Remissvar

Svenska Vård står alltid upp för mångfald och stärkt kvalitet inom vård och omsorg. Vi utgår från vård- och omsorgstagaren och hens möjligheter till inflytande och rätt att göra val av utförare.    För oss är inte driftsform det viktiga utan fokus är kvalitet och utfallet av sociala tjänster. Svenska Vård strävar efter att vara konstruktiva och framtidsinriktade då vi är övertygade om att det är en viktig framgångsfaktor i arbetet med att förnya och förbättra välfärdstjänster i Sverige.

Vad vi tycker i olika sakpolitiska frågor kan du ta del av i vårt nyhetsflöde, i media och i skrivelser som du kan ta del av nedan. Vill Du veta mer tveka inte att kontakta oss!

Remissvar och skrivelser

171129 Remissvar - Förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

171123 Remissvar - Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

170222 Remissvar - Ordning och reda i välfärden

170216 Remissvar - Ökad insyn i välfärden

161222 Remissvar - Föreskrifter och allmänna råd avseende patientsäkerhetsarbete

160915 Remissvar - Ny föreskrift hantering läkemedel

160907 Remissvar - En ändamålsenlig kommunal redovisning

160823 Remissvar - Ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga

160818 Remissvar - Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5)

160818 Remissvar - Motion (L) om genusanalys av stadens upphandlingsverksamhet

160818 Remissvar - Motion (L) om kvalitet i upphandlingsbeslut

160628 Remissvar - Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt till kommuner

160502 Remissvar - Översyn av ersättning till kommuner och landsting för dold mervärdesskatt

160415 Remissvar - Fråga patienten. Nya perspektiv i klagomål och tillsyn

160318 Remissvar - Allmänna råd och föreskrifter avseende HVB

160318 Remissvar - Allmänna råd och föreskrifter avseende stödboende

151203 Promemoria - Stödboende 16-20 år

151130 Remissvar - Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

151117 Remissvar - Undantag från vissa bestämmelser i SOSFS HVB

141229 Remissvar - Ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden

141107 Remissvar - Rätt information på rätt plats i rätt tid

141023 Yttrande - Remisspromemoria om förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen