapa ett bättre företagsklimat i Sverige och fler framgångsrika företagare.

Den gångna veckan träffades branschförbundet och fick då möjlighet att diskutera de tänkbara följderna för landets företagare kopplat till det osäkra parlamentariska läget efter valet. Slutsatsen var att det centrala, oavsett politisk färg på en kommande regering, är att spelreglerna kopplat till företagande är långsiktiga och gynnar entreprenörskap. Det handlar bland annat om skatter, arbetsrätt och konkurrensneutralitet.

För att ytterligare belysa dagens politiska läget men framförallt ge en bild av morgondagens viktigaste politiska frågor fanns Johan Ingerö från tankesmedjan Timbro på plats. Johan gav en inspirerande och framåtsyftande redovisning av sina tankar kring en värld som förändras i allt snabbare takt och där aktörer som inte har förmågan att anpassa sig får det svårt. En värld där företag och dess medarbetare kommer att behöva vara snabba i tanken och medvetna om den omvärld i vilken de verkar. Utmaningarna är många men det är också möjligheterna!

Hur säkerställs en jämlik hälsa för barn och unga inom institutionsvård?

Att barn och unga inom institutionsvården saknar tillgång till hälso- och sjukvård, särskilt psykiatrisk vård, har uppmärksammats i flera statliga utredningar genom åren. Förklaringar till att denna olyckliga situation uppstått och kvarstår är bland annat att socialtjänstens lagrum inte tar hänsyn till psykisk ohälsa, att antalet heldygnsplatser för barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård har minskat, att ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting är otydlig och framför allt – att samverkan mellan huvudmännen brister på såväl grupp- som individnivå.

För att söka råda bot på detta har Socialstyrelsen fått ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningar och former för en integrerad och mer specialiserad dygnsvård för barn och unga inom institutionsvård som samlat kan möta behov av vård med stöd av LVU och hälso- och sjukvård, främst psykiatri. I uppdraget bör ingå att analysera förutsättningarna för differentiering och specialisering inom såväl SIS-verksamheter som övrig institutionsvård som utförs med stöd av LVU. Uppdraget ska redovisas till regeringen i mitten av februari 2019.

Svenska Vård deltar som aktiv medpart i en av de referensgrupper som samlar företrädare för profession, huvudmän och myndigheter, brukarföreträdare samt forskare. Samtal som ger Socialstyrelsen möjlighet att i ett tidigt skede presentera sina utkast till bedömningar av hur vården för dessa barn och unga kan stärkas men inte minst resonera med oss i branschen kring vägval. Svenska Vård och våra medlemsföretag kommer att fortsätta att bidra med konstruktiva och framåtsyftande synpunkter i det fortsatta arbetet. Vi har ett gemensamt ansvar inom välfärden för att säkerställa att alla barn och unga i vårt land ges möjlighet till en jämlik hälsa.

WeMind arrangerade välbesökt seminarium om psykisk hälsa i Almedalen

Svenska Vårds medlemsföretag WeMind arrangerade ett välbesökt seminarium i Almedalen kring hur vi ska främja psykisk hälsa hos barn- och unga som är placerade i heldygnsvård. Det blev ett framåtsyftande och konstruktivt samtal med fokus på hur kommuner, landsting och utförare tillsammans kan forma framtidens ungdomsvård.

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur hade förmånen att vara moderator och ställa frågor till de kloka paneldeltagarna.

På fotot syns från vänster Thomas af Bjur, Tomas Lindgren (Enhetschef Socialförvaltningen, Stockholms Stad), Emil Rosander (Behandlingsansvarig psykolog, WeMind HVB), Jacob Sandgren (Ordförande, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, Södermanland), Petra West Stenkvist (Ledamot styrelsen, Föreningen Sveriges Socialchefer), Monica Johansson (Landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget Sörmland) och Gösta Liljeholm (Verksamhetschef, WeMind HVB).

Svenska Vård presenterar ny rapport om socialchefers syn på fristående utförare

Svenska Vård har låtit genomföra en uppdaterad rapport om socialchefers syn på fristående utförare. Det är tredje gången som vi ställer frågorna kring detta till över 100 socialchefer runt om i landets kommuner. Undersökningen påvisar ett antal intressanta aspekter när det gäller fristående utförares roll i svensk välfärd.

Tre av fem kommuner som idag använder fristående utförare uppger att de inte skulle klara sitt uppdrag om de inte använde fristående utförare. Nästan alla kommuner (97 procent) anser att de har ett mycket eller ganska bra samarbete med fristående utförare. De flesta kommuner (85 procent) tycker att de fristående utförarna kännetecknas av mycket eller ganska stor professionalism. Varannan socialchef tror att de fristående utförarna i mycket eller ganska stor utsträckning bidrar till kvalitetsutvecklingen av svensk socialtjänst. Hela undersökningen finns att ta del av här.

Klokt beslut kring vinster i välfärden

Riksdagens nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn är ett klokt beslut som säkrar fortsatt valfrihet och mångfald. Det krävs fler aktörer som vill bidra till innovation och kvalitetsutveckling inom välfärden. Inte färre.

- Svenska Vård och våra medlemsföretag välkomnar riksdagsmajoritetens beslut. Vi slår oss emellertid inte till ro utan kommer oförtrutet att fortsätta arbetet med att främja konkurrens som bygger på kvalitet. Oavsett driftform. Då kan vi med gemensamma krafter utveckla välfärden och möta framtidens utmaningar, säger förbundsdirektör Thomas af Bjur.

För den som vill läsa mer om Svenska Vårds arbete kring frågan om vinster i välfärden rekommenderas våra remissvar till regeringen som går att ta del av här och här.

Ny förbundsordförande vald vid förbundsstämman

Vid Svenska Vårds förbundsstämma valdes Maria Nilsson till ny förbundsordförande efter Pernilla H Nykvist som inte ställde upp för omval. Maria är idag verkställande direktör för medlemsföretaget Fogdaröd och har mångårig erfarenhet från styrelseuppdrag inom såväl privat som offentlig sektor. Maria besitter god kännedom om branschen och tar sig an sitt nya uppdrag med starkt engagemang och en uttalade målsättning att fortsätta att bygga en organisation som är till gagn för alla medlemmar. Välkommen Maria!

Regeringens nya vårdskatt gör Sverige sjukare

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur skriver på Expressen Debatt, tillsammans med Företagarnas vd Günther Mårder, om regeringens olyckliga beslut att gå vidare med en vårdskatt som ofrånkomligen slår hårt mot låg- och medelinkomsttagares hälsa. En skatt som slår undan benen för de arbetsgivare och anställda som genom privata sjukvårdsförsäkringar tar ett gemensamt ansvar för att investera i hälsa och förebygga uppkomsten av sjukdom.

Bakgrunden är att regeringen beslutat att införa en förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar, den så kallade vårdskatten, som innebär att individer som får privat hälso- och sjukvård betald av sin arbetsgivare ska straffbeskattas. Arbetstagare och företagare blir skattepliktiga för försäkringen, i likhet med lön och ersättning. Sjukvårdsförsäkringar är inte en förmån för anställda utan en kostnad arbetsgivaren tar för att kunna ta sitt ansvar som arbetsgivare. Sjukvårdsförsäkringar bör därför inte beskattas som en förmån.

Regeringen säger sig vilja nå breda lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar. Då är det kontraproduktivt att införa en vårdskatt som inte har stöd av arbetsgivare runtom i landet, som rönt massiv kritik från en lång rad remissinstanser och som leder till ökad ohälsa, fler sjukskrivningar och minskad konkurrenskraft hos landets företag. Det är samtidigt anmärkningsvärt att allianspartierna inte tar ställning mot en åtgärd som innebär en skattehöjning som slår mot småföretagares hälsoarbete och medarbetares möjlighet att få vård

Det är dags att tänka om och tänka rätt. Arbetsgivare tecknar sjukvårdvårdsförsäkringar för att stärka hälsan hos de anställda. Det leder till god arbetsmiljö, lägre kostnader för sjukfrånvaro och ökad samhällsnytta. Regeringen borde värna detta – inte beskatta låg- och medelinkomsttagare.

Läs hela artikeln i Expressen Debatt här.

 

Välkommen till Förbundskonferens 2018

Den 21-22 maj bjuder Svenska Vård in till vår årliga förbundskonferens med tillhörande förbundsstämma som går av stapeln på Westmanska Palatset i centrala Stockholm. Årets tema är kompetensförsörjning och de utmaningar men även möjligheter som finns för fristående utförare när det gäller att vara attraktiva arbetsgivare. Vid konferensen kommer du som deltagare att få mer kunskap kring det framåtsyftande arbete som pågår runt om i landet. Företagare, politiska makthavare, myndigheter och opinionsbildare kommer att ge sin bild av hur kompetensförsörjningen inom välfärden ska säkras. Varmt välkommen med din anmälan genom att klicka här!

Kostnadsfri juridisk rådgivning för Svenska Vårds medlemmar

Svenska Vård är glada över att kunna meddela att vi har utökat våra förmåner för dig som är medlem. Från och med denna vecka erbjuder vi kostnadsfri juridisk rådgivning. Rådgivningen finns på plats för att svara på dina juridiska frågor måndagar till torsdagar klockan 08:30-16:30 och fredagar klockan 08:30-14:30. Telefonnumret till rådgivningen är 090-77 34 07. Uppge att du är medlem.

Kandidera till Svenska Vårds styrelse

Utskick från valberedningen i Svenska Vård

Under våren 2018 skall en ny styrelse väljas. Valberedningen önskar få in förslag på kandidater som är beredda att arbeta i Svenska Vårds styrelse.

Vi önskar att ni, medlemsföretagen, senast den 30 mars lämnar in förslag till valberedningen på personer som kan företräda Svenska Vård under kommande år.

För att du lättare skall veta vad det innebär att arbeta i Svenska Vårds styrelse kommer här en presentation av vad styrelsearbetet kan innebära för dig eller för den person du föreslår som vår nästa styrelsemedlem.

Vad förväntas av en ledamot?
Styrelsen sammanträder c:a 6-7 gånger på ett år och då i centrala Stockholm (Rådmansgatan 40).

Vid varje styrelsemöte utgår ersättning för resa och ev. övernattning.

Utöver tiden för styrelsemötena förväntas ledamöterna lägga ned viss tid på styrelseuppdrag. Mest tid faller på ordföranden, vice ordföranden samt sekreteraren som alla ingår i AU. Det löpande arbetet utförs av kansliet vilket avsevärt avlastar ledamöterna.

Tillsättandet av en förbundsdirektör har avsevärt förbättrat arbetsvillkoren för styrelsen, i synnerhet för ordföranden, då förbundsdirektören bereder ärendena inför styrelsemötena.
En ordförande bör dock vara någorlunda tillgänglig för att tillsammans med förbundsdirektören staka ut vägen under 2018 då arbetstempot väntas vara högt.

Som ledamot av styrelsen företräder man i första hand Svenska Vård.

Styrelsens sammansättning bör vara en spegling av medlemsföretagens inriktning samt jämställd och geografiskt spritt.

Arbetet är ansvarsfullt, spännande och utvecklande.

Varmt välkomna att komma med förlag till kandidater!

Hälsningar valberedningen
Kajsa Hjelte-Terve kajsa@guldhemmen.se (sammankallande) 0766-219503
Lotta Ljungman Stenhardt lotta.ljungman@skolberga.se
Anna Bengtsson anna@hagagostorp.se

Beklagligt att regeringen går vidare med vinsttaket

I dag presenterade regeringen tillsammans med Vänsterpartiet ett förslag om vinstbegränsning för företag som verkar inom skola och omsorg. Förslaget synes i allt väsentligt vara detsamma som det kritiserade förslaget från välfärdsutredaren Ilmar Reepalu. Svenska Vård och Företagarna beklagar att regeringen går vidare med förslaget, som riskerar att långsiktigt skada både välfärden, valfriheten och den fria företagsamheten i Sverige.

Regeringens förslag om vinstbegränsning omfattar privata företag som bedriver verksamhet inom exempelvis hemtjänst, äldreboenden, förskolor och grundskolor. För dessa företag kommer i princip ett vinstförbud att gälla.

- Blir förslaget verklighet är det främst vårdtagarna som drabbas när uppskattade och välskötta välfärdsföretag tvingas stänga. Regeringen vet självfallet att kommunerna inte har några möjligheter att ta hand om alla individer som då skulle stå utan omsorg. Trots det lägger man fram förslaget. Det är inget annat än cyniskt, säger Thomas af Bjur, förbundsdirektör Svenska Vård.

Hårt slag mot kommunerna
Förslaget kommer i förlängningen slå hårt mot landets kommuner, som är de som kommer behöva täcka upp för bortfallet som uppstår om de privata aktörerna tvingas bort.

- Förslaget kommer slå särskilt hårt mot de små välfärdsföretagen utan stort eget investerat kapital. De kommer få svårt att bedriva kvalitativ verksamhet över tid. Väl fungerande välfärdsföretag – ofta drivna av kvinnor – kommer att se sig tvingade att lägga ned. Mångfalden och valfriheten kommer gå förlorad, liksom dynamiken och utvecklingskraften i sektorn. Ytterst är det medborgarna som kommer drabbas av detta, säger Företagarnas konkurrensexpert Ulrica Dyrke.

Bevara valfrihet och mångfald
Både Svenska Vård och Företagarna hoppas att förslaget inte kommer röstas igenom i riksdagen, och vill istället se ett ökat fokus på hur kvaliteten i välfärdssektorn kan utvecklas. Regeringens förslag om ägarprövning och tillståndskrav är ett vettigt steg, men förslaget om vinstbegränsning måste skrotas. Vi behöver kraftsamla och fokusera på rätt saker i stället för att tala om vinstbegränsning. Alla goda krafter behöver tas till vara - både genom privata aktörer, icke-vinstdrivande aktörer och offentlig sektor. Med klokt genomförd ägarprövning och tillståndskrav, utvecklade ersättningssystem, kvalitetsmodeller samt bättre uppföljning i upphandlingar kan man i stället kvalitetsutveckla välfärdssektorn och bevara både valfrihet och mångfald, vilket många medborgare värderar högt.

Är din verksamhet redo för 2018?

2018 införs ett antal nya krav inom vård- och omsorgsbranschen.

Se till att din verksamhet är rustad inför det nya året. Svenska Vård utbildar branschen och kvalitetssäkrar er verksamhet.

GDPR - EU:s nya dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 införs en ny dataskyddsförordning i Sverige. Det nya regelverket är direkt tillämplig som lag i samtliga EU:s medlemsländer och där det finns få möjligheter till speciallösningar i respektive land. De företag och organisationer som inte följer förordningen riskerar mycket höga sanktionsavgifter.

