Pristagare Svenska Vårds Hederspris, Årets Vårdgivare samt Årets Medarbetare 2012 – 2015

Pristagare 2015

2015_Hederspristagare

Svenska Vårds Hederspris 2015
tilldelas Karin Cederqvist, Flyktingmedicinskt centrum i Norrköping.

Pressmeddelandet om Hederspriset 2015 kan Du läsa här!

2015Aretsvardgivare_000

Priset till Årets Vårdgivare 2015 delas mellan Bergåsa HVB (Halland) Selene-kollektivet (Gotland). Pressmeddelandet om Årets Vårdgivare kan du läsa här!

2015Aretsmedarbetare

Priset Årets medarbetare, som delades ut för första gången, gick till Julia Matthis, HOPP. Stockholm (ideell förening).  Pressmeddelandet om priset Årets Medarbetare kan du läsa här!

Pristagare 2014

AretsVardgivare2014_001

Priset till Årets Vårdgivare 2014 delades mellan INM och Gästhemmet Edsby Slott.

Ur motiveringarna:
"Årets vårdgivare 2014-INM har ett tydligt kreativt utvecklande arbetssätt med ett bestämt fokus att bistå människor i utsatta livssituationer. Med ett stort personligt engagemang, mycket god tillgänglighet och kontuitet har man med tydliga behandlingsmetoder lyckats förbättra vården och ge klienten verktyg och hjälp att hantera sina liv.
INM har genom sin medvetna vårdfilosofi och värdegrund och sina vårdinsatser blivit en förebild och nått en kvalitet som utmärker sig på nationell nivå.
Det målmedvetna engagemanget att utveckla och förbättra vården har rönt stor uppmärksamhet. INM:s ifrågasättande av traditionella behandlingsmetoder och rutiner har på ett förtjänstfullt sätt inspirerat och spridits till många i branschen genom utåtriktat arbete. "

"Årets vårdgivare 2014-Gästhemmet Edsby Slott genomsyras av värme och omtanke om människor i livets slutfas. Med mycket stort och äkta engagemang har man skapat en oas med en fantastisk miljö för ett värdigt och innehållsrikt liv fyllt av god hemlagad mat och social gemenskap Med en mjuk och varsam hand ger man omsorg till människor i känsliga livssituationer.
Gästhemmet Edsby slott har med en tydlig värdegrun som fundament och ett effektivt ledningssystem skapat en värdig vård och omsorg med mycket goda resultat och hög kvalitet som visar att man är ett föredöme inom branschen.
Företaget och dess ledning har varit banbrytande för branschens utveckling och ägaren är en stor förebild för kvinnligt ledarskap. "

Hederspris2014

Svenska Vårds Hederspris 2014
Sabina Gomez Jansson, Kristinehamns kommun.
Ur motiveringen:"Sabina har varit med om och utvecklat arbetet mot våld i nära relationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Hon är en stor inspiratör och står upp för de svaga i samhället."

Pristagare 2013

20131106AretsvardgivareFinjagarden_000

Priset som Årets Vårdgivare 2013 gick till Finjagården från Hässleholm som representerades av Christina Östlund och Susanne Andersson.
Ur juryns motivering: Årets Vårdgivare 2013 har ett starkt engagemang och en mycket lång tradition att bistå människor i utsatta situationer. Man väcker lust till livet, visar på den positiva sidan och lockar fram längtan efter ett självständigare liv. En medveten vårdfilosofi genomsyrar vården och omsorgen i vardagen och valet av behandlingsmetoder.

20131106HederspristagareJohanEkstam_000

Årets Hederspris gick till Johan Ekstam, kommissarie och chef på polismyndigheten i Värmland för hans förebyggande arbete med barn och ungdomar. Ur motiveringen: Trots hårda prioriteringar har han valt att satsa på förebyggande arbete för barns rättigheter. Det är ett arbete som inte kan mätas i siffror här och nu som är så viktigt inom polisen idag. Resultatet  av arbetet kommer längre fram. Det krävs mod och ett barnperspektiv för att göra en sådan prioritering!

Pristagare 2012

Hederspristagare2012

Carl-Axel Palm, Vingslaget Omsorgs AB och Olivia Trygg, Stiftelsen Trygga Barnen delar på Svenska Vårds Hederspris 2012.
Ur motiveringarna:
"Carl-Axel har under många år visat i praktisk handling att privat äldreomsorg kan bedrivas med hög kvalitet. Han arbetar med stor kunskap och genuint engagemang för såväl de äldre och deras anhöriga som sina medarbetare, liksom för kollegor i branschen."

"Olivia har med stort mod bearbetat sina egna upplevelser som barn till en missbrukare. Med sin förbehållslösa öppenhet och ärlighet uppmärksammar hon dessa barns behov samtidigt som hon är ett föredöme och visar att anhöriga till missbrukare inte behöver vara ensamma."

Facebook
Facebook