Program förbundskonferens 2019

Anmälan och mer info

Torsdag 7 februari

 

Registrering kl. 11.30 -12.00

 

Lunch kl. 12.00 - 13.00

 

Välkomna kl. 13.00

Svenska Vårds förbundsordförande Maria Nilsson hälsar välkommen till konferensen.

 

Svenska Vård - samverkan med fokus på vård och omsorg i världsklass kl. 13.05 - 13.15

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur berättar om förbundets arbete med att via ett verksamhetsnära perspektiv och samverkan fokusera på att forma vård och omsorg i världsklass.

 

Goda exempel från Svenska Vårds medlemsföretag - Humana kl. 13.15 - 13.45

Värdegrundsarbete i praktiken

Hur får man 15 000 medarbetare spridda på flera tusen arbetsplatser att agera utifrån företagets värderingar? Jonathan Arenius från Humana berättar om resan mot att bli värdegrundsdrivna på riktigt och delar såväl tips som fallgropar.

Jonatan Arenius  (kommunikationsansvarig Humana)

 

Framgång genom språket - Lingio kl. 13.45 - 14.15

Att ge människor med olika bakgrund möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att nyttja ny teknik är utgångspunkten för Svenska Vårds samarbetspartner Lingios arbete. Idag används Lingios prisbelönta språkapp av myndigheter, branschorganisationer och företag.

Yashar Moradbakhti (vd Lingio och tidigare på Spotify, MTG och EA Games)

 

Fika kl. 14.15 - 14.45

 

Goda exempel från Svenska Vårds medlemsföretag - Fogdaröd kl. 14.45 - 15.15

Vi som tar hand om de som mår dåligt, måste själva må bra! Hur kan man arbeta för att få ner sjuktalen?

Maria Nilsson (vd Fogdaröd, omsorg, vård och utbildning)
Pernilla Åkesson (kvalitetskontroller Fogdaröd)

 

Hederspris - de nominerade kl. 15.15 - 15.45

Syftet med Svenska Vårds Hederspris är att uppmärksamma insatser av betydelse för social vård, omsorg och behandling. Efter en nomineringsprocess har Svenska Vårds styrelse valt ut tre kandidater som tävlar om den prestigefyllda titeln. Vid konferensen får vi möjlighet att lära känna de tre potentiella pristagarna och få mer kunskap om deras värdefulla insatser.

 

Försäkringslösningar - en del av företagets trygghet kl. 15.45 - 15.55

Svenska Vårds samverkanspartner Söderberg & Partners ger en bild av de möjligheter som finns kopplade till förbundets försäkringserbjudande.

 

Goda exempel från Svenska Vårds medlemsföretag - WeMind HVB kl. 15:55 - 16:25

Evidensbaserade metoder och hög tillgänglighet, det här är vår modell för att erbjuda kompetensintensiva insatser

Gösta Liljeholm (psykolog och VD WeMind HVB)
Emil Rosander (psykolog och behandlingschef WeMind HVB)

 

Konferensen avslutas för dagen kl. 16.25 - 16.30

Förbundsordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur summerar dagen.

 

Förbundsstämma kl. 17.00 - 17.45

Svenska Vårds årliga stämma som är högsta beslutande organ. Frågor och svar med förbundsdirektör och styrelse. Motionsbehandling och inkomna förslag. Stämman är endast öppen för medlemmar och inbjudna gäster. Deltagande är kostnadsfritt men ska anmälas.

 

Middag med underhållning kl. 19.30

Ta tillfället i akt att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och umgås under lättsamma former. En kväll fylld av god mat och dryck, spännande smaker och trevligt umgänge.

 

Barhäng kl. 22.00 - sent

 

Fredag 8 februari

 

Välkommen till dag 2 av konferensen kl. 09.00 - 09.05

Förbundsordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur inleder dagen.

 

Ny standard för HVB ska bidra till ökad kvalitet kl. 09.05 - 09.50

Under hösten 2018 lanserades den nya standarden för HVB som Svenska Vård, tillsammans med Swedish Standards Institute (SIS) och ett tjugotal andra aktörer tagit fram. Syftet är att kvalitetssäkra verksamheten till gagn för den enskilde individen. Nu vill Svenska Vård ta nästa steg för att få standarden att bli en central del i utförarnas kvalitetsarbete och beställarnas krav vid exempelvis upphandlingar.

Kristofer Petraeus (projektledare, Swedish Standards Institute)

Patrik Ulander (styrelseledamot Svenska Vård)

 

Fika kl. 09.50 - 10.10

 

Nya tillståndskrav - vad innebär det för min verksamhet? kl. 10:10 - 10:50

Från och med årsskiftet 2019 gäller nya regler för vilka verksamheter som behöver tillstånd från Inspektionen från vård och omsorg (IVO). Det innebär nya krav och IVO kommer att bedöma om den utförare som ansöker om tillstånd har insikt, är lämplig och har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. Vad innebär detta? Och hur påverkar det tillsynen?

Anette Nilsson (enhetschef tillsynsavdelningen IVO)

Johanna Mattsson (utredare avdelningen för tillståndsprövning IVO)

 

Bensträckare kl. 10.50 - 11.10

 

Nära liv - nära vård, hur får vi det att funka i en alltmer digitaliserad vardag? kl. 11.10 - 11.55

Framtidsstrategen Mats Olsson från Kairos Future ger en inblick i hur privata och offentliga aktörer, i samverkan med politiska beslutsfattare, kan forma ett jämlikt och mer resurseffektivt välfärdssystem i ett allt smartare samhälle.

Mats Olsson (Kairos Future)

 

Avslutning kl. 11.55 - 12.00

Förbundsordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur sammanfattar konferensen.

 

Lunch kl. 12.00

Anmälan och mer info

Facebook
Facebook