Svenska Vård kan hjälpa dig och din verksamhet i förberedelserna inför det nya regelverket. Vi erbjuder utbildning i dataskyddsförordningen i Stockholm.

Läs mer om utbildningen här

IBIC – individens behov i centrum

Av Sveriges 290 kommuner har redan 200 fattat beslut om att införa IBIC i sina verksamheter. Denna utveckling pekar tydligt mot att offentliga upphandlare kommer att ha IBIC i fokus i samband med bland annat framtida upphandlingar. IBIC är ett gemensamt språk och arbetssätt för att beskriva individens behov och mål.

Svenska Vård kan hjälpa din verksamhet att stå väl förberedda när IBIC slår igenom på allvar i branschen. Våra utbildningar i IBIC anordnas i Stockholm, Göteborg och Huskvarna.

Läs mer om utbildningen här.

BBIC – barns behov i centrum

2018 återkommer en våra mest uppskattade utbildningar i ny tappning - BBIC. Passa på att uppdatera din verksamhet och dina medarbetare i BBIC med de förändringar som gäller för 2018. Utbildningen riktar sig till föreståndare och medarbetare hos fristående och offentliga utförare som arbetar med social barn- och ungdomsvård.

Till våren erbjuder vi utbildning i BBIC i Stockholm och Göteborg.

Läs mer om utbildningen här

Givande dialog med Inspektionen för vård och omsorg

Svenska Vård genomförde idag ett konstruktivt möte med generaldirektören för Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtalet kretsade kring en rad aktuella frågor med påverkan för våra medlemsföretag. Det handlade bland annat om handläggningstider, tillståndsfrågor, digital upplysningstjänst, tillsyn och brandskyddskrav. Samtalet fördes i en positiv anda och det fanns samsyn kring vikten av att se varandra som medspelare, inte motparter, i arbetet med att tillsammans utveckla framtidens välfärden.

(På fotot syns Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur, IVO: s generaldirektör Gunilla Hult Backlund, IVO: s avdelningschef tillståndsprövning Anna Sundberg och Svenska Vårds styrelseledamot Mikael Nygård)

Åsa Felicetti fick Svenska Vårds hederspris 2017

Svenska Vård delade idag ut årets Hederspris till en person som är värd att uppmärksamma för insatser inom vård, omsorg och behandling. Pristagare 2017 är Åsa Felicetti som arbetar som sjuksköterska vid SiS Runnagården i Örebro.

Åsas djupa engagemang och omvittnade arbetsglädje kommer varje dag såväl vård- och omsorgstagare som kollegor på Runnagården till gagn, säger Thomas af Bjur, förbundsdirektör Svenska Vård.

I Svenska Vårds motivering till årets pristagare framhålls att Runnagårdens Åsa Felicetti får priset därför att hon på ett bra sätt bidrar till att samarbetet mellan sjukvårdens olika aktörer ständigt utvecklas. I motiveringen nämns även Åsas insatser när det gäller att utbilda och handleda sina kollegor.

-  För Svenska Vård är det viktigt att premiera samarbete mellan den offentliga och den privata vården och omsorgen, i detta är Åsa och Runnagården en förebild, avslutar Thomas af Bjur.

Tidigare pristagare är bland annat: Karin Cederqvist, Flyktingmedicinskt centrum i Norrköping, Sabina Goméz Jansson, samordnare mot våld i nära relationer Kristinehamns kommun och Olivia Trygg, initiativtagare, Stiftelsen Trygga Barn.

(På fotot syns Åsa Felicetti och Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur)

Att stapla utredningar på varandra stärker inte välfärden

Svenska Vård finner det beklagligt att regeringen väljer att stapla utredning efter utredning på varandra istället för att ta itu med de reella utmaningar som välfärden står inför. Varje år köper stat, kommun och landsting in varor, tjänster och byggentreprenader för mer än 600 miljarder. Småföretag väljer allt oftare att inte delta i offentliga upphandlingar då det är alltför komplicerat och tar för lång tid. En oroväckande utveckling som på sikt riskerar att leda till färre anbud och därigenom ökade kostnader, mindre mångfald och begränsad valfrihet för skattebetalarna.

Vår uppfattning är att grunden för en fungerande marknadsekonomi är att främjande av konkurrens leder till utveckling av tjänster och produkter. När offentliga och privata utförare ges möjlighet att konkurrera med varandra och ta lärdom av den andre uppstår innovation och förändringstryck som leder till stärkt kvalitet, mångfald och valfrihet. Det har i decennier varit grundbulten för svensk konkurrenskraft och välstånd. Ett viktigt verktyg i detta arbete är offentlig upphandling och dagens regelverk som säkerställs i kapitel 19 i Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Mot den bakgrunden har vi svårt att se några mervärden i den promemoria som regeringen skickat ut på remiss kring förslag till ändringar i LOU med anledning av Välfärdsutredningens förslag. Inte minst då regeringen redan har tillsatt en pågående utredning om förenklade upphandlingsregler i syfte att se över hur detta regelverk kan göras enklare och mer flexibelt. En utredning som kommer att presentera sitt resultat i juni 2018. Svenska Vårds uppfattning är att det vore klokt att invänta resultatet från denna utredning innan initiativ tas till eventuella regelförändringar avseende upphandlingar avseende välfärdstjänster. Att stapla utredningar på varandra stärker varken välfärden eller företagens möjlighet att bidra till kvalitet och valfrihet.

Läs vårt fullständiga remissvar här.

Privata sjukvårdsförsäkringar hotas av regeringen

Svenska Vård delar inte regeringens uppfattning när det gäller förslaget om att slopa skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad. Tvärtom är det vår uppfattning att en viktig fördel med dagens system är att arbetsgivare och anställda genom de privata sjukvårdsförsäkringarna tar ett gemensamt ansvar för att investera i hälsa och förebygga uppkomsten av sjukdom. I en tid när sjukskrivningarna ökar bör regeringen istället uppmuntra arbetsmarknadens parter att ta ett fortsatt ansvar. Det finns en uppenbar risk att slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård skulle leda till att enskilda individer söker vård i mindre utsträckning än idag. Något som kan leda till ökade sjukskrivningar. Svenska Vård anser att det vore en mycket olycklig utveckling.

Läs vårt fullständiga remissvar här.

Välkommet att regeringen vill ändra assistanslagen

Debatten om personlig assistans har varit intensiv efter att en dom från Högsta förvaltningsdomstolen i somras resulterat i att allt färre individer har rätt till statlig personlig assistans. Svenska Vård har påtalat det orimliga i de långtgående tolkningar som Försäkringskassan gjort som en följd av domen. Inte minst när det gäller att väntetid och beredskap inte längre ska inkluderas i rätten till personlig assistans.

För den enskilda vård- och omsorgstagaren innebär detta att assistans som tidigare gavs under väntetider mellan olika aktiviteter går förlorad. För utföraren av assistans uppstår oklarheter kring vilken assistans som ska ges vid vilken tidpunkt och till vilken ersättning. Väntetid är ett naturligt inslag i assistentjobbet när en brukare exempelvis deltar i kulturaktiviteter, är med på sammanträden eller umgås med vänner. Situationen som uppstått är således varken medmänsklig eller rättssäker.

Svenska Vård välkomnar därför att regeringen och ansvarig minister Åsa Regnér aviserat att lagen ska ändras via en snabbutredning som ska presenteras i december. Ambitionen är att införa en tillfällig lag som skjuter upp de omprövningar som Försäkringskassan gör fram till att en ny lag kan träda ikraft. Vi anser emellertid att regeringen även måste rätta till tidigare domar. Det gäller även ersättningsnivåer och det faktum att regeringen instruerat Försäkringskassan att bryta utvecklingen av nyttjade timmar inom assistansen. Nu krävs att regeringen tar ett helhetsgrepp om LSS. Först då kan fler individer med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva så självständiga liv som möjligt.

(På fotot syns barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur)

Individens behov i centrum stod i fokus för ny utbildning

Idag sjösattes Svenska Vårds nya utbildning i IBIC - individens behov i centrum. Deltagare från såväl fristående som offentliga utförare ges kunskap om hur IBIC underlättar arbetet med att beskriva den enskilde individens behov. På plats för att välkomna kursdeltagarna var Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur.

Till dags dato har cirka 200 av landets 290 kommuner fattat beslut om att införa IBIC i sina verksamheter. En utveckling som innebär att offentliga upphandlare kommer att ha IBIC i fokus i samband med bland annat upphandlingar.

Varför ska verksamheten arbeta utifrån IBIC?
• Införande av arbetssättet IBIC kan ge en konkurrensfördel när allt fler kommuner runt om i landet beslutar om att införa IBIC i sina verksamheter.
• Användandet av IBIC underlättar samarbetet mellan uppdragsgivare och utförare.
• IBIC är ett gemensamt språk och arbetssätt för att beskriva individens behov och mål. IBIC omfattar hela processen, från individens ansökan om insats till uppföljning av utförararens

Läs gärna mer om kommande utbildningar här.

Lagändring krävs för en kunskapsbaserad socialtjänst

Svenska Vård efterfrågar i en debattartikel, tillsammans med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, Famna och Vision, en lagändring som gör det möjligt att samla in personnummerbaserad statistik nationellt. Syftet är att öka kunskap och stärka kvalitet vad gäller förebyggande stöd och insatser till samhällets mest utsatta.

Idag begränsar gällande lagstiftning möjligheten att nationellt samla in personuppgifter från kommunernas socialregister. Det innebär att vi inte kan se vilken hjälp människor i svåra situationer får eller vilken nytta olika insatser ger. Vi kan inte heller se hur jämlik vården och omsorgen är eller hur den skiljer sig mellan kommuner och runt om i landet. Personnummerbaserad statistik behövs därför som grund för att kunna se resultatet av de insatser som ges, på såväl individ- som grupp- och samhällsnivå. Det är också en förutsättning för att vi med gemensamma krafter ska kunna vidareutveckla socialtjänstens insatser.

Integritetsfrågan är viktig och ska beaktas. Men den får inte stå i vägen för en konstruktiv diskussion om hur uppföljning genom personnummerbaserad statistik kan användas för att säkerställa en jämlik vård och omsorg för de mest utsatta i vårt samhälle. Vi vet att det finns stora skillnader i levnadsvillkor mellan personer med funktionsnedsättning och befolkningen i övrigt. Trots det kan inte några fördjupade analyser kan göras. Risken är således stor för en fortsatt ojämlik vård och omsorg. Det är inte acceptabelt. Vi måste få förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat. Lagen behöver ändras.

Läs hela artikeln här.

Ge alla barn i vårt land rätt till skolgång på lika villkor

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur skriver i Dagens Samhälle om vikten av att regeringen påskyndar arbetet med att anpassa en modell för skolgång som även omfattar barn som är placerade i olika insatser. Samtidigt måste felande kommuner redan nu leva upp till sitt ansvar. Ytterst handlar det om att värna några av de mest utsatta individer som finns i vårt samhälle.

Idag finns det en utsatt grupp barn som sällan uppmärksammas när det gäller rätten till skolgång. Det handlar om barn som är placerade i familjehem, jourhem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende, och som varje dag förvägras skolgång. Svenska Vård och våra medlemsföretag har under lång tid påtalat det orimliga i att redan utsatta barn i Sverige gång på gång förvägras skolgång. Otaliga är vittnesmålen om hur kommuner glömmer bort eller med öppna ögon väljer att neka dessa barn skolgång. En djupt oroande utveckling då det berör barn som inte bara är i behov av likvärdig undervisning i samma omfattning som sina jämnåriga kamrater utan som ofta behöver kompensatorisk undervisning för att ta igen tidigare missade kunskaper.

Nu är det upp till bevis utbildningsminister Gustav Fridolin. Vi har inte råd att vänta!

Läs Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjurs debattartikel i Dagens Samhälle i sin helhet här.

 

Missa inte att anmäla dig till höstens utbildningar

Svenska Vård erbjuder hösten 2017 en rad spännande utbildningar som ger dig och dina kollegor ny kunskap och inspiration i ert arbete.

Läs gärna mer om våra utbildningar här. Varmt välkommen med din anmälan!

Utbildning i IBIC – individens behov i centrum

Av Sveriges 290 kommuner har redan 200 fattat beslut om att införa IBIC i sina verksamheter. Denna utveckling pekar tydligt mot att offentliga upphandlare kommer att ha IBIC i fokus i samband med bland annat framtida upphandlingar.

Svenska Vård kan hjälpa din verksamhet att stå väl förberedda när IBIC slår igenom på allvar i branschen. Våra utbildningar i IBIC anordnas i Stockholm, Göteborg och Höör.

Anmälan och mer info

Vårkonferensen 2017 bjöd på kunskap och samvaro

I veckan ägde Svenska Vårds årliga vårkonferens rum på Westmanska palatset i Stockholm. Under två intensiva och lärorik dagar fokuserade vi denna gång på framtidens vård och omsorg och hur fristående utförare kan bidra till välfärdens utveckling. Vid välbesökta seminarium och panelsamtal bidrog en rad namnkunniga gäster med kunskaper och kloka infallsvinklar kring morgondagens utmaningar och de fantastiska möjligheter som finns.

Deltagarna fick möjlighet att lyssna till och samtala med bland andra Centerpartiets partiordförande Annie Lööf, Välfärdsutredningens huvudsekreterare Johan Höök, Vårdförbundets Johan Larson, Föreningen Sveriges Socialchefer Karl Gudmundsson, Visions Veronica Magnusson, Humanas Eva Nilsson Bågenholm, Kommunals Tobias Baudin, Vårdanalys Maria Branting och TCO: s Samuel Engblom.

Vid den efterföljande förbundsstämman valdes Pernilla Henriksson Nykvist till ny ordförande för Svenska Vård tillika den första kvinnliga ordföranden i organisationens historia. Till vice ordförande valdes Fredrik Lindwall (Tjust behandlingsfamiljer). Nya ledamöter i styrelsen är Maria Engman (Astagården), Liselott Eliasson (Finjagården) och Maria Nilsson (Fogdaröd). Övriga ledamöter är Fredrik Ewerlöf (Cean), Seppo Karmitsa (Viver), Gösta Liljeholm (Wemind), Konny Lindblom (Skåningegård) och Mikael Nygård (Humana). En styrelse med kompetenta individer som har siktet inställt på att arbeta för ökad medlemsnytta och fristående utförares möjlighet att utveckla välfärden.

 

 

Svenska Vård i samtal om framtidens välfärd

Svenska Vård deltog vid rundabordssamtal anordnat av Alliansen i Skatteutskottet, i samarbete med Skattebetalarna. Vid samtalet presenterade författaren Nima Sanandaji rapporten "Mer välfärd för varje skattekrona". Sanandaji menade att det är dags att rikta fokus från vinst i privat sektor till att istället uppmärksamma förlust i offentlig sektor. I grunden handlar det om säkerställa att mesta möjliga välfärd ges för varje skattekrona. En viktig pusselbit för att uppnå detta är välfungerande konkurrens mellan utförare. Oavsett driftsform.

Sanandaji förslog fyra punkter som enligt hans mening skulle bidra till ett större ekonomiskt ansvarstagande inom välfärden:

Steg 1. Sluta dölj underskotten i kommuner, landsting och regioner.

Steg 2. Utveckla ägardirektiv och separera på det offentligas roll som dels beställare och dels utförare.

Steg 3. Sluta premiera de offentliga verksamheter som drivs i egen regi.

Steg 4. Lägg fokus på kvalitetskontroll.

Nominera till Svenska Vårds Hederspris 2017

Nu öppnar Svenska Vård för nominering till vårt årliga hederspris. Nominera en person, ett företag, en organisation, en verksamhet eller någon annan som är värd att uppmärksammas för insatser inom vård, omsorg och behandling.

Syftet med Svenska Vårds Hederspris är att uppmärksamma insatser av betydelse för social vård, omsorg och behandling. Insatsen kan vara av större engångskaraktär eller ha pågått under längre tid. Exempel är vård‐, omsorgs eller behandlingsverksamheter, medarbetare i sådana verksamheter, en kommun, en socialtjänst, en privatperson, forskare, politiker, vårdföretagare eller en myndighet. Alla kan nominera. Man kan inte nominera sig själv. Sista dag för nominering är den 15 augusti!

Vinnarens utses av styrelsen för Svenska Vård och uppmärksammas vid en prisutdelning som äger rum i samband med vår Höstkonferens som går av stapeln den 20 - 21 november 2017 i Stockholm. Priset är att vinnaren får skänka 10 000 kr (tiotusenkronor) till ett välgörande ändamål.

Tidigare pristagare är: Ida Cicola och Lova Lakso, LIOP-projektet Familjehemsenheten i Angered, Karin Cederqvist, Flyktingmedicinskt centrum i Norrköping, Sabina Goméz Jansson, samordnare mot våld i nära relationer Kristinehamns Kommun. Johan Ekstam, polis, Polismyndigheten i Värmland. Carl-Axel Palm, ägare, Vingslaget Omsorgs AB. Olivia Trygg, initiativtagare, Stiftelsen Trygga Barn.

Dialog om barnrättsperspektiv i skyddat boende

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur träffade idag regeringens särskilda utredare Fredrik Lundh Sammeli för en dialog kring vikten av att stärka barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende. För Svenska Vård som branschorganisation är det viktigt att samhällets ansvar för dessa utsatta barn stärks och att deras rättsliga ställning förtydligas. Inte minst när det gäller att säkerställa att dessa barn ges rätt till skolgång och får tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor som övriga barn i Sverige.

Vid mötet framförde Svenska Vård att vi anser att införande av tillståndsplikt och en juridisk definition för skyddat boende är viktigt för att säkerställa att de aktörer som bedriver denna typ av verksamhet har god erfarenhet och rätt kompetens. Vi framhöll även att Svenska Vård och våra medlemsföretag är varma anhängare av tydliga regelverk, inklusive tillståndsplikt, och höga kvalitetskrav men det ska vara lika förutsättningar för privata, offentliga och idéburna utförare. Kvalitetskonkurrens på lika villkor.

Läs mer om regeringsuppdraget här.

 

Begränsa inte välfärden – gör din röst hörd!

Idag lanserar Företagarna, i samverkan med Svenska Vård, kampanjen Begränsa inte välfärden. Syftet är att ge enskilda individer möjlighet att göra sina röster hörda kring hur de föreslagna begränsningarna inom vård, skola och omsorg skulle slå mot kvalitet, valfrihet och mångfald. Något som är i högsta grad aktuellt efter det beslut kring begränsningar inom välfärden som fattades vid socialdemokraternas kongress den gångna veckan. För ändamålet har en websida formats http://www.begransainte.se/.

Svenska Vård och Företagarna vill på detta sätt ge vanliga människor runt om i vårt land möjlighet att berätta vad välfärdsföretag betyder för dem och framföra det till ansvarig politiker, civilminister Ardalan Shekarabi. För oss är det viktigt att regeringen även lyssnar till vad vanliga människor har att säga om de föreslagna frihetsbegränsningarna i välfärden.

Idag finns hundratusentals människor som själva valt fristående utförare för sina välfärdstjänster. Om regeringen går vidare med förslaget riskerar den att slå undan benen på dessa medmänniskor och deras anhöriga. Samtidigt skapas kaos i den kommunala omsorgen. Det vore orimligt. Hjälp oss gärna att sprida kampanjen i era olika nätverk, på sociala medier med mera. Tillsammans är vi starka.

Läs även mer om kampanjen och ta del av pressmeddelande hos Företagarna: http://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2017/april/begransa-inte-valfarden/

Vårkonferens 15-16 maj – Framtidens vård och omsorg

Svenska Vårds Vårkonferens 2017 riktar fokus på de fristående utförarnas roll i framtidens vård, omsorg och behandling. Hur det verksamhetsnära perspektivet med kvalitet och den enskilde brukaren/patienten i centrum är viktiga verktyg för att säkerställa en fortsatt god välfärd. Växande demografiska utmaningar, en åldrande befolkning, kompetensförsörjning och nya krav på utförare av välfärdstjänster. Utmaningarna är många men det är också möjligheterna.

Tillsammans med intressanta och kunniga personer som Centerpartiets Annie Lööf, Vårdförbundets Sineva Ribeiro,  Humanas Eva Nilsson Bågenholm, Visions Veronica Magnusson, Välfärdsutredningens Johan Höök, Kommunals Tobias Baudin med flera diskuterar vi de fristående utförarnas roll i att forma framtidens vård och omsorg. Varmt välkommen!

Anmälan sker här. Fullständigt program här.

Svenska Vård i konstruktiv dialog med Konkurrensverket

Idag deltog Svenska Vård vid referensgruppsmöte hos Konkurrensverket kring regeringsuppdrag om kartläggning av marknads- och konkurrensförhållanden för HVB och konsulentstöd till familjehem och jourhem. Konstruktiva diskussioner om hur vi tillsammans säkerställer god kvalitet för den enskilde individen och en fortsatt mångfald av utförare.

Läs mer om Konkurrensverkets uppdrag här.

På fotot Svenska Vårds Thomas af Bjur, Konkurrensverkets Leif Nordqvist och SIS standardiseringschef Dan Nilsson.

Temadag Barns behov i centrum (BBIC)

Idag arrangerade Svenska Vård en temadag i ämnet Barns behov i centrum (BBIC), med tonvikt på risk- och skyddsfaktorer. Under ledning av Birgitta Svensson, fil. dr folkhälsovetenskap, deltog drygt 50 företrädare för privata och fristående utförare inriktade på social barn- och ungdomsvård, t.ex. inom HVB eller konsulentstödd familjehemsverksamhet.

Årets sista temadag i BBIC hålls den 9 maj i Stockholm. Anmälan via denna länk.

 På bilderna Birgitta Svensson och Thomas af Bjur, förbundsdirektör Svenska Vård.

Svenska Vård rekryterar kanslichef

Den 1 mars tillträder Johan Bartholf, närmast från Liberalerna, som kanslichef för branschorganisationen Svenska Vård.

 - Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Johan Bartholf i vårt fortsatta arbete med att öka medlemsnyttan och utveckla vård- och omsorgsbranschen till gagn för brukare och fristående utförare, säger Thomas af Bjur, förbundsdirektör för Svenska Vård.

Johan Bartholf är 42 år gammal och har under de senaste sju åren arbetat som politisk sekreterare i Landstinget Sörmland. Tidigare arbetade han med utredningsarbete för ett företag verksamt inom boutredningsbranschen.

- Det ska bli spännande att få vara en del av arbetet med att ytterligare utveckla och stärka Svenska Vård som branschorganisation. Från mina tidigare yrkesroller har jag erfarenhet av frågor som rör både vård och omsorg och kvalitetsutveckling. Erfarenheter som jag nu tar med mig i mitt arbete för medlemmarna inom Svenska Vård, säger tillträdande kanslichef Johan Bartholf.

Offentlighetsprincipen bidrar inte till ökad kvalitet

Svenska Vård avstyrker förslaget att införa offentlighetsprincipen inom privat utförd vård och omsorg. För oss är det av största vikt att all verksamhet som bedrivs med offentliga medel utformas på ett sätt som säkrar  likvärdighet, kvalitet, effektivitet, behovsstyrning och öppenhet. Medborgarnas långsiktiga förtroende för välfärden och dess tjänster, oavsett om de erbjuds i offentlig eller fristående regi, har en nära koppling till att skattemedel går till kvalitativt god  verksamhet som är till gagn för den enskilde brukaren/patienten. Det kräver i sin tur öppenhet, tillsyn och uppföljning av utförare inom vård, omsorg och behandling.

Tyvärr har utredningen "Ökad insyn i välfärden" valt att fokusera på organisations- och systemnivå istället för att arbeta fram förslag som på allvar bidrar till ökad insyn och stärkt kvalitet. Det finns inget tydligt samband mellan utredningens förslag om att införa offentlighetsprincipen inom offentligt finansierad välfärd och kvalitetsförbättringar i den verksamhet som bedrivs. Tvärtom är risken uppenbar att förslaget leder till ökad administration.

Offentlighetsprincipen är ett komplext regelverk  som fordrar stor administrativ kapacitet. Det kommer att krävas omfattande utbildningsinsatser för att fristående utförare ska klara av att hantera registrering, utlämnandefrågor och sekretessprövning. Till detta fogas ordnande av arkiv. Krav som kommer att öka kostnaderna för utförarna och ta såväl personella som ekonomiska resurser  från kärnverksamheten.

Läs Svenska Vårds remissvar i sin helhet här.

Fristående utförare påvisar brister i Välfärdsutredningen

Ett viktigt led i det påverkansarbete som Svenska Vård bedriver i anslutning till Välfärdsutredningens förslag och dess negativa följder för fristående utförare är att författa ett samlat remissvar å våra medlemmars vägnar. Ett svar som tar avstamp i kvalitet, valfrihet och kostnadseffektivitet. Oavsett driftsform.

För att få ytterligare kraft i att påvisa det orimliga som föreslås i Välfärdsutredningen har Svenska Vård, tillsammans med Företagarna, Almega, Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare och en rad andra näringslivsorganisationer, sjösatt kampanjen www.SvaraReepalu.nu. Syftet är att bistå företag med att räkna på vad Välfärdsutredningens förslag innebär för det enskilda företaget och även hjälpa till med formuleringar av remissvar.

Inte minst gäller det att kommunicera de långtgående konsekvenserna av förslaget att välfärdsföretagens maximala avkastning ska begränsas till sju procent plus statslåneräntan på företagets bokförda operativa kapital. Ett förslag som skulle leda till att närmare 80 procent av välfärdsföretagen skulle tillåtas ha en rörelsemarginal som inte når upp till två procent. Vinsttak för välfärdsbranschen mynnar i praktiken ut i ett vinstförbud för de allra flesta företagen. Läs gärna PwC: s rapport i ämnet här.

Dags att fokusera på kvalitet – oavsett driftsform

Svenska Vård deltog, tillsammans med Läkarförbundet, e-Hälsomyndigheten och Sveriges tandläkarförbund, i publikationen Privat Vård som distribuerades tillsammans med Svenska Dagbladets riksupplaga. Syftet var att understryka vikten av att kvalitet alltid står i centrum. Oavsett driftsform. Där långsiktiga spelregler skapar trygghet för patienter, brukare, medarbetare och utförare av välfärdstjänster. Läs mer här.

Förbundsdirektör Thomas af Bjurs krönika går även att ta del av nedan:

"Frågan om vinstuttag inom offentligt finansierad välfärd har under alltför lång tid tillåtits diktera det angelägna samtal som behöver föras kring välfärdens långsiktiga utveckling. Politiska beslutfattare, entreprenörer och kompetenta medarbetare inom vård, omsorg och behandling runt om i vårt land har under de senaste två åren tvingats förhålla sig till en infekterad och högljudd debatt som ofta skjutit högt över målet. En debatt som varken bidragit till att analysera de utmaningar som vår solidariskt finansierad välfärd står inför eller haft den avgörande parametern för ögonen. Kvaliteten på de tjänster som den enskilde individen erbjuds. Oavsett om vården, omsorgen och behandlingen utförs av offentliga eller privata utförare.

Utgångspunkten för Svenska Vård, som företräder privata utförare inom välfärdssektorn, är lika enkel som tydlig. Fokus ska alltid vara kvalitet och utfall för den enskilde brukaren. Inte driftsform eller storlek på vinstuttag hos enskilda utförare. Vår uppfattning är att nyckeln till en trygg välfärd kräver valfrihet och en mångfald av utförare. Därför räds vi inte konkurrens som bygger på kvalitet. Tvärtom välkomnar vi kvalitetskonkurrens där de utförare som inte lever upp till högt ställda krav på kvalitet slås ut. Vi vill därför se fler upphandlingar som sätter kvaliteten främst. Vi vill se fler LOV-system som formas efter kvalitetskriterier. Och vi vill se stärkt kompetens hos de ansvariga politiker och tjänstemän som är beställare av välfärdstjänster. Faktum är att om beställningen från stat, kommun och landsting är bristfällig eller fokuserar mer system än innehåll kommer utfallet att bli därefter. Ytterst handlar det om att med givna resurser åstadkomma mer och bättre kvalitet för de skattemedel som står till förfogande. För att det ska vara möjligt behöver fler seriösa utförare, inte färre, ges möjlighet att bidra till välfärdens utveckling. För oss är saken glasklar. Offentligt finansierad verksamhet som präglas av hög kvalitet, oavsett om den bedrivs av offentliga, privata eller idéburna aktörer, ger ett mervärde.

Svenska Vård kommer enträget att fortsätta vårt arbete för att kvalitet alltid ska stå i centrum. Oavsett driftsform. Vi vill se långsiktiga spelregler som skapar en trygghet för patienter, brukare, medarbetare och utförare av välfärdstjänster. Det kräver i sin tur att ansvarstagande politiker i regeringsställning och opposition når en blocköverskridande överenskommelse kring offentlig finansiering av välfärdstjänster. En överenskommelse som är hållbar över tid och regeringsskiften. Det vore till gagn för en fortsatt högkvalitativ svensk välfärd. Idag, imorgon och i framtiden."

