Nyhetsbrev Svenska Vård augusti

Hösten 2016 kommer att bli spännande för oss inom vård och omsorg. LSS-utredningen sätter igång på riktigt och Välfärdsutredningen kommer att överlämnas till regeringen. Dessutom fortskrider arbetet med framtagande av en standard för HVB och ett standardarbete med LSS har kommit igång. En hel del arbete pågår också runt upphandlingsområdet. Vi har dessutom mycket annat att bevaka och påverka. Se nedan och titta in på vår nya hemsida!

Handläggning av tillstånd stödboende

IVO har börjat handlägga inkomna tillståndsansökningar avseende Stödboenden. Före sommaren träffade vi IVO för att diskutera vissa sakfrågor rörande handläggningen. Vi kommer att fortsätta att ha kontakt med IVO i frågor som tillståndsgivningsfrågor och nu i synnerhet stödboende. Mer om IVO:s arbete kring stödboende hittar du här!

Tillståndsplikt konsulentstödd familjehemsverksamhet

Vi har tidigare informerat om att vi kan förvänta oss en kommande tillståndsplikt för konsulentstödd familjehemsverksamhet. Hur och när detta kommer att träda i kraft vet vi inte ännu, men arbete kring området pågår. Så snart vi vet mer kommer vi att informera alla medlemmar. Frågan är viktig för oss, vi har drivit den i flera år och vi kommer att fortsätta att bevaka den.

Stödboenden och dokumentation

Svenska Vård har fått en remiss med förslag om att också stödboenden ska omfattas av föreskriften (SOSFS 21014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LSS, LVM och LSS. Detta var förväntat och Svenska Vård kommer att välkomna detta i vårt remissvar.

LSS-utredningen

LSS-utredningen har inte riktigt kommit igång men Svenska Vård har varit i kontakt med utredaren och vår ambition är att konstruktivt kunna bidra till utredningen. Läs direktiven här.

Innehåll viktigare än pris för en bra konkurrens

Svenska Vård fortsätter att driva på arbetet med en utvecklad kvalitetskonkurrens. Det gjorde vi inför Almedalsveckan bland annat med en artikel som du kan läsa här.

Välfärdsutredningen

Den 1 november ska utredaren Ilmar Reepalu överlämna den så kallade Välfärdsutredningen till civilminister Ardalan Shekarabi (s). Under hösten kommer vi att, bland annat i samarbete med Företagarna, arbeta kring denna utredning. Vi är medlemmar i den referensgrupp som finns till utredningen och har hela tiden påpekat vikten av en utvecklad kvalitetskonkurrens och att det finns större problem än vinster att hantera, t.ex. problemet med kompetensförsörjning.

Ny hemsida - besök den gärna!

Vi lanserade vår nya hemsida före sommaren. Titta gärna in. Glöm inte heller bort höstens program som är fullspäckat med nyttiga utbildningar, en del helt nya, ochHöstkonferensen som i år har fokus på aktuell forskning!

Medlemskap i Svenska Vård

Intresserad av medlemskap? Mer information.
Eller ta kontakt med någon av oss direkt så berättar vi mer!
Se nedan.

Kontakt

Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se
Medlemsstöd, media, utredningar och påverkansarbete mm Dan Nilsson, förbundsdirektör, dan.nilsson@svenskavard.se 0709-84 40 99.
Ekonomi, anmälningar och administration Annika Odgaard, annika.odgaard@svenskavard.se 0771-222 888.

Välkommen att höra av dig!

Taggar

Nyhetsbrev
Facebook
Facebook