Parallellprocesser och förvirring – en möjlighet till bättre förståelse av personer med borderline, psykosliknande tillstånd m.m.

Svenska Vård bjuder in till temautbildning kring parallellprocesser. Vi bjuder in socialtjänst, kriminalvård, landsting och fristående verksamheter inom vård, omsorg, behandling och rehabilitering.

Sverker Belin som håller i temautbildningen är specialist i klinisk psykologi, erfaren handledare och lärare i psykoterapi.  Han har många års erfarenhet av arbete med patienter som har svåra psykiska problem som borderline, schizofreni, psykosliknande tillstånd mm.  Han har också skrivit flera böcker, bl.a. ”Vansinnets makt” som behandlar parallellprocesser ingående.

- De känslor som, genom vårt samspel med patienten, uppstår i oss är inte bara våra ”egna”. Vid en närmare granskning visar sig ofta vår kamp med dessa känslor vara en mycket tydlig spegling av hur patienten har det i sitt inre, förklarar Sverker Belin.  Att i en trygg och tillåtande handledningssituation försöka förstå de egna känslor som väcks i mötet med patienten blir då nyckeln till insynen i patientens kaotiska, skrämmande och ofta till synes obegripliga inre verklighet.

Sverker menar att genom denna förståelse av reaktioner och känsloyttringar öppnas dörren till empati och ett bättre samspel. Om vi blir för ensamma med denna parallella känslokamp och inte får hjälp att använda det som patienten laddar upp i oss, finns risk för att vi i vår tur agerar ut allt detta och skapar samarbetskonflikter.

Istället kan vi genom att bli medvetna om och förstå dessa processer, få möjlighet till en större kunskap om patientens sammansatta inre och därmed ha bättre förutsättningar att ge adekvat vård och hjälp.

Utbildaren

Sverker

Sverker Belin, specialist i klinisk psykologi

Pris och information

Tid: 25 oktober 2016 8.00–12.00
Plats: Folkets Hus, Järntorget centralt i Göteborg.
Pris per deltagare: 1 180 kr
(980 kr för medlemmar i Svenska Vård). Alla priser exklusive moms. Fika ingår.

Intyg ingår. Glöm inte att ange namn!

Anmälan är bindande! Sista datum för anmälan är 22/9-16.

För information och frågor om temautbildningen, kontakta oss på info@svenskavard.se eller 0771-222 888.

Välkomna!

Facebook
Facebook