Svenska Vårds Hederspris 2016 utdelat till Liop-projektet

Svenska Vård uppmärksammar insatser för ensamkommande barn

Vid årets höstkonferens delade Svenska Vård ut Hederspriset för 2016 till socialsekreterarna Ida Cicola och Lova Lakso vid Familjehemsenheten i Angered. Ida och Lova har med stort hjärta för ensamkommande barn och ungdomars särskilda behov byggt en extra bro in i det svenska samhället genom det värdefulla arbete som bedrivits inom ramen för LIOP-projektet. (På fotot Svenska Vårds styrelseordförande Martin Linde-Rahr med hederspristagarna Lova Lakso och Ida Cicola.)

Liop-projektet

LIOP-projektet (Likvärdig Integration Oavsett Placering) är unikt inom svensk socialtjänst och fokuserar på att utjämna livsvillkor för familjehemsplacerade ungdomar genom att ge en god inlotsning till det svenska samhället. Projektet är en inspiration för hur socialtjänsten i hela landet skulle kunna arbeta med alla de ensamkommande barn och ungdomar som kommer till släktingar i socioekonomiskt utsatta områden.

Prissumman

Pristagarna har valt att skänka prissumman om 10 000 kr till Ensamkommandes Förbund. Läs gärna mer i pressmeddelande här.

Medlemskap i Svenska Vård

Intresserad av medlemskap? Mer information. Eller ta kontakt med någon av oss direkt så berättar vi mer!Förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se 070-771 61 51.                                                                                   Ekonomi, anmälningar och administration Annika Odgaard, annika.odgaard@svenskavard.se 0771-222 888.

Följ oss och ta gärna kontakt 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med kansliet med dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en stark röst för fristående utförare. Följ oss också gärna på Facebook och Twitter.
Välkommen att höra av dig!

 

Facebook
Facebook