Fristående utförare erbjuder högre kvalitet inom LSS

Bengt Westerberg, före detta socialminister och partiledare för dåvarande Folkpartiet, skriver i Dagens Samhälle om det värdefulla arbete som privata assistansbolag varje dag utför till brukares gagn runt om i vårt land.

För Svenska Vård och våra medlemsföretag är det viktigt att alltid utgå från kvalitet. Att forma verksamhet som lever upp till de kvalitetskrav som enskilda brukare har rätt att ställa. Det är också centralt att beställare i form av kommuner och landsting känner en trygghet när det gäller de skattemedel som finansierar verksamhet. Mot den bakgrunden är det avgörande att regeringen bygger den förda politiken på fakta. Inte antaganden om verkligheten.

Idag utför fristående anordnare över 60 procent av den personliga assistans som sker i Sverige. Det handlar om en frihetsreform där den assistansberättigade numera ges möjlighet att själv välja vem som ska utföra assistansen. Utvecklingen är ett resultat av de val som individer gjort. Svenska Vård delar den bedömning som Westerberg gör i sin artikel. Att en majoritet av brukarna genom sina val påvisar att de anser att privata assistansanordnare levererar en högre kvalitet och bättre service än kommunerna.

Om vårt välfärdssamhälle ska kunna möta framtidens utmaningar behöver fristående aktörer ges möjlighet att bidra till utvecklingen. Det handlar om allt ifrån så kallade ”mikroföretag” med en eller ett fåtal assistansberättigade till större företag med hundratals assistansberättigade. Centralt är att det är kvalitet och brukarens förtroende för utföraren som står i fokus. Inte driftsform. Svenska Vård välkomnar kvalitetskonkurrens och kommer oförtrutet att stå upp för den enskilde brukarens rätt att välja mellan seriösa aktörer som erbjuder god kvalitet och bra service.

Kvalitetskonkurrens nyckel till välfärdens utveckling

Svenska Vård medverkade vid Centerpartiets seminarium i riksdagen kring välfärdsföretagande, kvalitet och valfrihet. Ett angeläget seminarium där kvinnliga entreprenörer verksamma inom välfärdssektorn framhöll vikten av att fler, inte färre, företagare ges möjlighet att bidra till välfärdens utveckling genom att konkurrera med kvalitet. Detta är en syn som Svenska Vård delar. Vår främsta prioritering är att arbeta för stärkt kvalitetskonkurrens och vi välkomnar förändringar som gör att kvaliteten i vård och omsorg höjs. Det är bra för de enskilda omsorgstagarna.

(På fotot Centerpartiets partiordförande Annie Lööf och Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur)

Kvalitet ska vara styrande för såväl utförare som beställare

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat HVB och verksamheter som erbjuder konsulentstöd till familjehem och jourhem. Vårdanalys övergripande slutsats i rapporten ”Hittar vi hem? En kartläggning och analys av den sociala dygnsvården för barn och unga” är att det råder brist på familjehem, personalomsättningen inom socialtjänsten är hög och möjligheterna till kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling av vården brister på alla nivåer. Enligt Vårdanalys går det inte att säga hur många barn som placeras, vad det kostar eller hur det går för dem. Mot den bakgrunden anser man att regeringen behöver vidta åtgärder för att bidra till effektiva strukturer för kunskapsstyrning och systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården.

Svenska Vård, som deltagit i referensgruppen till Vårdanalys rapport, instämmer i slutsatsen att det är angeläget att utveckla bättre uppföljningsmetoder som fokuserar på kvalitet. Inte driftsform. För alla seriösa fristående aktörer som bedriver verksamhet inom HVB och familjehem är det centralt att beställare i form av stat och kommun kan definiera, mäta och följa upp kvalitet. Idag saknas ofta denna kunskap när det gäller den sociala dygnsvården för barn och unga. Därtill saknas en gemensam bild av vad som är god kvalitet, det är oklart vilka barn som har nytta av institutionsvård och det finns begränsat med forskning om effekten av olika stöd- och behandlingsinsatser.

För Svenska Vårds medlemsföretag är det viktigt att kvalitetskonkurrens är styrande för såväl utförare som beställare. Att den verksamhet och de tjänster som tillhandahålls bedöms utifrån den kvalitet som den enskilde brukaren/patienten erbjuds. Då det handlar om en utsatt grupp som är föremål för en av de mest ingripande åtgärder som det offentliga kan utföra är det av yttersta vikt att vården och omsorgen håller god kvalitet, är trygg och alltid utgår från barnets perspektiv. Svenska Vård och våra medlemmar kommer oförtrutet att arbeta på alla fronter för att bidra till en fortsatt positiv utveckling där kvalitet står i fokus.

Svenska Vårds Hederspris 2016 utdelat till Liop-projektet

Svenska Vård uppmärksammar insatser för ensamkommande barn

Vid årets höstkonferens delade Svenska Vård ut Hederspriset för 2016 till socialsekreterarna Ida Cicola och Lova Lakso vid Familjehemsenheten i Angered. Ida och Lova har med stort hjärta för ensamkommande barn och ungdomars särskilda behov byggt en extra bro in i det svenska samhället genom det värdefulla arbete som bedrivits inom ramen för LIOP-projektet. (På fotot Svenska Vårds styrelseordförande Martin Linde-Rahr med hederspristagarna Lova Lakso och Ida Cicola.)

Liop-projektet

LIOP-projektet (Likvärdig Integration Oavsett Placering) är unikt inom svensk socialtjänst och fokuserar på att utjämna livsvillkor för familjehemsplacerade ungdomar genom att ge en god inlotsning till det svenska samhället. Projektet är en inspiration för hur socialtjänsten i hela landet skulle kunna arbeta med alla de ensamkommande barn och ungdomar som kommer till släktingar i socioekonomiskt utsatta områden.

Prissumman

Pristagarna har valt att skänka prissumman om 10 000 kr till Ensamkommandes Förbund. Läs gärna mer i pressmeddelande här.

Medlemskap i Svenska Vård

Intresserad av medlemskap? Mer information. Eller ta kontakt med någon av oss direkt så berättar vi mer!Förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se 070-771 61 51.                                                                                   Ekonomi, anmälningar och administration Annika Odgaard, annika.odgaard@svenskavard.se 0771-222 888.

Följ oss och ta gärna kontakt 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med kansliet med dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en stark röst för fristående utförare. Följ oss också gärna på Facebook och Twitter.
Välkommen att höra av dig!

 

Tillvarata digitaliseringen men värna integriteten

Svenska Vård deltog vid ett seminarium som Socialdepartementet, tillsammans med Vinnova och Medtech, anordnade på temat digitalisering och hälsa – hur förenas patientnytta och integritet? Ett angeläget ämne för fristående utförare inom vård, omsorg och behandling med fokus på kvalitet.

Den digitala utvecklingen skapar allt fler vägar till nya arbetssätt och behandlingsmetoder. Samtidigt uppstår allt oftare frågor om den enskilde individens integritet i förhållande till patientnytta. Vid seminariet diskuterades bland annat hur ett regelverk ska kunna utformas som tillvaratar de möjligheter som nya tekniska lösningar ger utan att data missbrukas eller nyttjas på ett sätt som påverkar patienten eller brukarens integritet negativt.

Svenska Vård kommer, med avstamp i kvalitetskonkurrens, att bidra till att digitaliseringens möjligheter blir ett viktigt verktyg i arbetet med att forma en jämlik hälsa. Utan att tumma på patienten eller brukarens rätt till integritet.

Läs mer om seminariet och se filmklipp här.

Mer forskning behövs kring placerade ungdomar

Svenska Vård anordnade ett frukostmöte där docent Stefan Wiklund vid Stockholms Universitet gav en bild av den forskning som SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) bedrivit kring ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvården.

SBU:s kunskapssammanställning visar att det vetenskapliga underlaget generellt sett är otillräckligt för att bedöma effekten av de flesta program som används vid institutionsvård av ungdomar med antisocial problematik. Därtill saknas möjligheten att bedöma relationen mellan programmens kostnader och effekter.

Stefan menade emellertid att avsaknaden av relevanta, tillförlitliga resultat inte behöver betyda att program bör tas bort från befintlig verksamhet. Det betyder inte heller att man måste avstå från att införa nya program som bedöms som lovande. Det som krävs är strukturerade former för hur program införs, bibehålls eller avvecklas. Något som kan se genom lokal uppföljning där både positiva och eventuellt skadliga effekter utvärderas systematiskt. Svenska Vårds medlemmars verksamhetsnära perspektiv med fokus på kvalitet är i detta avseende en viktig parameter att ta med i det fortsatta arbetet

Ta gärna del av SBU: s rapport här.

Frukostmöte ”9 program inom institutionsvården för barn och ungdom”

Svenska Vård bjuder in till frukostmöte där
Stefan Wiklund, docent i socialt arbete vid Stockholms Universitet ger en orientering om SBU:s rapport.

Bakgrund
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har genomfört en systematisk översikt med syfte att sammanställa ett kunskapsstöd gällande nio specifika program som används vid institutionsvård av ungdomar med antisocial problematik. Översikten omfattar bl.a. programmen A-CRA, ART, DBT, FFT.
Mer info på SBU:s hemsida.

Medverkande
Stefan Wiklund har ingått i SBU:s expertgrupp och ger en orientering om rapporten och vad man kommit fram till. Stefan är docent i socialt arbete vid Stockholms Universitet.

Övrig information
Lokal: Rådmansgatan 40 i Stockholm.

Tid: 8 december kl. 8.30 -10.00

Klockslag:
8.30 - 9.00 registrering och frukost
9.00 -10.00 möte

Deltagande: Frukostmötet är öppet för medlemmar i Svenska Vård och övriga intresserade.

Pris: Frukostmötet är kostnadsfritt.

Anmälan:
Anmälan är bindande!
Först till kvarn gäller.
Medlemmar har företräde vid anmälan senast 24/10.
Sista datum för anmälan: 24/11.

Välkomna!

Kompetensförsörjningen måste prioriteras och stärkas

Företagarnas branschråd, där Svenska Vård ingår, hade vid sitt senaste möte besök av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Ett angeläget samtal om kompetensförsörjning, vikten av att ha fokus på utbildning, stärka yrkesprogrammen och ge fler entreprenörer möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.

Vid mötet lyftes Företagarnas rapport "Det är attityden, dumbom: Rätt attityd avgörande vid rekryteringar" som påvisar att 4 av 10 små- och medelstora företag anser att de behöver rekrytera personal under det kommande året. Men svårigheterna att hitta lämplig personal lägger hinder i vägen. Något som i sin tur påverkar företagens möjlighet att utvecklas och växa.

Rapporten visar att om alla företag som har rekryteringsbehov hade anställt en ytterligare medarbetare per företag hade det skapats över 70 000 jobb i de små- och medelstora företagen - varje år. Kompetensförsörjningen är således inte enbart en fråga för näringslivet utan för hela samhällets långsiktiga utveckling.

(På fotot Företagarnas Patrik Nilsson och gymnasieminister Anna Ekström)

Ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Svenska Vård välkomnar att regeringen tillsatt en särskild utredare, Fredrik Lundh Sammeli, med uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende. Det är viktigt att samhällets ansvar för dessa utsatta barn är omfattande och att deras rättsliga ställning förtydligas. Utredaren ska även föreslå en juridisk definition för skyddade boenden som tar emot barn, hur en tillståndsplikt för dessa boenden kan utformas samt analysera konsekvenserna av att införa tillståndsplikt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

För Svenska Vård, som branschorganisation med ett verksamhetsnära perspektiv där den enskilde individen står i centrum, är det viktigt att regeringens utredare får tillgång till all den sakkunskap och erfarenheter som våra medlemsföretag besitter. Vi kommer således att vara en konstruktiv part i det kommande arbetet och bistå med synpunkter och förslag som vi anser vara centrala för att ytterligare stärka barnperspektivet inom denna viktiga verksamhet.

Läs mer om regeringsuppdraget här.

Forskning i fokus på höstkonferensen

På Svenska Vårds höstkonferens 2016 lyftes den viktiga forskning som pågår inom social omsorg i syfte att uppdatera och ge inspiration för medarbetare och entreprenörer som är verksamma inom välfärdssektorn.

Under konferensdagarna gav de kunniga föreläsarna nya insikter i frågor om evidebsbaserad praktik inom socialtjänsten, nyttan med tillsyn inom HVB och familjehem, effekter av olika åtgärder i missbruksvård, hur personer med utvecklingsstörning ser på livskvalitet och lärdomar från verksamhetsnära FOU-koncept.

Svenska Vårds hederspris för 2016 tilldelades socialsekreterarna Ida Cicola och Lova Lakso på Familjehemsenheten i Angered för deras värdefulla insatser för att ge nyanlända ungdomar en bättre start i sitt nya hemland. Stort grattis!

Ett stort tack till alla deltagare, föreläsare och samarbetspartners som gjorde höstkonferensen 2016 till en kunskapsgivande mötesplats. Det fullständiga programmet från konferensen finns här.

För mer information och kontakt med oss på Svenska Vård klicka här.

Tillståndsplikt för familjehem – äntligen!

Svenska Vård välkomnar att regeringen och ansvarig minister Åsa Regnér idag lämnar ett lagförslag till Lagrådet kring tillståndsplikt för verksamheter med konsulentstöd till familje- och jourhem för barn. Det är ett viktigt beslut för att säkerställa barn och ungdomars trygghet och bidrar även till att förebygga förekomsten av oseriösa aktörer inom vård och omsorg.

De fristående och privata konsulentstödda familjeverksamheterna är en viktig resurs i arbetet med att attrahera, rekrytera, utbilda och handleda familjehem. Det är verksamheter som dygnet runt, årets alla dagar, erbjuder kvalificerad handledning till familjehem. En rad av dessa verksamheter kan även bistå med särskilt stöd utifrån det behov som kommunens socialtjänst kommit fram till i sin utredning innan placering eller om förändringar i behovet inträffar under en placering. Något som kan vara avgörande för att anpassa stödet utifrån det behov som det enskilde barnet eller ungdomen har.

Idag krävs inget tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) för att driva en verksamhet som förmedlar familjehem och de står inte heller under tillsyn från IVO. Därtill finns det inga uppgifter om hur många verksamheter som finns runt om i vårt land. Risken har därför varit uppenbar att denna form av verksamhet startas av aktörer som både saknar erfarenhet och kompetens för att utreda familjehem och som inte kan ge lämplig handledning till familjehemmen. En mycket allvarlig situation som riskerar att drabba det enskilda barnet eller ungdomen.

Svenska Vård har under en längre tid argumenterat för att regeringen, i enlighet med Håkan Ceders utredning om placeringsformer för barn och unga, ska införa tillståndsplikt för verksamheter som driver konsulentstödd verksamhet. Vår uppfattning är att staten, i samverkan med alla seriösa aktörer i branschen, ska ta ett tydligare ansvar för att kvalitet och trygghet står i fokus när gäller placerade barn och unga inom socialtjänsten. Införande av tillståndsplikt innebär krav på erfarenhet och kompetens och leder även till att verksamhet inom familjehemsområdet blir en självklar och prioriterad del av IVO:s tillsyn. Det ger även Socialstyrelsen möjlighet att utfärda föreskrifter avseende konsulentstödd familjehemsverksamhet och bidrar till en ökad kvalitetskonkurrens. Dagens beslut är därför både glädjande och viktigt.

Thomas af Bjur
Förbundsdirektör

thomas.afbjur@svenskavard.se 
070-771 61 51

Nyhetsbrev Svenska Vård – november

Svenska Vård vill se en blocköverskridande överenskommelse kring vinster i välfärden

När Välfärdsutredningen i tisdags presenterade sina förslag avseende vinstuttag inom offentligt finansierad välfärd stod det klart att udden riktades mot privata utförare. Förslagen som lagts fram är inte till gagn för den enskilde brukaren/patienten eller möjligheten för er som utförare att bidra till välfärdens utveckling. För Svenska Vård är saken glasklar. Offentligt finansierad verksamhet, oavsett om den bedrivs av offentliga, privata eller idéburna aktörer, ska präglas av hög kvalitet och effektiv användning av samhällets resurser. Det kräver mer av samsyn och mindre av konfrontation. Något som Svenska Vård även framförde i ett pressmeddelande där vi uppmanade regeringen och allianspartierna att nå en blocköverskridande överenskommelse kring vinster i välfärden.    Svenska Vård kommer enträget att argumentera för att kvalitet ska stå i centrum. Det verksamhetsnära perspektiv som utförare av vård och omsorg runt om i vårt land varje dag tillhandahåller behöver få ett avgörande inflytande över det fortsatta arbetet i Välfärdsutredningen. Oavsett hur riksdagen slutligen ställer sig till Reepalus förslag om vinstbegränsning. Min uppfattning är att Svenska Vård kommer att ha en viktig roll att spela när utredningen i sin andra fas ska inrikta på sig kvalitet och verksamhetens innehåll. Här kan vår organisation med stor trovärdighet, via våra nuvarande och blivande medlemsföretag, påvisa allt det högkvalitativa arbete som varje dag bedrivs av fristående utförare.

Översyn av LSS och assistansersättningen

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt regeringen är syftet med uppdraget att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans, skapa mer ändamålsenliga insatser i LLS samt främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Svenska Vård har bjudits in och tackat ja till att delta i den referensgrupp som ska bistå utredaren under arbetets gång. För oss är det viktigt att de oroväckande signaler som kommit från ansvarig minister kring LSS och assistansersättning kopplat till besparingar på en redan utsatt grupp inte tillåts bli huvudfokus för utredningen. Tvärtom är det viktigt att de individer som är i behov av insatser enligt gällande lagstiftning också får detta i den omfattning som krävs för att de ska kunna delta i samhället på samma villkor som icke funktionsnedsatta personer. Länk till direktivet finns här.

Kartläggning av HVB och konsulentstöd

Konkurrensverket har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en kartläggning och analys av marknads och konkurrensförhållandena på marknaden för HVB och konsulentverksamheter. Uppdraget omfattar såväl offentliga som fristående drivna verksamheter. I direktiven framgår att det handlar om att redovisa hur marknaderna har utvecklats under de senaste åren, analysera eventuella brister av marknads- och konkurrensförhållanden samt redovisa möjliga förbättringar. Enligt ansvarig minister är bakgrunden till kartläggningen de vinstmarginaler som vissa HVB-hem uppvisade under de stora flyktingströmmar som nådde Sverige under främst förra hösten. Svenska Vård har bjudits in och kommer att delta i den referensgrupp som är kopplad till kartläggningen. För oss kommer det vara viktigt att påpeka att den exceptionella situation som vårt land hamnade i under hösten 2015 inte hade kunnat hanteras på ett kvalitativt acceptabelt sätt om inte fristående utförare inom HVB hade bistått den offentliga verksamheten. Att det sedan innebar att enskilda utförare uppvisade höga vinstmarginaler under en begränsad tid utifrån en prissättning som var statligt styrd ska inte ligga den fristående utförda HVB-branschen i stort till last. Tvärtom bör fokus vara den kvalitet som dessa utförare levererade. Länk till direktivet finns här.

Kvällsmingel 21 nov - Konferens 22 nov

Det går fortfarande att anmäla sig! Kvällsminglet är kostnadsfritt och bjuder bl.a. på en omvärldsanalys av ordförande Martin Linde-Rahr och förbundsdirektör Thomas af Bjur. Konferensen med titeln ”Aktuell forskning inom social omsorg - uppdatering och inspiration” innehåller ett smörgåsbord av inblickar i spännande och aktuell forskning. Mer information och anmälan.

Medlemskap i Svenska Vård

Intresserad av medlemskap? Mer information. Eller ta kontakt med någon av oss direkt så berättar vi mer!Förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se 070-771 61 51.                                                                                   Ekonomi, anmälningar och administration Annika Odgaard, annika.odgaard@svenskavard.se 0771-222 888.

Följ oss och ta gärna kontakt 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med kansliet med dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en stark röst för fristående utförare. Följ oss också gärna på Facebookhttps://www.facebook.com/svenskavard/ och Twitter.

Svenska Vård vill se en blocköverskridande överenskommelse kring vinster i välfärden

Idag tisdag den 8 november la regeringens särskilda utredare Ilmar Reepalu fram den första delen av Välfärdsutredningen. Fokus har i denna del av arbetet varit vinstuttag inom offentligt finansierad välfärd.

När delbetänkandet nu lagts fram är det svårt att inte bli besviken. Reepalu har tyvärr valt att styra utredningens förslag i en riktning som riktar udden mot privata utförare. Det handlar i mångt och mycket om ett misstänkliggörande som är minst sagt olyckligt. Därtill riskerar de föreslagna åtgärderna att drabba enskilda individer som idag får god vård och omsorg hos fristående utförare. Detta är beklagligt.

Svenska Vård har varit en aktiv part i utredningens referensgrupp och konsekvent argumenterat för vikten av att fokusera på kvalitet och utfall för den enskilde brukaren. Inte driftsform eller storlek på vinstuttag hos enskilda utförare. Vår uppfattning är att nyckeln till en trygg välfärd, även i framtiden, kräver valfrihet och en mångfald av utförare. Det handlar om att med givna resurser åstadkomma mer och bättre för de skattemedel som står till förfogande. Då behöver fler utförare, inte färre, ges möjlighet att bidra till välfärdens utveckling. För Svenska Vård är saken glasklar. Offentligt finansierad verksamhet, oavsett om den bedrivs av offentliga, privata eller idéburna aktörer, ska präglas av hög kvalitet och effektiv användning av samhällets resurser. Med detta som utgångspunkt leder Välfärdsutredningens slutsatser och förslag i fel riktning.

Svenska Vård vill istället att kvalitetskriterier ska vara styrande. Det är genom att prioritera kvalitetskonkurrens som svensk vård och omsorg utvecklas. Inte via begränsning av möjligheten att ta ut avkastning. Att företag gör överskott är en viktig förutsättning för att utveckla verksamheten och att ha som buffert. Möjligheten att ta ut avkastning är en drivkraft, bland flera, för den som gör det åtagande det innebär att starta och driva företag.

Svenska Vård kommer enträget att fortsätta vårt arbete för att kvalitet ska stå i centrum. Oavsett driftsform. Vi vill därför se långsiktiga spelregler som skapar en trygghet för patienter, brukare, medarbetare och utförare av välfärdstjänster. Det kräver i sin tur att Regeringen och Allianspartierna tar ansvar för en konstruktiv dialog med sikte på att nå en blocköverskridande överenskommelse kring offentlig finansiering av välfärdstjänster. En överenskommelse som är hållbar över tid. Det vore till gagn för svensk välfärd. Idag, imorgon och i framtiden.

Thomas af Bjur
Förbundsdirektör

thomas.afbjur@svenskavard.se 
070-771 61 51

Läs även pressmeddelande här.

Parallellprocesser och förvirring – en möjlighet till bättre förståelse av personer med borderline, psykosliknande tillstånd m.m.

Svenska Vård bjuder in till temautbildning kring parallellprocesser. Vi bjuder in socialtjänst, kriminalvård, landsting och fristående verksamheter inom vård, omsorg, behandling och rehabilitering.

Sverker Belin som håller i temautbildningen är specialist i klinisk psykologi, erfaren handledare och lärare i psykoterapi.  Han har många års erfarenhet av arbete med patienter som har svåra psykiska problem som borderline, schizofreni, psykosliknande tillstånd mm.  Han har också skrivit flera böcker, bl.a. ”Vansinnets makt” som behandlar parallellprocesser ingående.

- De känslor som, genom vårt samspel med patienten, uppstår i oss är inte bara våra ”egna”. Vid en närmare granskning visar sig ofta vår kamp med dessa känslor vara en mycket tydlig spegling av hur patienten har det i sitt inre, förklarar Sverker Belin.  Att i en trygg och tillåtande handledningssituation försöka förstå de egna känslor som väcks i mötet med patienten blir då nyckeln till insynen i patientens kaotiska, skrämmande och ofta till synes obegripliga inre verklighet.

Sverker menar att genom denna förståelse av reaktioner och känsloyttringar öppnas dörren till empati och ett bättre samspel. Om vi blir för ensamma med denna parallella känslokamp och inte får hjälp att använda det som patienten laddar upp i oss, finns risk för att vi i vår tur agerar ut allt detta och skapar samarbetskonflikter.

Istället kan vi genom att bli medvetna om och förstå dessa processer, få möjlighet till en större kunskap om patientens sammansatta inre och därmed ha bättre förutsättningar att ge adekvat vård och hjälp.

Utbildaren

Sverker

Sverker Belin, specialist i klinisk psykologi

Pris och information

Tid: 25 oktober 2016 8.00–12.00
Plats: Folkets Hus, Järntorget centralt i Göteborg.
Pris per deltagare: 1 180 kr
(980 kr för medlemmar i Svenska Vård). Alla priser exklusive moms. Fika ingår.

Intyg ingår. Glöm inte att ange namn!

Anmälan är bindande! Sista datum för anmälan är 22/9-16.

För information och frågor om temautbildningen, kontakta oss på info@svenskavard.se eller 0771-222 888.

Välkomna!

Efterfrågade utförare med drivkraft att utveckla

Igår, den 4 oktober, presenterade Företagarna undersökningen ”Vård- och omsorgsföretag – drivkrafter” som tagits fram i samarbete med branschorganisationen Svenska Vård. Den visar bland annat att den vanligaste drivkraften till att starta företag i vård och omsorg är viljan att förverkliga idéer om hur vård- och omsorgsverksamhet ska bedrivas.

- Det är vare sig konstigt eller någon nyhet att många företagare och utförare i vård och omsorg har starka drivkrafter som har att göra med utveckling, kvalitet och förändring. Därför är det viktigt att vi, inte minst pågående Välfärdsutredning, tydligt tar hänsyn till och värdesätter allt det positiva som företagare och fristående utförare bidrar till i utvecklingen vård- och omsorgstjänster i vår land, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård

Tidigare i år genomförde SKOP, på uppdrag av Svenska Vård, en undersökning riktad till landets socialchefer i kommunerna. Den undersökningen visade, bland annat, att 7 av 10 socialchefer (8 av 10 kommuner använder sig av fristående och privata utförare) sannolik inte eller absolut inte skulle klara sitt uppdrag utan tillgång till fristående utförare inom social omsorg.

- Att fristående utförare är en viktig resurs i många kommuner vet vi, men särskilt positivt i vår SKOP-undersökning är att många socialchefer, 7 av 10, tror att socialtjänsten i mycket eller ganska stor utsträckning kan uppnå goda behandlingsresultat i vård och omsorg genom att använda fristående utförare. Ett sådant positivt omdöme kräver ödmjukhet och ett fortsatt fokus på kvalitetskonkurrens som kommer vård- och omsorgstagarna till del, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård.

Vård- och omsorgsföretag – drivkrafter

I Företagarnas undersökning är det klart vanligaste svaret på frågan om drivkrafter till varför man startade företag i vård och omsorg är ”För att förverkliga mina idéer om hur denna typ av verksamhet ska bedrivas”. Den näst vanligaste anledningen är ”För att erbjuda högre kvalitet i de tjänster som erbjuds”.

Detta visar tydligt att den starkaste drivkraften hos dem som startar och driver företag inom vård- och omsorgssektorn är att utveckla och förbättra kvaliteten i tjänsterna och verksamheterna. Det omhändertagande perspektivet stryks av att många även uppgivit att en viktig drivkraft är att hjälpa andra människor.

Omkring sex av tio företagare har återinvesterat mellan 25 och 100 procent av vinsten. Undersökningen visar tydligt att återinvesteringarna görs i form av satsningar på att öka kompetensen och höja kvaliteten i verksamheterna. Detta investeringsmönster ligger i linje med utvecklingen inom vård- och omsorgssektorn, där kompetensförsörjning och kvalitet står högt på agendan för verksamma företagare.

Vad tycker Sveriges Socialchefer (SKOP – undersökning)

På uppdrag av Svenska Vård, branschorganisation för fristående utförare inom vård och omsorg, genomförde SKOP under februari och mars 2016 en undersökning bland socialchefer i Sveriges kommuner.

Skälet till att Svenska Vård beställde rapporten var att få svar på vad de som dagligen i praktisk mening ansvarar för social omsorg anser om fristående och privata utförare.

Resultat i rapporten:

 • 7 av 10 socialchefer (i kommuner som använder sig av fristående utförare) anser att de sannolik inte eller absolut inte skulle klara sitt uppdrag utan tillgång till fristående utförare inom social omsorg.
 • Undersökningen visar att en stor majoritet av socialcheferna (64 procent) tror att de fristående utförarna i mycket eller ganska stor utsträckning bidrar till kvalitetsutvecklingen av svensk socialtjänst.
 • Drygt 8 av 10 (83%) kommuner använder sig av fristående utförare i social omsorg.
 • Nästan 10 av 10 (98%) socialchefer har ett mycket eller ganska bra samarbete med fristående utförare.
 • Drygt 7 av 10 (77%) socialchefer tror att socialtjänsten i mycket eller ganska stor utsträckning kan uppnå goda behandlingsresultat genom att använda fristående utförare.
 • Drygt 8 av 10 socialchefer (85%) tycker att de fristående utförarna kännetecknas av professionalism.

Rapporten i sin helhet hittar du här och pressmeddelandet om rapporten här!

