På fredag träder föreskriften för Stödboende i kraft

Nu på fredag, den 1 juli, träder föreskriften för placeringsformen Stödboende i kraft.

Information om tillståndsansökan m.m. finner du på IVO:s hemsida. Föreskriften som Socialstyrelsen utfärdat finner du här.

Förarbetet, "Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga" (SOU 2014:3) till den nya placeringsformen Stödboende för unga 16-20 år hittar du här och då i första hand i kapitel 10.

Svenska Vård har i välkomnat den nya placeringsformen liksom att den blivit tillståndspliktig och därmed står under IVO:s tillsyn.

Taggar

stödboendetillståndsplikt
Facebook
Facebook