Oroväckande signaler om strejk inom vård och omsorg

Fackförbundet Kommunal har idag varslat om strejk för 55 000 anställda inom privat och vård och omsorg. Förhandlingarna mellan Kommunal och Almega Vårdföretagarna har strandat och kommer inte parterna överens innan den 15 januari läggs en nyanställnings, mer- och övertidsblockad på privata vård- och omsorgsföretag runt om i landet. Ett varsel som bland annat berör undersköterskor, vårdbiträden och måltidspersonal. I ett andra steg avser Kommunal att från den 22 januari lägga ned arbetet på ett stort antal privata äldreboenden och vårdcentraler.

Svenska Vård följer utvecklingen noga och kommer att upprätthålla en konstruktiv dialog med såväl Kommunal och Almega Vårdföretagarna. Då ett stort antal av våra medlemsföretag riskerar att påverkas negativt av en strejk är det av yttersta vikt att vi bidrar i arbetet med att förmå parterna att komma överens. En strejk inom vård och omsorg mitt under pågående pandemi riskerar att slå hårt mot såväl vård- och omsorgstagare som medarbetare. Det måste undvikas.

Vi kommer att hålla er fortlöpande informerade. Tveka inte att ta kontakt med oss på kansliet i det fall det finns funderingar eller frågor kopplade till varslet. Vi finns här för er som medlemmar!

Taggar

ALMEGA VÅRDFÖRETAGARNAKOMMUNALSTREJK
Facebook
Facebook