Ny förbundsdirektör Svenska Vård

Vår förbundsdirektör, Dan Nilsson, går i slutet av september vidare till nya utmaningar inom vård och omsorg. Rekryteringen av efterträdare är nu klar och i mitten av oktober tillträder Thomas af Bjur, närmast från TCO, som förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska Vård.

- Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Thomas af Bjur i vårt fortsätta arbete med att ytterligare öka medlemsnyttan och utveckla vård- och omsorgsbranschen till nytta för både vård- och omsorgstagare och samhället i stort. Jag vill också rikta ett varmt tack till Dan Nilsson för hans fantastiska insatser samt önska honom lycka till i hans nya roll som standardiseringschef för vård och omsorg vid Swedish Standards Institute (SIS), säger Martin Linde-Rahr, ordförande i branschorganisationen Svenska Vård.

Thomas af Bjur är 40 år gammal och har under de senaste två åren arbetat som teamchef på TCO med välfärdsfrågor. Dessförinnan var Thomas hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Landstinget Sörmland under perioden 2009-2015.

- Det har varit två mycket spännande och bra år på Svenska Vård där vi tillsammans tagit viktiga steg framåt för att utveckla Svenska Vård. Nu fokuserar jag på en bra överlämning till min efterträdare så att vi inte förlorar i tempo i vårt påverkansarbete och i vårt arbete med att stärka medlemsnyttan och kvalitetskonkurrensen i branschen, säger avgående förbundsdirektör Dan Nilsson

- Det ska bli mycket spännande att vara med och utveckla och stärka Svenska Vårds roll som en relevant och nyttig branschorganisation. Genom mina tidigare yrkesroller och uppdrag har jag stor erfarenhet av arbete med frågor som rör vård och omsorg, erfarenheter som jag tar med mig i arbetet att ytterligare stärka Svenska Vård som branschorganisation och som en stark röst i samhällsdebatten, säger tillträdande förbundsdirektör Thomas af Bjur.

För mer information kontakta:
Martin Linde-Rahr, ordförande Svenska Vård, 0705-147069

Dan Nilsson, avgående förbundsdirektör, Svenska Vård, 0709 - 844 099

Thomas af Bjur, tillträdande förbundsdirektör Svenska Vård, 070-771 61 51

Seminarium om etik och antikorruption m.m.

Etik, antikorruption och arbetet mot ekonomiska oegentligheter inom vård- och omsorgssektorn.

5 Oktober, 2016 | 09:00 - 12:00

Seminarium om Etik, antikorruption och arbetet mot ekonomiska oegentligheter inom vård- och omsorgssektorn.
Hur navigerar vi rätt i de frågor som kan uppstå?

Seminariet riktar sig enbart till dig inom vård- och omsorgssektorn.
Seminariet är kostnadsfritt.

Dag: 5 oktober 2016
Tid 09.30 -12.00 (enklare frukost serveras 9.00)
Plats: Institutet Mot Mutor, Brunnsgatan 2

För att läsa hela agendan samt registrering: 161005-seminarium-etik-oegentligheter-antikorruption

 

Debatt: Stjälp inte välfärdsföretag

Svenska Vård har skrivit tillsammans med Företagarna om vinst i välfärden i Dagens Samhälle med anledning av Välfärdsutredningens förslag om vinsttak.

"Om mattan dras undan för de små vård- och omsorgsbolagen kommer det även att slå hårt mot kommuner och landsting. Vi behöver i stället fokusera på kvaliteten i verksamheterna och bejaka alla goda krafter som vill utveckla välfärdssektorn."

Läs artikeln i sin helhet här!

 

 

 

Höstkonferens – Aktuell forskning inom social omsorg – uppdatering och inspiration!

Svenska Vård vill med årets höstkonferens skapa en utvecklande mötesplats mellan teori och praktik och lyfta fram forskningen inom social omsorg. Konferensen ger några smakprov på pågående, aktuell forskning. Vi bjuder in fristående utförare till uppdatering och inspiration för medarbetare och ledning. Under konferensen kommer också Svenska Vårds Hederspris att delas ut.

Hela programmet här eller se nedan!

Program

Måndagen 21 november

Kvällsmingel kl 18.30-20.30

Vi hälsar alla välkomna som vill träffa oss, nätverka och utbyta erfarenheter. Svenska Vårds förbundsdirektör och ordförande ger under minglet (kl 19.00) en kort omvärldsanalys om branschpåverkande och dagsaktuella frågor t.ex. LSS-utredningen och Välfärdsutredningen m.m.

Tisdagen 22 november

Konferens kl 09:00 - 1600

Utvecklingen inom ”Evidensbaserad praktik” kl 9.00 - 9.45

Vad har hänt sedan utredningen om ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren”? Vilka frågor är aktuella idag och vilket fokus kommer att vara aktuellt de kommande åren? Genom en återblick och en framåtblick skapar vi oss en bra bild över nuläget kring evidensbaserad praktik. Martin Börjeson, docent i socialt arbete Linköpings Universitet och ordförande i FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete)

Fika kl. 9.45 - 10.15

Evidensbaserad praktik – bakom kulisserna kl.10.15 - 11.00

På ett retoriskt plan är Evidensbaserad praktik (EBP) en självklar målsättning inom socialt arbete, och flera politiska aktörer har fört fram konceptet som ett viktigt mål inom socialtjänsten. Men vad innebär EBP i praktiken, bakom kulisserna? Det är en fråga som inte tidigare tagits på allvar, och som denna avhandling försöker att hitta ett svar på. Alexander Björk, fil dr socialt arbete, Stockholms Universitet Utdelning

Nyttan med tillsyn inom HVB och familjehem kl. 11.05 - 12.00

Eftersom förändringar mot mer tillsyn av dygnsvården i Sverige har gjorts de senaste åren, är det viktigt att följa upp och forska om de system som byggs upp och om de har förutsättningar att leda till bättre vård och omsorg för barn och unga. David Pålsson, doktorand socialt arbete, Stockholms Universitet

Lunch kl. 12.00 - 13.00

Utdelning Svenska Vårds Hederspris kl. 13.00 - 13.15

Vi delar ut Svenska Vårds Hederspris för 6:e gången. Priset går  till en verksamhet, organisation eller individ som utmärkt sig med fokus på kvalitetsutveckling med nytta för vård- och omsorgstagare.

Effekter av olika åtgärder i missbruksvård, nationellt och lokalt. kl 13.15 - 14.00

Föreläsarna delar med sig av preliminära resultat från ett forskningsprojekt, avseende missbruksvård.
Kerstin Armelius, professor emerita samt Bengt-Åke Armelius professor emeritus, psykologi, Umeå Universitet. och Bengt-Åke Armelius från Umeå Universitet.

Hur ser personer med utvecklingsstörning på livskvalitet? kl 14.05 - 14.45

Utifrån vems perspektiv utformas stöd och service? Kan personer med utvecklingsstörning ha åsikter om något så abstrakt som livskvalitet i betydelse av ett gott liv? Många med lindrig och måttlig utvecklingsstörning är i livslångt beroende av stöd och hjälp. Deras upplevelse av livskvalitet påverkas därför av hur stöd och service är utformat. Õie Umb-Carlsson, forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering, Uppsala Universitet.

Fika kl. 14.45-15.15

Lärdomar från verksamhetsnära FOU-koncept Malmö Stad kl 15.15 - 16.00

I Malmö Stad finns ett FOU-koncept inom socialförvaltningen där medarbetare jämte sitt arbete får ägna sig åt forskning och utveckling. Två medarbetare från Malmö Stad berättar om påverkan på personalens möjligheter att möta brukarens behov och önskemål och om relationens betydelse mellan personal och brukare och hur det ger brukarinflytande och arbetsglädje.
Henrik Hermansson, stödassistent och Jenny Warnerbring, sekreterare i daglig verksamhet/chefstöd, Malmö Stad

Mer information

Plats 

Sheraton Hotel Stockholm.

Pris

Kvällsminglet  21 november - alla är välkomna
Minglet är kostnadsfritt men skall anmälas, se nedan.

Konferensen 22 november - alla är välkomna
Medlemmar 1 450 kr
Övriga 1 550 kr
Alla priser är exklusive moms. Logi tillkommer.
Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag 14 oktober

Logi

Logi till rabatterade priser beställes direkt här via länk till Sheraton Hotel.
OBS! Rummen tar slut fort.

Kontakt

Angående innehållet: Dan Nilsson dan.nilsson@svenskavard.se, 0709-84 40 99
Angående anmälan: Annika Odgaard annika.odgaard@svenskavard.se, 0771-222 888
Angående rum: Maria maria@arrangera.se

Välkomna!

Nyhetsbrev Svenska Vård augusti

Hösten 2016 kommer att bli spännande för oss inom vård och omsorg. LSS-utredningen sätter igång på riktigt och Välfärdsutredningen kommer att överlämnas till regeringen. Dessutom fortskrider arbetet med framtagande av en standard för HVB och ett standardarbete med LSS har kommit igång. En hel del arbete pågår också runt upphandlingsområdet. Vi har dessutom mycket annat att bevaka och påverka. Se nedan och titta in på vår nya hemsida!

Handläggning av tillstånd stödboende

IVO har börjat handlägga inkomna tillståndsansökningar avseende Stödboenden. Före sommaren träffade vi IVO för att diskutera vissa sakfrågor rörande handläggningen. Vi kommer att fortsätta att ha kontakt med IVO i frågor som tillståndsgivningsfrågor och nu i synnerhet stödboende. Mer om IVO:s arbete kring stödboende hittar du här!

Tillståndsplikt konsulentstödd familjehemsverksamhet

Vi har tidigare informerat om att vi kan förvänta oss en kommande tillståndsplikt för konsulentstödd familjehemsverksamhet. Hur och när detta kommer att träda i kraft vet vi inte ännu, men arbete kring området pågår. Så snart vi vet mer kommer vi att informera alla medlemmar. Frågan är viktig för oss, vi har drivit den i flera år och vi kommer att fortsätta att bevaka den.

Stödboenden och dokumentation

Svenska Vård har fått en remiss med förslag om att också stödboenden ska omfattas av föreskriften (SOSFS 21014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LSS, LVM och LSS. Detta var förväntat och Svenska Vård kommer att välkomna detta i vårt remissvar.

LSS-utredningen

LSS-utredningen har inte riktigt kommit igång men Svenska Vård har varit i kontakt med utredaren och vår ambition är att konstruktivt kunna bidra till utredningen. Läs direktiven här.

Innehåll viktigare än pris för en bra konkurrens

Svenska Vård fortsätter att driva på arbetet med en utvecklad kvalitetskonkurrens. Det gjorde vi inför Almedalsveckan bland annat med en artikel som du kan läsa här.

Välfärdsutredningen

Den 1 november ska utredaren Ilmar Reepalu överlämna den så kallade Välfärdsutredningen till civilminister Ardalan Shekarabi (s). Under hösten kommer vi att, bland annat i samarbete med Företagarna, arbeta kring denna utredning. Vi är medlemmar i den referensgrupp som finns till utredningen och har hela tiden påpekat vikten av en utvecklad kvalitetskonkurrens och att det finns större problem än vinster att hantera, t.ex. problemet med kompetensförsörjning.

Ny hemsida - besök den gärna!

Vi lanserade vår nya hemsida före sommaren. Titta gärna in. Glöm inte heller bort höstens program som är fullspäckat med nyttiga utbildningar, en del helt nya, ochHöstkonferensen som i år har fokus på aktuell forskning!

Medlemskap i Svenska Vård

Intresserad av medlemskap? Mer information.
Eller ta kontakt med någon av oss direkt så berättar vi mer!
Se nedan.

Kontakt

Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se
Medlemsstöd, media, utredningar och påverkansarbete mm Dan Nilsson, förbundsdirektör, dan.nilsson@svenskavard.se 0709-84 40 99.
Ekonomi, anmälningar och administration Annika Odgaard, annika.odgaard@svenskavard.se 0771-222 888.

Välkommen att höra av dig!

”Utbildning – Hur du med kvalitetsledningssytemet Qualitivo och ett systematiskt kvalitetsarbete kan förbättra din verksamhet”

Med utgångspunkt i kvalitetsledningssystemet Qualitivo kommer du lära dig hur du kan lyfta företagets kvalitetsarbete till en nivå där det ökar hela företagets effektivitet  Du kommer också att få insikt i hur man skiftar fokus på kvalitetsarbetet från att bara uppfylla myndigheternas krav till att styra och leda verksamheten med uppsatta kvalitetsmål.
Ur kursinnehållet:

 • Styr din verksamhet med tydliga mål mot mätbara resultat med hjälp av Qualitivo
 • Maximera värdet av investeringen i Qualitivo
 • Att arbeta med Qualitivo som en helhet och nyttja sambanden
 • Den proaktivt delen av det ständiga förbättringsarbetet, riskanalyser och bedömningar
 • Systematik i avvikelse-/händelsehantering och egenkontroll så att det blir den motor det kan vara i det ständiga förbättringsarbetet

Målgrupp:

Chefer och ledare som ansvarar för företagets kvalitet, för effekt i företaget med fördel minst två deltagare per företag/organisation

 

Kontaktperson Barium AB:

Daniel Wallberg
daniel.wallberg@barium.se
0703-85 29 32

”Mediahantering – hur skapa goda relationer till media och journalister”

Svenska Vård bjuder in fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling till en utbildning om hantering av media.

Det finns ett allmänintresse av att granska vård och omsorg i olika media och vårdgivare uppmärksammas regelbundet på olika sätt och i olika sammanhang.  Det är viktigt för den enskilde vårdgivaren att agera professionellt i alla hänseenden vid sådana tillfällen. Särskilt viktigt är detta för att inte utsätta vård-och omsorgstagare för några risker eller att bryta sekretess i något avseende.

En vanlig situation kan vara att en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg uppmärksammas i tidningar, radio eller sociala medier. Hur kan vi som vårdgivare hantera sådana situationer? Vilka verktyg och metoder finns för att alltid agera professionellt? Hur drar vi nytta av positiva nyheter som rör vård och omsorg?

Temadagens mål
Målet med utbildningen är att ge ansvariga i vård- och omsorgsverksamheter förutsättningar för att skapa effektiva rutiner kring relationer till massmedia och att öka kunskapen om vård och omsorgsverksamheters möjligheter och begränsningar i relation till massmedia och journalister.

Ur innehållet
Journalistens uppdrag, roll och ansvar, den mediala logiken, samspelet med sociala medier, kriskommunikationens grunder, skademinimering, budskapsformulering, strategier för följderna av en massmedial uppmärksamhet, rutiner i verksamheten och övning utifrån verkliga fall.

