Regeringen måste säkerställa placerade barns rätt till skolgång

I en debattartikel i Dagens Samhälle uppmanar Svenska Vård regeringen att ta sitt ansvar för att ge barn och unga som är placerade inom den sociala barn- och ungdomsvården rätt till en fullgod skolgång.

Vår uppmaning till regeringen är att ta ett helhetsgrepp för att ge placerade barn och unga rätt till skolgång på samma villkor som andra barn. Ytterst handlar det om att värna några av de mest utsatta individer som finns i vårt samhälle. Vi har inte råd att vänta!

För att ta del av hela artikeln - klicka här.

Taggar

LagstiftningregeringenSkola
Facebook
Facebook