Oscar Rinaldo blir ny förbundsdirektör för Svenska Vård

Vår nuvarande förbundsdirektör, Thomas af Bjur, går efter sommaren vidare till nya utmaningar hos Doktor.se. Rekryteringen av efterträdare är nu klar och i mitten av augusti tillträder Oscar Rinaldo, närmast från Team Olivia, som förbundsdirektör för Svenska Vård.

- Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Oscar Rinaldo i Svenska Vårds fortsätta arbete med att öka nyttan för våra medlemsföretag och bidra till att utveckla vård och omsorgssektorn, säger Svenska Vårds styrelseordförande Maria Nilsson.

Oscar Rinaldo är 44 år gammal och har under de senaste fem åren arbetat som bland annat VD och säljchef i bolag inom Team Olivia koncernen.  Dessförinnan har Oscar en gedigen bakgrund av ledning och utveckling av både mindre och större bolag inom privat vård, omsorg och skola.

- Det ska bli spännande att ytterligare stärka Svenska Vårds roll som en relevant branschorganisation och bidra till våra medlemsföretags utveckling. Genom mina tidigare yrkesroller har jag stor erfarenhet av arbete med frågor som rör vård och omsorg. Erfarenheter som jag nu tar med mig i arbetet med att stärka Svenska Vård som en stark röst i samhällsdebatten, säger tillträdande förbundsdirektör Oscar Rinaldo.

För mer information kontakta:
Maria Nilsson, ordförande Svenska Vård, 072-564 39 09                                                                                       

Oscar Rinaldo, tillträdande förbundsdirektör, 072-187 96 33

Taggar

FörbundsdirektörOSCAR RINALDO
Facebook
Facebook