Kursansvarig
IMG_3843

Dan Nilsson, förbundsdirektör Svenska Vård har 11 års operativ och strategisk erfarenhet av medierelationer när han arbetat som pressansvarig, politiskt sakkunnig och konsult, företrädesvis inom vård och omsorg.

Frukostmöte ”Barn som utsätts för sexuella övergrepp”

Svenska Vård bjuder in till frukostmöte där förra årets pristagare till ”Årets medarbetare” presenterar sitt viktiga arbete runt sexuella övergrepp.

Bakgrund
Det är ofta svårt för vård- och omsorgspersonal att förstå signaler som barn och unga uttrycker. Signaler som tecken på våld, sexuella övergrepp och omsorgssvikt m.m.  Signalerna kan variera, vara många och tydliga men också utebli helt.

Ny forskning visar att ett av fem barn säger att de varit utsatta för sexuella övergrepp före 18 års ålder, samtidigt visar rapporter att orosanmälningar till socialtjänsten alltför ofta uteblir från olika samhällsaktörer.

Innehåll
Julia berättar om hur man kan upptäcka att barn varit utsatta. Hon belyser också hur svårt det kan vara att tolka signalerna. Vi får höra om konsekvenserna på lång sikt för barn som varit utsatta, med svåra minnen av övergrepp senare under uppväxten och som vuxen. Vi får också höra om vilka konsekvenser det får för de barn där vuxenvärlden sviker och inte anmäler.

Medverkande

 

Julia Matthis

Julia Ribbing- Matthis fick Svenska Vårds pris ”Årets medarbetare” 2016. Hon är behandlare och verksamhetsledare på HOPP Stockholm, en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. HOPP Stockholm arbetar bl.a.  med  stöd och behandling till personer som utsatts för sexuella övergrepp och med rådgivning och utbildning till anhöriga. Julia är aktuell med två böcker bl.a. en handbok om barns signaler om sexuella övergrepp som kommer ut till årsskiftet och riktar sig till förskolan.  

Debatt: Innehåll och kvalitet framför priskonkurrens

"Det är direkt populistiskt att driva en debatt om kostnader och priser inom social omsorg om den inte kopplas till det konstaterade behovet eller det konkreta utfallet av sociala insatser, skriver Dan Nilsson apropå debatten om kostnader för ensamkommande på hvb-hem."

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle här!

 

På fredag träder föreskriften för Stödboende i kraft

Nu på fredag, den 1 juli, träder föreskriften för placeringsformen Stödboende i kraft.

Information om tillståndsansökan m.m. finner du på IVO:s hemsida. Föreskriften som Socialstyrelsen utfärdat finner du här.

Förarbetet, "Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga" (SOU 2014:3) till den nya placeringsformen Stödboende för unga 16-20 år hittar du här och då i första hand i kapitel 10.

Svenska Vård har i välkomnat den nya placeringsformen liksom att den blivit tillståndspliktig och därmed står under IVO:s tillsyn.

Svenska Vårds engagemang i Almedalen 2016

Svenska Vård medverkar under politikerveckan i Almedalen 2016. Förutom att aktivt delta på seminarier med fokus på vård och omsorg är vi representerade som moderatorer och som paneldeltagare. Kom gärna på de seminarier där vi är engagerade! Vilka ser ser du nedan;

Måndagen den 4 juli
Vi löser morgondagens kompetensutmaningar idag
Hur tänker vi långsiktigt kring placerade barn?

Torsdagen den 7 juli
Vad är god kvalitet i hem för vård och boende (HVB)?

Följs oss gärna på hemsidan och via Twitter  under Almedalsveckan! Vill Du träffa oss på plats? Ta kontakt med Dan Nilsson, förbundsdirektör, 0709-844099.

(Foto på Almedalen är taget av Marcus Johnson, Leanderfotograf)

Svenska Vård medverkande i Studio Ett

Svenska Vård medverkade i Studio Ett med anledning av placeringar av ensamkommande barn och unga hos oseriösa utförare inom social omsorg. Ta del av inslaget här!

 

Svenska Vård med i seminarium om ensamkommande barn

Svenska Vård medverkade i ett heldagsseminarium om mottagandet av ensamkommande barn och unga arrangerat av Sveriges Kommuner & landsting (SKL) den 7 juni. Vi talade om kvalitet i upphandlingar och lämnade våra tips om vad kommuner kan tänka på vid upphandling av sociala tjänster. Se hela seminariet här och använd lösenordet 20160607 .

Svenska Vård partner i chefsutbildning HVB

Som chef på HVB-hem ställs du dagligen inför en rad utmaningar, oavsett vilken inriktning hemmet har. Du måste säkerställa en trygg arbetsmiljö för din personal, kvalitetssäkra omsorgen av de boende samtidigt som du ska hinna med de ökade administrativa uppgifterna – men hur ska du lyckas?

I samarbete med Conductive och Teknologiskt Institut medverkar vi på en chefskonferens/HVB. Medlemmar i Svenska Vård har 15% rabatt.

Läs mer om utbildningen här!

 

Socialchefer är fortsatt nöjda med fristående utförare

En undersökning av SKOP på uppdrag av Svenska Vård, visar att de flesta socialtjänster i kommuner som idag använder fristående utförare (70 procent) inte skulle klara sitt uppdrag om de inte använde fristående utförare.

Många kommuner skulle inte klara sitt sociala uppdrag utan fristående utförare i vård och omsorg
På uppdrag av Svenska Vård, branschorganisation för fristående utförare inom vård och omsorg, genomförde SKOP under februari och mars 2016 en undersökning bland socialchefer i Sveriges kommuner. 

7 av 10 socialchefer (i kommuner som använder sig av fristående utförare) anser att de sannolik inte eller absolut inte skulle klara sitt uppdrag utan tillgång till fristående utförare inom social omsorg.

- Vi är naturligtvis glada över att fristående utförare helt uppenbarligen fyller en mycket viktig funktion i många kommuner runt om i landet och därmed har betydelse för många vård- och omsorgstagare. Men branschen kan och behöver göra mer, inte minst genom att bidra ännu mer till sådant som stärker kvaliteten i social omsorg, säger Dan Nilsson

Undersökningen visar att en stor majoritet av socialcheferna (64 procent) tror att de fristående utförarna i mycket eller ganska stor utsträckning bidrar till kvalitetsutvecklingen av svensk socialtjänst.

- Det är fantastiskt roligt att fristående utförare bedöms bidra till kvalitetsutvecklingen i vård och omsorg. Men kvalitetskonkurrensen behöver bli bättre. Framförallt till nytta för för vård- och omsorgstagarna, men också för att göra det svårt för oseriösa aktörer som inte klarar av en stärkt kvalitetskonkurrens, säger Dan Nilsson

Undersökningen visar också att 8 av 10 socialchefer (83%) anser att det är ganska eller mycket svårt att rekrytera duktiga medarbetare till socialtjänsten i den egna kommunen.

- Kompetensförsörjningen är branschens enskilt största och viktigaste fråga. Det är helt avgörande att branschen, utbildningsaktörer och politiker på alla nivåer prioriterar utbildningsfrågor inom vård och omsorg. Risken är annars överhängande att vi inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att få det riktigt svårt att producera välfärdstjänster av god kvalitet i hela landet, säger Dan Nilsson.

Andra resultat i undersökningen:

- Drygt 8 av 10 (83%) kommuner använder sig av fristående utförare i social omsorg.

- Nästan 10 av 10 (98%) socialchefer har ett mycket eller ganska bra samarbete med fristående utförare.

- Drygt 7 av 10 (77%) socialchefer tror att socialtjänsten i mycket eller ganska stor utsträckning kan uppnå goda behandlingsresultat genom att använda fristående utförare.

- Drygt 8 av 10 socialchefer (85%) tycker att de fristående utförarna kännetecknas av professionalism.

Läs vårt pressmeddelande och ta del av undersökningen i sin helhet här!

Tillståndsplikt familjehemsverksamhet bereds

I Håkan Ceders LVU-utredning från 2015 föreslogs tillståndsplikt för konsulentstödd familjehemsverksamhet. Det verkar nu som om att det kan bli verklighet under 2017.

Svenska Vårds förbundsdirektör medverkade i Ekot den 27 maj och då fick vi också besked från Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (s) om att tillståndsplikt för konsulentstödd familjehemsverksamhet bereds på Socialdepartementet. Det är naturligtvis glädjande nyheter rörande en fråga som Svenska Vård arbetat med under flera år.

Lyssna på inslaget i Ekot här!

 

Nominera till Svenska Vårds Hederspris!

Nominera en person (arbetskamrat / medarbetare / chef), ett företag eller en organisation / verksamhet / myndighet eller någon annan som är värd att uppmärksammas för sina insatser! Läs mer om Hederspriset här och gör din nominering här!

Vinnaren uppmärksammas på en prisutdelning den 22 november 2016. Sista dag för nominering är den 15 augusti!

Nominera en person (arbetskamrat/medarbetare/chef), ett företag eller en organisation/verksamhet/myndighet eller någon annan som är värd att uppmärksammas för sina insatser!

Syftet med Svenska Vårds Hederspris är att uppmärksamma insatser av betydelse för social vård, omsorg och behandling. Insatsen kan vara av större engångskaraktär eller ha pågått under längre tid.

Den nominerade kan vara t ex en person, ett företag eller en organisation/verksamhet/myndighet. Exempel är bl. a. vård‐, omsorgs eller behandlingsverksamheter, medarbetare i sådana verksamheter, en kommun, en socialtjänst, en privatperson, forskare, politiker, vårdföretagare eller en myndighet. Alla kan nominera. Man kan inte nominera sig själv.

Vinnarens utses av styrelsen för branschorganisationen Svenska Vård. Priset är att vinnaren får skänka 10 000 kr (tiotusenkronor) till ett välgörande ändamål. Tidigare pristagare Karin Cederqvist, Flyktingmedicinskt centrum i Norrköping, Sabina Goméz Jansson, samordnare mot våld i nära relationer Kristinehamns Kommun. Johan Ekstam, polis, Polismyndigheten i Värmland. Carl-Axel Palm, ägare, Vingslaget Omsorgs AB. Olivia Trygg, initiativtagare, Stiftelsen Trygga Barn.

 

Nytt IT-stöd för systematiskt kvalitetsledningsarbete!

Svenska Vård har tillsammans med företaget Barium (www.barium.se) tagit fram Qualitivo, ett IT-stöd för systematiskt kvalitetsarbete i vård och omsorg. Qualitivo har funktioner som hjälper till att planera, utföra, följa upp och förbättra den egna verksamheten, oavsett storlek. Det är enkelt att själv anpassa Qualitivo efter den egna organisationen och arbetsprocessen.

Ta del av mer information om Qualitivo här!

Nya föreskrifter Stödboende och HVB

Idag, den 31 maj, beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter om HVB och Stödboende.
HVB-föreskriften träder sannolikt i kraft 1 november och föreskriften om Stödboende den 1 juli.
Läs mer om de beslutade föreskrifterna här!

Svenska Vård fortsätter arbetet kring kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av vården och omsorgen absoluta problem i utmaning och det förhindrar såväl kvalitetsutveckling som expansion för många utförare. Ett leda i vårt arbete kring detta har varit att inleda att samarbete med Arbetsmarknadskunskap och att i övrigt bilda opinion kring frågan. Nu senast i en bilaga i SvD kring ämnet, läs den genom att klicka nedan.

Debatt: Riskanalys viktigare än bemanningskrav

Trots den anstränga situation vi befinner oss i får det inte slarvas med riskanalysen på hvb-hemmen. Det är nu upp till placerande myndigheter och utförare som inte har en god standard på sitt systematiska arbete att skärpa till sig på den punkten. Det skriver vi idag om i Dagens Samhälle. Läs hela artikeln här!

 

Debatt: Så kan HVB-branschen höja kvaliteten

Idag skriver vi tillsammans med Swedish Standards Institute (SIS) om kvalitetsutvecklingen inom HVB

"Kvaliteten på omsorgen ska inte avgöras av vilken utförare som driver verksamhet eller var i landet omsorgen utförs. För att utveckla kvalitet inom bland annat uppföljning, kompetens, trygghet och säkerhet är det hög tid att utveckla en standard inom HVB. Det är att ta ansvar i branschen." Läs hela artikeln här!

Debatt: Konkurrenspröva alla vård- och omsorgstjänster

Etableringsfrihet och kundval är inget att vara rädd för, skriver Dan Nilsson, Svenska Vård. Genom att kvalitets- och konkurrenspröva alla vård- och omsorgstjänster ökar effektiviteten. Läs hela artikeln här som är en replik på en artikel av Kommunal som du kan läsa här!

Pristagare Svenska Vårds Hederspris, Årets Vårdgivare samt Årets Medarbetare 2012 – 2015

Pristagare 2015

2015_Hederspristagare

Svenska Vårds Hederspris 2015
tilldelas Karin Cederqvist, Flyktingmedicinskt centrum i Norrköping.

Pressmeddelandet om Hederspriset 2015 kan Du läsa här!

2015Aretsvardgivare_000

Priset till Årets Vårdgivare 2015 delas mellan Bergåsa HVB (Halland) Selene-kollektivet (Gotland). Pressmeddelandet om Årets Vårdgivare kan du läsa här!

2015Aretsmedarbetare

Priset Årets medarbetare, som delades ut för första gången, gick till Julia Matthis, HOPP. Stockholm (ideell förening).  Pressmeddelandet om priset Årets Medarbetare kan du läsa här!

Pristagare 2014

AretsVardgivare2014_001

Priset till Årets Vårdgivare 2014 delades mellan INM och Gästhemmet Edsby Slott.

Ur motiveringarna:
"Årets vårdgivare 2014-INM har ett tydligt kreativt utvecklande arbetssätt med ett bestämt fokus att bistå människor i utsatta livssituationer. Med ett stort personligt engagemang, mycket god tillgänglighet och kontuitet har man med tydliga behandlingsmetoder lyckats förbättra vården och ge klienten verktyg och hjälp att hantera sina liv.
INM har genom sin medvetna vårdfilosofi och värdegrund och sina vårdinsatser blivit en förebild och nått en kvalitet som utmärker sig på nationell nivå.
Det målmedvetna engagemanget att utveckla och förbättra vården har rönt stor uppmärksamhet. INM:s ifrågasättande av traditionella behandlingsmetoder och rutiner har på ett förtjänstfullt sätt inspirerat och spridits till många i branschen genom utåtriktat arbete. "

"Årets vårdgivare 2014-Gästhemmet Edsby Slott genomsyras av värme och omtanke om människor i livets slutfas. Med mycket stort och äkta engagemang har man skapat en oas med en fantastisk miljö för ett värdigt och innehållsrikt liv fyllt av god hemlagad mat och social gemenskap Med en mjuk och varsam hand ger man omsorg till människor i känsliga livssituationer.
Gästhemmet Edsby slott har med en tydlig värdegrun som fundament och ett effektivt ledningssystem skapat en värdig vård och omsorg med mycket goda resultat och hög kvalitet som visar att man är ett föredöme inom branschen.
Företaget och dess ledning har varit banbrytande för branschens utveckling och ägaren är en stor förebild för kvinnligt ledarskap. "

Hederspris2014

Svenska Vårds Hederspris 2014
Sabina Gomez Jansson, Kristinehamns kommun.
Ur motiveringen:"Sabina har varit med om och utvecklat arbetet mot våld i nära relationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Hon är en stor inspiratör och står upp för de svaga i samhället."

