Program förbundskonferens 2020

Anmälan och mer info

Torsdag 6 februari

Registrering kl. 11.30 -12.00

Lunch kl. 12.00 - 13.00

Välkomna kl. 13.00

Svenska Vårds förbundsordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur inleder konferensen.

Trots allt! kl. 13.05 - 13.50

Trots allt! är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden och drivs av Riksförbundet Attention. Målet är att etablera både fysiska och sociala interaktiva plattformar dit familjer som har ett eller flera barn med trotsbeteende kan vända sig och hämta styrka och utbyta erfarenheter med varandra. Projektet vill genom lokala aktiviteter och folkbildningsinsatser stärka och stödja familjer med barn som har trotsproblematik och utagerande beteende samt påverka attityder i omgivningen och därigenom bryta det stigma som ofta är förknippat med detta beteende. I det arbetet är även utförare, professioner, myndigheter och andra som möter dessa barn och familjer viktiga målgrupper.

Klara Cederqvist (Riksförbundet Attention)

Sofia Myhrman (Attention Nacka-Värmdö)

Hur ser beslutsfattare på fristående utförare roll i välfärden? kl. 13.50 - 14.35

Svensk vård och omsorg står inför stora utmaningar när det gäller kvalitet, kompetensförsörjning och medborgarnas förväntningar. Svenska Vård är övertygade om att en viktig nyckel för att utveckla välfärdssektorn är att stimulera entreprenörskap, kvalitetsutveckling och innovation. Oavsett driftsform. I ett samtal med beslutsfattare som har mandat att förändra såväl lagstiftning som de dagliga förutsättningarna inom vård och omsorg resonerar vi kring framtidens utmaningar.

Acko Ankarberg Johansson (KD) Ordförande Socialutskottet           

Christine Lorne (C) Sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm

Fika kl. 14.35 - 15.00

Hederspris - utdelning kl. 15.00 - 15.35

Syftet med Svenska Vårds Hederspris är att uppmärksamma insatser av betydelse för social vård, omsorg och behandling. Efter en nomineringsprocess har Svenska Vårds styrelse valt ut tre kandidater som tävlar om den prestigefyllda titeln. Vid konferensen får vi möjlighet att lära känna de tre potentiella pristagarna och få mer kunskap om deras värdefulla insatser. Därefter sker prisutdelning.

De nominerade är:

PR Vård

Cedergruppen

Hyllie Park Äldreboende

Vägen mot transparens och konkurrens om kvalitet i upphandlingar kl. 15:35 - 16:05

SKL Kommentus inköpscentral berättar om sin pågående förändringsresa, från omfattande upphandlingsunderlag till fokus på nyckeltal för kvalitet och digitalt stöd för matchning och uppföljning i sina nya ramavtal. Avtal som i många fall påverkar fristående utförares möjligheter att bedriva verksamhet på lika villkor som offentliga utförare.

Jenny Åberg (SKL Kommentus)   

Frida Skårner (SKL Kommentus)

Inköp på dina villkor – UHPO kl. 16:05 - 16:25

En viktig del av Svenska Vårds arbete som branschorganisation är att bidra till medlemsnytta genom konkurrenskraftiga förmåner. Inköpssamverkan är en sådan förmån. Som ensam aktör är inte förhandlingsläget alltid det bästa men tillsammans med ett stort antal företag och organisationer finns helt andra möjligheter att sänka sina inköpskostnader.  Vår partner UHPO InköpsSupport erbjuder förmånliga inköpsavtal med ett 50-tal kvalitets- och miljösäkrade leverantörer.

Filip Minör (VD UHPO InköpsSupport)   

Gösta Liljeholm (VD WeMind HVB)

Konferensen avslutas för dagen kl. 16.25 - 16.30

Förbundsordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur summerar dagen.

Förbundsstämma kl. 17.00 - 17.45

Svenska Vårds årliga stämma som är högsta beslutande organ. Frågor och svar med förbundsdirektör och styrelse. Stämman är endast öppen för medlemmar och inbjudna gäster. Deltagande är kostnadsfritt men ska anmälas.

Middag med underhållning kl. 19.30

Ta tillfället i akt att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och umgås under lättsamma former. En kväll fylld av god mat och dryck, spännande smaker och trevligt umgänge.

Barhäng kl. 22.00 - sent

Fredag 7 februari

Välkommen till dag 2 av konferensen kl. 09.00 - 09.05

Förbundsordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur inleder dagen.

Att sätta individen i centrum – tre medlemsföretag berättar om sitt arbete kl. 09:05 - 09:50

Svenska Vårds medlemsföretag arbetar varje dag med att sätta individen i centrum för den verksamhet som bedrivs. Till gagn för den enskilde brukaren, klienten eller patienten. För att få mer kunskap om de möjligheter och utmaningar som finns inom vård och omsorg har tre medlemsföretag bjudits in för att berätta mer om sitt arbete.

Anette Kallin (Omvårdnad i Skönvik)                               

Jesper Lindén (Röingegården)

Patrik Olsson och Mimmi Wientorp (Insikten HVB) 

Fika kl. 09.50 - 10.10

Hur ser beställaren på fristående utförares möjlighet att bidra till kvalitet? kl. 10:10 - 10:50

Beställare av vård och omsorgstjänster i kommuner och regioner står varje dag inför utmaningen att säkerställa kvalitet i de tjänster som finansieras med offentliga medel. I detta arbete är relationen till fristående utförare en viktig parameter. I ett samtal resonerar vi kring hur vi med gemensamma krafter kan säkerställa en god välfärd med hög kvalitet, valfrihet och mångfald.

Lina Blombergsson (bitr socialdirektör Huddinge kommun samt ledamot Föreningen Sveriges socialchefer)

Ann-Sophie Holgersson (äldreomsorgschef Nacka kommun)

Bensträckare kl. 10.50 - 11.10

Digitalisering som verktyg för att utveckla välfärden kl. 11.10 - 11.55

Digital teknik är inte ett självändamål. Det viktiga är istället vad tekniken används till och i vilka sammanhang den används. Digital strategi handlar därför i grunden om hur man på bästa sätt tar tillvara på vad den digitala tekniken erbjuder och medger. Att inte enbart lägga den nya tekniken ovanpå den gamla utan tänka om i organisationer och bygga helt nytt.

Paul Davidsson (E-strateg Hörby kommun)

Avslutning kl. 11.55 - 12.00

Förbundsordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur sammanfattar konferensen.

Lunch kl. 12.00

Anmälan och mer info

Facebook
Facebook