Patrik Ulander vald till ordförande i SIS kommitté för standarder inom social omsorg

Svenska Vårds styrelseledamot Patrik Ulander har valts till ordförande i Svenska Institutet för Standarder (SIS) kommitté för standarder inom social omsorg och omvårdnad.

Patrik har en gedigen erfarenhet när det gäller att arbeta för ökad kompetens och stärkt kvalitet inom social vård och omsorg. Ett gott exempel på detta är framtagandet av en standard för HVB där Patrik var pådrivande. Ett annat exempel är de uppskattade utbildningar med fokus på kvalitet som Patrik bedriver för Svenska Vårds räkning.

Vi gratulerar Patrik till det viktiga ordförandeuppdraget och ser framemot ett fortsatt givande samarbete i Svenska Vårds styrelse. All lycka!

Taggar

KvalitetSISStandardvård och omsorg
Facebook
Facebook