Pristagare 2013

20131106AretsvardgivareFinjagarden_000

Priset som Årets Vårdgivare 2013 gick till Finjagården från Hässleholm som representerades av Christina Östlund och Susanne Andersson.
Ur juryns motivering: Årets Vårdgivare 2013 har ett starkt engagemang och en mycket lång tradition att bistå människor i utsatta situationer. Man väcker lust till livet, visar på den positiva sidan och lockar fram längtan efter ett självständigare liv. En medveten vårdfilosofi genomsyrar vården och omsorgen i vardagen och valet av behandlingsmetoder.

20131106HederspristagareJohanEkstam_000

Årets Hederspris gick till Johan Ekstam, kommissarie och chef på polismyndigheten i Värmland för hans förebyggande arbete med barn och ungdomar. Ur motiveringen: Trots hårda prioriteringar har han valt att satsa på förebyggande arbete för barns rättigheter. Det är ett arbete som inte kan mätas i siffror här och nu som är så viktigt inom polisen idag. Resultatet  av arbetet kommer längre fram. Det krävs mod och ett barnperspektiv för att göra en sådan prioritering!

Pristagare 2012

Hederspristagare2012

Carl-Axel Palm, Vingslaget Omsorgs AB och Olivia Trygg, Stiftelsen Trygga Barnen delar på Svenska Vårds Hederspris 2012.
Ur motiveringarna:
"Carl-Axel har under många år visat i praktisk handling att privat äldreomsorg kan bedrivas med hög kvalitet. Han arbetar med stor kunskap och genuint engagemang för såväl de äldre och deras anhöriga som sina medarbetare, liksom för kollegor i branschen."

"Olivia har med stort mod bearbetat sina egna upplevelser som barn till en missbrukare. Med sin förbehållslösa öppenhet och ärlighet uppmärksammar hon dessa barns behov samtidigt som hon är ett föredöme och visar att anhöriga till missbrukare inte behöver vara ensamma."

Program förbundskonferens 2019

Anmälan och mer info

Torsdag 7 februari

 

Registrering kl. 11.30 -12.00

 

Lunch kl. 12.00 - 13.00

 

Välkomna kl. 13.00

Svenska Vårds förbundsordförande Maria Nilsson hälsar välkommen till konferensen.

 

Svenska Vård - samverkan med fokus på vård och omsorg i världsklass kl. 13.05 - 13.15

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur berättar om förbundets arbete med att via ett verksamhetsnära perspektiv och samverkan fokusera på att forma vård och omsorg i världsklass.

 

Goda exempel från Svenska Vårds medlemsföretag - Humana kl. 13.15 - 13.45

Värdegrundsarbete i praktiken

Hur får man 15 000 medarbetare spridda på flera tusen arbetsplatser att agera utifrån företagets värderingar? Jonathan Arenius från Humana berättar om resan mot att bli värdegrundsdrivna på riktigt och delar såväl tips som fallgropar.

Jonatan Arenius  (kommunikationsansvarig Humana)

 

Framgång genom språket - Lingio kl. 13.45 - 14.15

Att ge människor med olika bakgrund möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att nyttja ny teknik är utgångspunkten för Svenska Vårds samarbetspartner Lingios arbete. Idag används Lingios prisbelönta språkapp av myndigheter, branschorganisationer och företag.

Yashar Moradbakhti (vd Lingio och tidigare på Spotify, MTG och EA Games)

 

Fika kl. 14.15 - 14.45

 

Goda exempel från Svenska Vårds medlemsföretag - Fogdaröd kl. 14.45 - 15.15

Vi som tar hand om de som mår dåligt, måste själva må bra! Hur kan man arbeta för att få ner sjuktalen?

Maria Nilsson (vd Fogdaröd, omsorg, vård och utbildning)
Pernilla Åkesson (kvalitetskontroller Fogdaröd)

 

Hederspris - de nominerade kl. 15.15 - 15.45

Syftet med Svenska Vårds Hederspris är att uppmärksamma insatser av betydelse för social vård, omsorg och behandling. Efter en nomineringsprocess har Svenska Vårds styrelse valt ut tre kandidater som tävlar om den prestigefyllda titeln. Vid konferensen får vi möjlighet att lära känna de tre potentiella pristagarna och få mer kunskap om deras värdefulla insatser.

 

Försäkringslösningar - en del av företagets trygghet kl. 15.45 - 15.55

Svenska Vårds samverkanspartner Söderberg & Partners ger en bild av de möjligheter som finns kopplade till förbundets försäkringserbjudande.

 

Goda exempel från Svenska Vårds medlemsföretag - WeMind HVB kl. 15:55 - 16:25

Evidensbaserade metoder och hög tillgänglighet, det här är vår modell för att erbjuda kompetensintensiva insatser

Gösta Liljeholm (psykolog och VD WeMind HVB)
Emil Rosander (psykolog och behandlingschef WeMind HVB)

 

Konferensen avslutas för dagen kl. 16.25 - 16.30

Förbundsordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur summerar dagen.

 

Förbundsstämma kl. 17.00 - 17.45

Svenska Vårds årliga stämma som är högsta beslutande organ. Frågor och svar med förbundsdirektör och styrelse. Motionsbehandling och inkomna förslag. Stämman är endast öppen för medlemmar och inbjudna gäster. Deltagande är kostnadsfritt men ska anmälas.

 

Middag med underhållning kl. 19.30

Ta tillfället i akt att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och umgås under lättsamma former. En kväll fylld av god mat och dryck, spännande smaker och trevligt umgänge.

 

Barhäng kl. 22.00 - sent

 

Fredag 8 februari

 

Välkommen till dag 2 av konferensen kl. 09.00 - 09.05

Förbundsordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur inleder dagen.

 

Ny standard för HVB ska bidra till ökad kvalitet kl. 09.05 - 09.50

Under hösten 2018 lanserades den nya standarden för HVB som Svenska Vård, tillsammans med Swedish Standards Institute (SIS) och ett tjugotal andra aktörer tagit fram. Syftet är att kvalitetssäkra verksamheten till gagn för den enskilde individen. Nu vill Svenska Vård ta nästa steg för att få standarden att bli en central del i utförarnas kvalitetsarbete och beställarnas krav vid exempelvis upphandlingar.

Kristofer Petraeus (projektledare, Swedish Standards Institute)

Patrik Ulander (styrelseledamot Svenska Vård)

 

Fika kl. 09.50 - 10.10

 

Nya tillståndskrav - vad innebär det för min verksamhet? kl. 10:10 - 10:50

Från och med årsskiftet 2019 gäller nya regler för vilka verksamheter som behöver tillstånd från Inspektionen från vård och omsorg (IVO). Det innebär nya krav och IVO kommer att bedöma om den utförare som ansöker om tillstånd har insikt, är lämplig och har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. Vad innebär detta? Och hur påverkar det tillsynen?

Anette Nilsson (enhetschef tillsynsavdelningen IVO)

Johanna Mattsson (utredare avdelningen för tillståndsprövning IVO)

 

Bensträckare kl. 10.50 - 11.10

 

Nära liv - nära vård, hur får vi det att funka i en alltmer digitaliserad vardag? kl. 11.10 - 11.55

Framtidsstrategen Mats Olsson från Kairos Future ger en inblick i hur privata och offentliga aktörer, i samverkan med politiska beslutsfattare, kan forma ett jämlikt och mer resurseffektivt välfärdssystem i ett allt smartare samhälle.

Mats Olsson (Kairos Future)

 

Avslutning kl. 11.55 - 12.00

Förbundsordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur sammanfattar konferensen.

 

Lunch kl. 12.00

Anmälan och mer info

Program förbundskonferens 2020

Anmälan och mer info

Torsdag 6 februari

Registrering kl. 11.30 -12.00

Lunch kl. 12.00 - 13.00

Välkomna kl. 13.00

Svenska Vårds förbundsordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur inleder konferensen.

Trots allt! kl. 13.05 - 13.50

Trots allt! är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden och drivs av Riksförbundet Attention. Målet är att etablera både fysiska och sociala interaktiva plattformar dit familjer som har ett eller flera barn med trotsbeteende kan vända sig och hämta styrka och utbyta erfarenheter med varandra. Projektet vill genom lokala aktiviteter och folkbildningsinsatser stärka och stödja familjer med barn som har trotsproblematik och utagerande beteende samt påverka attityder i omgivningen och därigenom bryta det stigma som ofta är förknippat med detta beteende. I det arbetet är även utförare, professioner, myndigheter och andra som möter dessa barn och familjer viktiga målgrupper.

Klara Cederqvist (Riksförbundet Attention)

Sofia Myhrman (Attention Nacka-Värmdö)

Hur ser beslutsfattare på fristående utförare roll i välfärden? kl. 13.50 - 14.35

Svensk vård och omsorg står inför stora utmaningar när det gäller kvalitet, kompetensförsörjning och medborgarnas förväntningar. Svenska Vård är övertygade om att en viktig nyckel för att utveckla välfärdssektorn är att stimulera entreprenörskap, kvalitetsutveckling och innovation. Oavsett driftsform. I ett samtal med beslutsfattare som har mandat att förändra såväl lagstiftning som de dagliga förutsättningarna inom vård och omsorg resonerar vi kring framtidens utmaningar.

Acko Ankarberg Johansson (KD) Ordförande Socialutskottet           

Christine Lorne (C) Sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm

Fika kl. 14.35 - 15.00

Hederspris - utdelning kl. 15.00 - 15.35

Syftet med Svenska Vårds Hederspris är att uppmärksamma insatser av betydelse för social vård, omsorg och behandling. Efter en nomineringsprocess har Svenska Vårds styrelse valt ut tre kandidater som tävlar om den prestigefyllda titeln. Vid konferensen får vi möjlighet att lära känna de tre potentiella pristagarna och få mer kunskap om deras värdefulla insatser. Därefter sker prisutdelning.

De nominerade är:

PR Vård

Cedergruppen

Hyllie Park Äldreboende

Vägen mot transparens och konkurrens om kvalitet i upphandlingar kl. 15:35 - 16:05

SKL Kommentus inköpscentral berättar om sin pågående förändringsresa, från omfattande upphandlingsunderlag till fokus på nyckeltal för kvalitet och digitalt stöd för matchning och uppföljning i sina nya ramavtal. Avtal som i många fall påverkar fristående utförares möjligheter att bedriva verksamhet på lika villkor som offentliga utförare.

Jenny Åberg (SKL Kommentus)   

Frida Skårner (SKL Kommentus)

Inköp på dina villkor – UHPO kl. 16:05 - 16:25

En viktig del av Svenska Vårds arbete som branschorganisation är att bidra till medlemsnytta genom konkurrenskraftiga förmåner. Inköpssamverkan är en sådan förmån. Som ensam aktör är inte förhandlingsläget alltid det bästa men tillsammans med ett stort antal företag och organisationer finns helt andra möjligheter att sänka sina inköpskostnader.  Vår partner UHPO InköpsSupport erbjuder förmånliga inköpsavtal med ett 50-tal kvalitets- och miljösäkrade leverantörer.

Filip Minör (VD UHPO InköpsSupport)   

Gösta Liljeholm (VD WeMind HVB)

Konferensen avslutas för dagen kl. 16.25 - 16.30

Förbundsordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur summerar dagen.

Förbundsstämma kl. 17.00 - 17.45

Svenska Vårds årliga stämma som är högsta beslutande organ. Frågor och svar med förbundsdirektör och styrelse. Stämman är endast öppen för medlemmar och inbjudna gäster. Deltagande är kostnadsfritt men ska anmälas.

Middag med underhållning kl. 19.30

Ta tillfället i akt att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och umgås under lättsamma former. En kväll fylld av god mat och dryck, spännande smaker och trevligt umgänge.

Barhäng kl. 22.00 - sent

Fredag 7 februari

Välkommen till dag 2 av konferensen kl. 09.00 - 09.05

Förbundsordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur inleder dagen.

Att sätta individen i centrum – tre medlemsföretag berättar om sitt arbete kl. 09:05 - 09:50

Svenska Vårds medlemsföretag arbetar varje dag med att sätta individen i centrum för den verksamhet som bedrivs. Till gagn för den enskilde brukaren, klienten eller patienten. För att få mer kunskap om de möjligheter och utmaningar som finns inom vård och omsorg har tre medlemsföretag bjudits in för att berätta mer om sitt arbete.

Anette Kallin (Omvårdnad i Skönvik)                               

Jesper Lindén (Röingegården)

Patrik Olsson och Mimmi Wientorp (Insikten HVB) 

Fika kl. 09.50 - 10.10

Hur ser beställaren på fristående utförares möjlighet att bidra till kvalitet? kl. 10:10 - 10:50

Beställare av vård och omsorgstjänster i kommuner och regioner står varje dag inför utmaningen att säkerställa kvalitet i de tjänster som finansieras med offentliga medel. I detta arbete är relationen till fristående utförare en viktig parameter. I ett samtal resonerar vi kring hur vi med gemensamma krafter kan säkerställa en god välfärd med hög kvalitet, valfrihet och mångfald.

Lina Blombergsson (bitr socialdirektör Huddinge kommun samt ledamot Föreningen Sveriges socialchefer)

Ann-Sophie Holgersson (äldreomsorgschef Nacka kommun)

Bensträckare kl. 10.50 - 11.10

Digitalisering som verktyg för att utveckla välfärden kl. 11.10 - 11.55

Digital teknik är inte ett självändamål. Det viktiga är istället vad tekniken används till och i vilka sammanhang den används. Digital strategi handlar därför i grunden om hur man på bästa sätt tar tillvara på vad den digitala tekniken erbjuder och medger. Att inte enbart lägga den nya tekniken ovanpå den gamla utan tänka om i organisationer och bygga helt nytt.

Paul Davidsson (E-strateg Hörby kommun)

Avslutning kl. 11.55 - 12.00

Förbundsordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur sammanfattar konferensen.

Lunch kl. 12.00

Anmälan och mer info