Nyhetsbrev

200403 - Nyhetsbrev - Vi finns här för dig som medlem

200326 Nyhetsbrev - Värdefulla länkar till information om Coronaviruset

200212 Nyhetsbrev - Cedergruppen vinnare av Svenska Vårds hederspris

191217 Nyhetsbrev - Välbesökt seminarium tillsammans med Socialstyrelsen

191113 Nyhetsbrev - Möte med Socialutskottets ordförande

191016 Nyhetsbrev - Debattartikel med fokus på placerade barn och ungas skolgång

190830 Nyhetsbrev - Samtal med regeringens utredare om idéburna aktörers roll i välfärden

190624 Nyhetsbrev - Välbesökt seminarium om HBTQ-ungdomar inom HVB

190610 Nyhetsbrev - Straffskatt på personal löser inte välfärdens utmaningar

190503 Nyhetsbrev - Seminarium om vård för barn och unga i HVB

190404 Nyhetsbrev - Samverkan kring brukare och patienter i fokus på IVO-dagen

190319 Nyhetsbrev - Inbjudan till kostnadsfritt seminarium i samverkan med Famna

190215 Nyhetsbrev - Hederspris utdelat vid välbesökt förbundskonferens

190115 Nyhetsbrev - Kontroversiell LSS-utredning överlämnad till regeringen

181218 Nyhetsbrev - Julhälsning från Svenska Vård

181210 Nyhetsbrev - Dåliga offentliga boenden måste stängas ned

181130 Nyhetsbrev - Ny standard för HVB ska bidra till ökad kvalitet

180625 Nyhetsbrev - Svenska Vård presenterar rapport om socialchefers syn på fristående utförare

180605 Nyhetsbrev - Ny förbundsordförande vald vid förbundsstämman

180319 Nyhetsbrev - Lagrådet dömer ut regeringens förslag om vinstbegränsning

180116 Nyhetsbrev - Ägarprövning och tillståndskrav är rimligt men slopa vinsttaket2

171215 Nyhetsbrev - Kostnadsfri juridisk rådgivning för Svenska Vårds medlemmar

170824 Nyhetsbrev - Ge alla barn rätt till skolgång på lika villkor

170704 Nyhetsbrev - Satsningar inom barn- och ungdomsvården

170620 Nyhetsbrev - Tack för allt Annika

170524 Nyhetsbrev - Ny ordförande i Svenska Vård

170509 Nyhetsbrev - Välfärdsutredningen väljer fel väg

170414 Nyhetsbrev - Begränsa inte välfärden

170330 Nyhetsbrev - Lag om tillståndsplikt för familjehemsvård

170321 Nyhetsbrev - Regeringens utredning om LSS och assistansersättningen

170227 Nyhetsbrev - Massiv kritik mot Välfärdsutredningen

170127 Nyhetsbrev - Fristående utförare påvisar brister i Välfärdsutredningen

170117 Nyhetsbrev - Vårkonferens 2017 "Framtidens vård och omsorg" 15-16 maj 2017

170110 Nyhetsbrev - Kostnaderna för LSS har inte skenat2

161229 Nyhetsbrev - Vårdanalys vill se ökad kunskap kring kvalitet

161213 Nyhetsbrev - Framgångsrikt arbete för unga i Skottland

161207 Nyhetsbrev - Stärkt meddelarskydd för privatanställda

Facebook
Facebook